Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 214 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2015
2015 215 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 0007.25.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów
2015 216 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 217 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice
2015 218 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 219 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2015 rok
2015 220 2015-02-02 Aneks Aneks nr 4/2015 . z dnia 15 stycznia 2015r. do porozumienia międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2015 221 2015-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 222 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V.36.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/117/2004 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu
2015 223 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 224 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 225 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 08/2014 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
2015 226 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V.37.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 227 2015-02-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 792/14 z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego nr 55 poz. 1005)
2015 228 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie projektu nowego statutu sołectwa
2015 229 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015 - 2019
2015 230 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 16/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 231 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2015 232 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2015 233 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 234 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/8/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2015 235 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/9/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 236 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV.8.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia oddziałów dwujęzycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie oraz zmiany nazwy szkoły
2015 237 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-27/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 marca 1999 roku
2015 238 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-28/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 marca 1999 roku
2015 239 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/48/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Skąpe
2015 240 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta i gminy Kożuchów
2015 241 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 242 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.20.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łęknica.
2015 243 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III.12.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Łęknica
2015 244 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata 2015-2019
2015 245 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.17.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2015 rok
2015 246 2015-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/15 Starosty Sulęcińskiego z dnia 12 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sulęcińskiego za 2014 r.
2015 247 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice
2015 248 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2015 249 2015-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 2 lutego 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 250 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/2015 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2015 roku.
2015 251 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 252 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymiiinnymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2015 253 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VII.23.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 254 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VII.24.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Rady Miasta Zielona Góra oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra
2015 255 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VII.25.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra
2015 256 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VII.27.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 257 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Piastów” w Sulechowie
2015 258 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica.
2015 259 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Łęknica
2015 260 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Żary z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2015 rok
2015 261 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok.
2015 262 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 3 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 263 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr I/14/2015 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2015 264 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/11/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Brody z 23 grudnia 2014 r.
2015 265 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 42/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 lutego 2015r.
2015 266 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 55/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 lutego 2015r.
2015 267 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 268 2015-02-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.20.2015.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lutego 2015r.
2015 269 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica
2015 270 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V.39.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 GMINY OTYŃ
2015 271 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2015
2015 272 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 273 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
2015 274 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/423/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu.
2015 275 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drezdenko
2015 276 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
2015 277 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXX/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2015 278 2015-02-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wschowskiego
2015 279 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolny funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym.
2015 280 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015
2015 281 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.14.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 282 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór
2015 283 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa
2015 284 2015-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorzowskiego z dnia 13 stycznia 2015r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2014
2015 285 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2015 286 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2015
2015 287 2015-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/15 Starosty Świebodzińskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2015r.
2015 288 2015-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2015 Starosty Żagańskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2015 roku
2015 289 2015-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie Statutu Związku Powiatów Lubuskich
2015 290 2015-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Lubuskich
2015 291 2015-02-13 Informacja Informacja nr SW/0310-0012/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 292 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/ 26/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie
2015 293 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko
2015 294 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym strażaków Ochotniczych Staży Pożarnych w Gminie Siedlisko
2015 295 2015-02-16 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2015 296 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok
2015 297 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/34/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bytnica
2015 298 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/35/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cybinka
2015 299 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostrzyn nad Odrą
2015 300 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie
2015 301 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/39/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2015 302 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/42/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 303 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz
2015 304 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 GMINY SZLICHTYNGOWA
2015 305 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III.15.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie : utworzenia Gubińskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2015 306 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III.17.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w noclegowni dla bezdomnych w Gubinie
2015 307 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III.18.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2015 308 2015-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/15 Starosty Świebodzińskiego z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 309 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.33.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie udostępnienia urządzeń, obiektów sportowo-rekreacyjnych i powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych
2015 310 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.34.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 40 w Zielonej Górze
2015 311 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.36.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 312 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.38.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
2015 313 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.39.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci
2015 314 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 315 2015-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 lutego 2015r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2014r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2015 316 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Żagań z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 317 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/31/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 318 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/32/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 319 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 320 2015-02-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 321 2015-02-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 322 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/33/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2015 323 2015-02-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2015 324 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IX.40.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian nazw ulic
2015 325 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2015 326 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2015 327 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łagów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łagów
2015 328 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Słońsk
2015 329 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 330 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 331 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2015 332 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 333 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/17/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2015
2015 334 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 335 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Żagań
2015 336 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 337 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 152.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2015 r.
2015 338 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 153.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2015
2015 339 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 154.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2015.
2015 340 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2015 341 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2015 r.
2015 342 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 57/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2015r.
2015 343 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań
2015 344 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.33.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sulechów
2015 345 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.34.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2015 346 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 347 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2015 348 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/16/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 349 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/17/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 350 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/18/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
2015 351 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/19/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 352 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/20/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2015 353 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2015 354 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.36.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu „Sulechowska Rodzina 3+” na terenie Gminy Sulechów
2015 355 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.37.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca Statut Gminy Sulechów
2015 356 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.38.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2015 357 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2015 358 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 359 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 360 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 361 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 60/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2015r.
2015 362 2015-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/15 Starosty Świebodzińskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2015r.
2015 363 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słońsk
2015 364 2015-02-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 19 lutego 2015r.
2015 365 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz
2015 366 2015-02-25 Zestawienie Zestawienie nr 1/2015 Burmistrza Zbąszynka z dnia 25 lutego 2015r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2015 367 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bytnica PLH080034
2015 368 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mopkowy Tunel koło Krzystkowic PLH080024
2015 369 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2015 370 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kożuchów.
2015 371 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 372 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 373 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/11/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 374 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/12/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/148/2012 w sprawie wysokości opłaty targowej
2015 375 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 376 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Czerwieńsk
2015 377 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwieńsku
2015 378 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie.
2015 379 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Deszcznie
2015 380 2015-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Cybince
2015 381 2015-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodawa
2015 382 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 383 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 384 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.
2015 385 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto.
2015 386 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 387 2015-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.1.2015.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie Nr 0007.25.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów
2015 388 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2015 389 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2015 390 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
2015 391 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gorzów Wlkp., które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 392 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody NR III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2015 393 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 394 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 395 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/72/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 396 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 397 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody zmienionej Uchwałą Nr X/65/11 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2011 r.
2015 398 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/I/9/2014 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Łuzyckiego Związku Gmin na 2015r.