Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1565 2014-09-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.110.2014TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2014r.
2014 1566 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr 461/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1567 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr 468/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1568 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
2014 1569 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2014 1570 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LVI/410/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych nr 14 i nr 15 oraz zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 3 w Gminie Skwierzyna
2014 1571 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/329/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego świadczone przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 1572 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/330/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą i nadania statutu
2014 1573 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIX/453/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/393/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Deszczno
2014 1574 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXXI.632.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2014 1575 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/359/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2014 1576 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2014 1577 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/400/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 1578 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/403/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 sierpnia 2014r. przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2014 1579 2014-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gubin
2014 1580 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIX/456/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały XLIV/335/10 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2014 1581 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIX/457/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/344/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2014 1582 2014-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 września 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2014 1583 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Zespole Nr 1 w Nowym Miasteczku i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim prowadzone przez Gminę Nowe Miasteczko
2014 1584 2014-09-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 2 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia komunalnego wody podziemnej w Łężycy, na terenie gminy Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie
2014 1585 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/313/14 Rady Gminy Santok z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok – obręb Nowe Polichno i Stare Polichno
2014 1586 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIX/458/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2014 1587 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIX/462/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1588 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Santok z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 196/101, obręb Gralewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 203
2014 1589 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.266.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych
2014 1590 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/530/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/269/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1591 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/540/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
2014 1592 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/315/14 Rady Gminy Santok z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, na działkach o nr ewid. 166/10, 166/12, 166/13, 174/1 oraz na części działek o nr ewid. 174/2, 175/1
2014 1593 2014-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.112.2014.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 1 września 2014r.
2014 1594 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.617.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Park Braniborski”.
2014 1595 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.618.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2014 1596 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.619.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze
2014 1597 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.620.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze
2014 1598 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.626.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych
2014 1599 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.627.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
2014 1600 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.629.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2014 1601 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.634.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2014 1602 2014-09-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 marca 2014r. z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 rok
2014 1603 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/409/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2014 1604 2014-09-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2013
2014 1605 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LXII/465/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2014 1606 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LXII/466/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1607 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LII/307/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/301/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie
2014 1608 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLII/281/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2014 1609 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLII/284/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2014 1610 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny, i Lipinki - gmina Sława.
2014 1611 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów - gmina Sława.
2014 1612 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr L/325/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól.
2014 1613 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI.4.2014 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 2 września 2014r. Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XII.2.2013 Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2014.
2014 1614 2014-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.113.2014TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 9 września 2014r.
2014 1615 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/263/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Lubięcinie prowadzone przez Gminę Nowa Sól.
2014 1616 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn.
2014 1617 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXIII/780/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2014 1618 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXIII/782/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
2014 1619 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2014 1620 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 1621 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2014 1622 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LII/311/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2014 1623 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LX/424/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 1624 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LX/425/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/211/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1625 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LX/427/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanemu pomiędzy ul. Mickiewicza, a budynkiem przy ul. Mickiewicza 1
2014 1626 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LVII.433.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1627 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.268.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2014 1628 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIX.290.14 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 3 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Międzyrzecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1629 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/258/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1630 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ”
2014 1631 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.269.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe
2014 1632 2014-09-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Województwa Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wykonania przez Gminę Dąbie zadania Województwa Lubuskiego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 288 w miejscowości Dąbie do zjazdu nad Jezioro Dąbie
2014 1633 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.270.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium dla zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica studentów
2014 1634 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/63/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 11 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1635 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/68/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 11 września 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 1636 2014-09-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1053F (długość odcinka – 4,2 km) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 w m. Kiełpin do skrzyżowania z drogą gminną nr 0024413F w m. Jarogniewice
2014 1637 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 10 września 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
2014 1638 2014-09-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 178/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Ulim
2014 1639 2014-09-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 września 2014r. o sprostowaniu błędów
2014 1640 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr L/324/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych położonych na terenie miasta Nowa Sól do kategorii dróg powiatowych.
2014 1641 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 474/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1642 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr L/321/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1643 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 12 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1644 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1645 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw z terenu Gminy Lubiszyn
2014 1646 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
2014 1647 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1648 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr L/340/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 1649 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr L/341/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 września 2014r. w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”
2014 1650 2014-09-19 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-sportowy w Zawadzie” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1651 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, grunty nierolnicze i inne grunty stanowiące własność gminy Lubrza
2014 1652 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LII/245/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
2014 1653 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LII/602/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Siedlisko
2014 1654 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LII/611/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2014r. w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B
2014 1655 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Radzików, gmina Cybinka
2014 1656 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2014 1657 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania
2014 1658 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przewóz
2014 1659 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr LII/610/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego
2014 1660 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
2014 1661 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Nowe Miasteczko
2014 1662 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 5/2014 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2014
2014 1663 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 200/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 września 2014r.
2014 1664 2014-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 września 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie
2014 1665 2014-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 września 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbie
2014 1666 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/400/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
2014 1667 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/403/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2014 1668 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/408/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2014 1669 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/409/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach samorządowych, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1670 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLII/261/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Babimost
2014 1671 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LII/6/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2014 1672 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LII/7/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2014 1673 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLII/262/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego
2014 1674 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLII/265/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1675 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.445.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1676 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście
2014 1677 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Babimost
2014 1678 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.446.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1679 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.448.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2014 1680 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulic Kościelnej, Szkolnej i ZBOWiD w Cybince do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 1681 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały nr 5/21/2003 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej nadania Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2014 1682 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian do uchwały nr XLIV/264/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim prowadzone przez Gminę Nowe Miasteczko
2014 1683 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 1684 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/304/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Cybinka organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1685 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych
2014 1686 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
2014 1687 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych gminy
2014 1688 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/281/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Słońsk.
2014 1689 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2014 1690 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 476/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1691 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/423/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu
2014 1692 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/429/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
2014 1693 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/331/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionoych do udzielania tych ulg
2014 1694 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/332/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
2014 1695 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/333/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2014 1696 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/335/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Lubsko odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Lubsku, Rady Powiatu Żarskiego, Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz wyborów Burmistrza Lubska
2014 1697 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 477/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1698 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2014 1699 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasień
2014 1700 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1701 2014-09-26 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2014r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących udzielania dotacji w celu realizacji zadań oświatowych
2014 1702 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2014 1703 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2014 1704 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2014 1705 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr LVI/424/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1706 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 324/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej
2014 1707 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 323/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2014 1708 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1709 2014-09-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-4131.124.2014AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 września 2014r.
2014 1710 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LVI/422/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów gmina Drezdenko
2014 1711 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
2014 1712 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 1713 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 322/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 1714 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 321/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa
2014 1715 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 320/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2014 1716 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 319/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1717 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 318/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1718 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 317/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1719 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Szlichtyngowa
2014 1720 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1721 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XL/279/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1722 2014-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2014 roku i I kwartale 2015 roku na terenie województwa lubuskiego