Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 863 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/43/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
2015 864 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/44/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2015 865 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/45/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 866 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/48/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Lubsku
2015 867 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/49/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 868 2015-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.67.2015.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r.
2015 869 2015-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.75.2015.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 maja 2015r.
2015 870 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cybinka, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 871 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 872 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 1043F relacji Stypułów - Przyborze w miejscowości Stypułów.
2015 873 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia trybu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice w przedmiocie podziału Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice
2015 874 2015-05-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2015 875 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 maja 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032
2015 876 2015-05-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 4 maja 2015r.
2015 877 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII.32.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolsko Nr XXXI.198.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 878 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 879 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich
2015 880 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/105/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Noclegowni dla Bezdomnych w Świebodzinie
2015 881 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/116/21015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda
2015 882 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin
2015 883 2015-05-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 8/15 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost
2015 884 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII.34.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolsko Nr XXI.138.2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 885 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych.
2015 886 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”
2015 887 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV
2015 888 2015-05-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wymiarki
2015 889 2015-05-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2015r. z wykonania Budżetu Gminy Deszczno za 2014r.
2015 890 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
2015 891 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
2015 892 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/32/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 893 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/33/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
2015 894 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.36.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu im. Heliodora Święcickiego
2015 895 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań
2015 896 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia cen za przewozy taksówkami oraz określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2015 897 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Miasta Żary
2015 898 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2015 899 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brody
2015 900 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej
2015 901 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”
2015 902 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu
2015 903 2015-05-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Świebodzin; Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 904 2015-05-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Rzepin; Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 905 2015-05-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Skwierzyna; Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 906 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
2015 907 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.107.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 908 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.108.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 909 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.109.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 910 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.115.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 911 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Osiedle Warniki
2015 912 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/30/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 913 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku
2015 914 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.38.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
2015 915 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 916 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 917 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.44.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.141.2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2015 918 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.45.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 919 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.46.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2015 920 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.47.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 921 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.48.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.143.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2015 922 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”
2015 923 2015-05-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Zielona Góra za 2014 rok
2015 924 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/24/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim.
2015 925 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/139/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2015 926 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr X/ 30 /2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 6 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 927 2015-05-08 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie finansowania w 2015 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2015 928 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę VI/2/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
2015 929 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2015
2015 930 2015-05-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki
2015 931 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
2015 932 2015-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Jasienia z dnia 7 maja 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2014
2015 933 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej oraz nagradzania szkół za osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
2015 934 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i jego jednostkom podległym
2015 935 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 936 2015-05-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2015r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2014.
2015 937 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 938 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr IX/35/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 939 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 940 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Gminy Gubin o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 941 2015-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Żagań z dnia 20 marca 2015r.
2015 942 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 943 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 944 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2015 945 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie
2015 946 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/78/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM
2015 947 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/79/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Szprotawki"
2015 948 2015-05-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.85.2015TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 8 maja 2015r.
2015 949 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 950 2015-05-14 Porozumienie Porozumienie Gminy Kożuchów; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 951 2015-05-14 Porozumienie Porozumienie Gminy Żary o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 952 2015-05-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
2015 953 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 954 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 955 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębach Lubiatów i Grotów.
2015 956 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/177/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa
2015 957 2015-05-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 maja 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodawa przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015 r.
2015 958 2015-05-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 maja 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Cybince przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015 r.
2015 959 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wiechlicach przy ulicy Brzozowej 17
2015 960 2015-05-20 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.2.2015 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy dróg powiatowych: nr 1212F (ul. Kosieczyńska) oraz nr 4304F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku
2015 961 2015-05-20 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-37(19)/2014/2015/638/XI/APo1/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2015r.
2015 962 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2015
2015 963 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
2015 964 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Brody z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
2015 965 2015-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.6.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu w obrębie Jasieniec
2015 966 2015-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.7.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mory.
2015 967 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 968 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.72.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2015 969 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 970 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
2015 971 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 19 maja 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 972 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Miasta Kostrzyn nad Odrą; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 973 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2014 rok.
2015 974 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2015 975 2015-05-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.86.2015.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2015r.
2015 976 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 38/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2015 977 2015-05-26 Aneks Aneks nr 1 z dnia 15 maja 2015 r. Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 maja 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bojadła od Gminy Trzebiechów zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulechowie
2015 978 2015-05-27 Informacja Informacja nr SW2/0320-0002/15 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 979 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 980 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie statutu sołectwa Jagielnik Gminy Międzyrzecz
2015 981 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr 117/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 maja 2015r.
2015 982 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2015 983 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu
2015 984 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobiegniewie
2015 985 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr XII/54/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lubsku
2015 986 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr XII/55/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 987 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr VI Wójta Gminy Santok z dnia 18 maja 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Santok za 2014 rok
2015 988 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2015 989 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 990 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr V/18/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 991 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/45/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2015
2015 992 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 listopada 2013r. nr XLI/273/13 w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2015 993 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2015 994 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 39/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2015 995 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szprotawy instrumentem płatniczym
2015 996 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI.66.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 997 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2016 rok
2015 998 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń