Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2015 rok
2015 2 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Brody z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2015 3 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2015 4 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III.2.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2015
2015 5 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III.3.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2015
2015 6 2015-01-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.19.2014.JRaj Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Małomicach Nr LIV/249/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik
2015 7 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015
2015 8 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr I.2.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2015 9 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr I.1.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra
2015 10 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Żary z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 11 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Żary z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 12 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych
2015 13 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015r.
2015 14 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2015 roku
2015 15 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem pojazdów z dróg i przechowaniem ich na parkingach strzeżonych
2015 16 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/51/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 17 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/53/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 18 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015
2015 19 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczaniec
2015 20 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2015 - 2020
2015 21 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/20/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
2015 22 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2015 23 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 24 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 25 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania " pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
2015 26 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020
2015 27 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 28 2015-01-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Bojadła
2015 29 2015-01-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Babimoście
2015 30 2015-01-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Sławie
2015 31 2015-01-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Nowosolskiego
2015 32 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2015
2015 33 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok.
2015 34 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Eko Maluch” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Eko Maluch”
2015 35 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sława
2015 36 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr V/9/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2015
2015 37 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 38 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2015 roku
2015 39 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 40 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II.10.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w statucie powiatu międzyrzeckiego
2015 41 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2015 42 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2015 43 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 3/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2015 44 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2015.
2015 45 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko
2015 46 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko
2015 47 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 48 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 49 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 17/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego
2015 50 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice
2015 51 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2015 r.
2015 52 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2014r. zmianiająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania gminnego stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji, kultury i sportu.
2015 53 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015 rok
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 55 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie.
2015 56 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2015 rok
2015 57 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2015
2015 58 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/13 /14 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2015 59 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 60 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok
2015 61 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta
2015 62 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo i uchwałę Nr XXIV/138/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2015 63 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 64 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 0007.4.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca Statut Gminy Sulechów
2015 65 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2015 66 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2015 roku
2015 67 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/ 2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2015 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 68 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2015 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 69 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego na rok 2015 w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”.
2015 70 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 0007.13.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 71 2015-01-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła
2015 72 2015-01-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Babimoście
2015 73 2015-01-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławie
2015 74 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 75 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
2015 76 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2014 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała budżetowa na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2015 77 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2015 78 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III.7.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 79 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr V/18/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2015 rok
2015 80 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniajaca uchwałę Nr LXVIII/104/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2015 81 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
2015 82 2015-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 588/14 z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ulicy Daszyńskiegi we Wschowie
2015 83 2015-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 663/14 z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn
2015 84 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu
2015 85 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Santok
2015 86 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2015 r.
2015 87 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
2015 88 2015-01-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosolskiego
2015 89 2015-01-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosolskiego
2015 90 2015-01-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 673/14 z dnia 15 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 4 kwietnia 2014 r. poz. 841)
2015 91 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2015
2015 92 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2015.
2015 93 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 11/2014 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 34/2013 z dnia 12 czerwiec 2013r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 94 2015-01-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 95 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Witnica
2015 96 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok
2015 97 2015-01-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu geodezji i kartografii
2015 98 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2015r.
2015 99 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2015
2015 100 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Brody z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
2015 101 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr I/12/2014 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2015
2015 102 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
2015 103 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 0007.8.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2015 rok
2015 104 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 6/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 stycznia 2015r.
2015 105 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 stycznia 2015r.
2015 106 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 107 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/08/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2015
2015 108 2015-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.9.2015.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 14 stycznia 2015r.
2015 109 2015-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2015 r.
2015 110 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 11/III/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok.
2015 111 2015-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2015 r.
2015 112 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 0007.11.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2014r. uchylająca uchwałę zmieniającą Statut Gminy Sulechów
2015 113 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII.1.2014 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik.
2015 114 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII.3.2014 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2015.
2015 115 2015-01-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-58(10)/2014/2015/282/XIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2015r.
2015 116 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015
2015 117 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/16/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo
2015 118 2015-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Krośnieńskiego
2015 119 2015-01-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Tuplice w okręgu wyborczym nr 9
2015 120 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/08/2014 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2015 rok.
2015 121 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/5/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sól w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015 122 2015-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2015 r.
2015 123 2015-01-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 124 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 125 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 126 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II.5.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2015.
2015 127 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Zwierzyn.
2015 128 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 291 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2015
2015 129 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/ 8 /2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2015 130 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/11/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła
2015 131 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2015
2015 132 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosolskiego
2015 133 2015-01-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr RPF.3035.I.2014 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 25 marca 2014r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2015 134 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku
2015 135 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2015
2015 136 2015-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2015r.
2015 137 2015-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2015r.
2015 138 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Deszczno
2015 139 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III.6.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 140 2015-01-20 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2015 141 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2015 rok
2015 142 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 22/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2015 143 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 23/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 144 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 145 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/19/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie Gminy Babimost
2015 146 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/20/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sali fitness i siłowni w ,,Fitness Parku’’ mieszczących się w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2015 147 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2015.
2015 148 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 149 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/14/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 150 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok
2015 151 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok
2015 152 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2015 153 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2015 154 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 155 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III.6.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2015 rok
2015 156 2015-01-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2015 roku
2015 157 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
2015 158 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.12.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 159 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto
2015 160 2015-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 161 2015-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2015 162 2015-01-23 Informacja Informacja nr OSZ-4110-18(10)/2014/2015/22721/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2015r. o decyzji WCC/1251A/22721/W/OSZ/2015/BK
2015 163 2015-01-23 Informacja Informacja nr OSZ-4110-22(6)/2014/2015/20684/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2015r. o podmiocie ubiegającym sie o koncesje
2015 164 2015-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 165 2015-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 166 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr 30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 stycznia 2015r.
2015 167 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.
2015 168 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów.
2015 169 2015-01-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe koło Bytomca PLH080048
2015 170 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr V.17.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
2015 171 2015-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 784/14 z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
2015 172 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2015 173 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 174 2015-01-27 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2015r. - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020
2015 175 2015-01-27 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-36(12)/2014/2015/620/XII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2015r.
2015 176 2015-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 stycznia 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Tuplice
2015 177 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III/18/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
2015 178 2015-01-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Żarskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku w 2015r.
2015 179 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2015
2015 180 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok
2015 181 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2015.
2015 182 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014r. uchwała budżetowa na 2015 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2015 183 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwieńsku
2015 184 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 185 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/4/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 186 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Świebodzińskiego.
2015 187 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
2015 188 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XII/112/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 189 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Żary z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary na lata 2015-2019
2015 190 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 191 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr VI.19.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
2015 192 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr VI.20.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie podwyższenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2015 193 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr VI.21.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020
2015 194 2015-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2014 rok
2015 195 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 stycznia 2015r.
2015 196 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 27 stycznia 2015r.
2015 197 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 27 stycznia 2015r.
2015 198 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 stycznia 2015r.
2015 199 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 stycznia 2015r.
2015 200 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 16/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2015 201 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2015 r.
2015 202 2015-01-29 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2015r.
2015 203 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 28 stycznia 2015r.
2015 204 2015-01-29 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2015r.
2015 205 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 stycznia 2015r.
2015 206 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 29 stycznia 2015r.
2015 207 2015-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2015r.
2015 208 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
2015 209 2015-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2015 210 2015-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie
2015 211 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica
2015 212 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Słone, gmina Świdnica
2015 213 2015-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Żagańskiego z dnia 30 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Żagańskiego za 2014 rok.