Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1657 2015-10-01 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2015 1658 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/81/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
2015 1659 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbie na lata 2015-2018”
2015 1660 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/113/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 1051F relacji Kożuchów - Lelechów - Ługi w miejscowości Podbrzezie Dolne.
2015 1661 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/117/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2015 1662 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/118/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1663 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/119/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1664 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/121/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie
2015 1665 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/122/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie
2015 1666 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/123/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie" i nadania jej statutu
2015 1667 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/59/82015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2016.
2015 1668 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/63/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2016
2015 1669 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/64/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie nr X/54/15 z dnia 25-06-2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sulęciński oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2015 1670 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/65/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
2015 1671 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/67/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2015 1672 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2015 1673 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/68/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
2015 1674 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica.
2015 1675 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/82/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
2015 1676 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 września 2015r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2015 1677 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1678 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2015 1679 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/52/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLIII/223/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2015 1680 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Maszewo”
2015 1681 2015-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 października 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica przeprowadzonych w dniu 4 października 2015 r.
2015 1682 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XV/53/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIV/48/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2015 1683 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2015 1684 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2015 1685 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII.189.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2015 1686 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII.200.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze.
2015 1687 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1688 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 1689 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1690 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sulęcin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulęcin oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2015 1691 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1692 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych .
2015 1693 2015-10-05 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-21(15)/2015/14725/VI/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2015r.
2015 1694 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojadła”.
2015 1695 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 1696 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 54/X/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2016 rok.
2015 1697 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 56/X/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.
2015 1698 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 1699 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian do Uchwały nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2015 1700 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Lubsko
2015 1701 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 1702 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 0007.49.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2015 1703 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 0007.51.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kargowa oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 1704 2015-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.143.2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2015r.
2015 1705 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zwierzyn.
2015 1706 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1707 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2016 – 2020
2015 1708 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 0007.53.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 1709 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych
2015 1710 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1711 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2015 1712 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
2015 1713 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu budżetu obywatelskiego.
2015 1714 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą
2015 1715 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1716 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg gminnych.
2015 1717 2015-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NR-I.4131.146.2015.IWIT Wojewody Lubuskiego z dnia 2 października 2015r.
2015 1718 2015-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.147.2015.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 2 października 2015r.
2015 1719 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2015r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania
2015 1720 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42.ust. 3 Karty Nauczyciela w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i zmianie uchwały Nr XXXVIII/294/2002 z dnia 26.06.2002 r. w sprawie zasad udzielania zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji dydaktycznych i wychowawczych i opiekuńczych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Małomice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego
2015 1721 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Bodzów
2015 1722 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2015 1723 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/70/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim
2015 1724 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X.74.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.124.2012 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2015 1725 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010r., w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2015 1726 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 1727 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 1728 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście w przedmiocie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2015 r.
2015 1729 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie Gminy Babimost
2015 1730 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1732 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2015 1734 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 60/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Zesłańców Sybiru" terenowi w Iłowej
2015 1735 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rzepin
2015 1731 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2015 1733 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ”
2015 1736 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 63/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2015 1737 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 64/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 1738 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr IX.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1739 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 65/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2015 1740 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 67/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 1741 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 68/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
2015 1742 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1743 2015-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 października 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu przeprowadzonych w dniu 11 października 2015 r.
2015 1744 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie sposobu składania deklaracji oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Witnica
2015 1745 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012–2016
2015 1746 2015-10-14 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-24(13)/2015/40/XII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2015r.
2015 1747 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1748 2015-10-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Zbąszynka z dnia 31 grudnia 2014r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2014 roku
2015 1749 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1750 2015-10-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2015 1751 2015-10-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2015 1752 2015-10-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2015 1753 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy
2015 1754 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/67/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie opłat targowych
2015 1755 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 1756 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 1757 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
2015 1758 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 października 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – pani MAGDALENY SŁOMIŃSKIEJ do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego.
2015 1759 2015-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.153.2015.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 15 października 2015r.
2015 1760 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 9 października 2015r. w sprawie: zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Szlichtyngowa.
2015 1761 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Tuplice nr XVI/82/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2015 1762 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka
2015 1763 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2015 1764 2015-10-21 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 października 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r. oraz aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r. zwanego dalej Porozumieniem
2015 1765 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach
2015 1766 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.64.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2015r. w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1767 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.65.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 1768 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.126.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2015 1769 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.127.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów
2015 1770 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.128.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2015 1771 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.129.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2015 1772 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.134.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2015 1773 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.135.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 1774 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 30 września 2015r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin na lata 2015 - 2020”
2015 1775 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/53/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1776 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr 97/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1777 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr 100/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1778 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2015 1779 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1780 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/89/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku
2015 1781 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/96/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 1782 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1783 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
2015 1784 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/118/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 1785 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 1786 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1787 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 1 listopada 2015 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1788 2015-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.154.2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 16 października 2015r.
2015 1789 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu.
2015 1790 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna
2015 1791 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2015 1792 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Skwierzyna.
2015 1793 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 1794 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2015 1795 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2015 1796 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 1797 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 1798 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2015 1799 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1800 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 1801 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
2015 1802 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 1803 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2015 1804 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1805 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko
2015 1806 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2015 1807 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Drezdenko
2015 1808 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2015 1809 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1810 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 1811 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1812 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1813 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
2015 1814 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1815 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1816 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1817 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty targowej