Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 999 2015-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.8.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 0007.65.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat i w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów
2015 1000 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1001 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2015 1002 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI.119.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 1003 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI.123.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2015r. w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze
2015 1004 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI.130.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
2015 1005 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII.44.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego
2015 1006 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2015 rok.
2015 1007 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Rzepinie i w Kowalowie, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarzy oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne
2015 1008 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 maja 2015r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu.
2015 1009 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XVI.121.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Źródlanej i ul. Obywatelskiej w Zielonej Górze
2015 1010 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp.
2015 1011 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2015 1012 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2015 1013 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1014 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/109/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej.
2015 1015 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu.
2015 1016 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/15 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu "A i B" w Santoku i nadania statutu
2015 1017 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2015 roku
2015 1018 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2014 rok
2015 1019 2015-06-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego
2015 1020 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/69/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 1021 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Chlastawa i Kosieczyn
2015 1022 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 1023 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1024 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1025 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice
2015 1026 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubrza
2015 1027 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 1028 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, grunty nierolnicze i inne grunty stanowiące własność gminy Lubrza
2015 1029 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 1030 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 1031 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 1032 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2015 1033 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie”
2015 1034 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/33/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2015 1035 2015-06-05 Informacja Informacja nr OSZ-4110-5(7)/2015/20684/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 czerwca 2015r. o decyzji WCC/1224C/20684/W/OSZ/2015/RN
2015 1036 2015-06-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.91.2015.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 1 czerwca 2015r.
2015 1037 2015-06-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 26 marca 2015r. z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2014
2015 1038 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 75.2015 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 1039 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 39/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1040 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII.36.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 22 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór
2015 1041 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII.39.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2015 1042 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1043 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2015 1044 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2015 1045 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 45/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1046 2015-06-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/15 Starosty Słubickiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 1047 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.91.2015 Burmistrza Kożuchowa z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.
2015 1048 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1049 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1050 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2015 1051 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 1052 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Bytom Odrzański
2015 1053 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siedlisko
2015 1054 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie gminy Siedlisko
2015 1055 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXV/243/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2015 1056 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1057 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
2015 1058 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 1059 2015-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VIII/2/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 1060 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin".
2015 1061 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych
2015 1062 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2015 1063 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/36/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta
2015 1064 2015-06-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 2015r.
2015 1065 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 1066 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Witnica
2015 1067 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/87/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbąszynek
2015 1068 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzniesienia Zielonogórskie"
2015 1069 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie
2015 1070 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
2015 1071 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
2015 1072 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 1073 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
2015 1074 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1075 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2015 1076 2015-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VIII/3/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie
2015 1077 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli
2015 1078 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/41/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1079 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 1080 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1081 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29.10.2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2015 1082 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Gminie Lubniewice
2015 1083 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
2015 1084 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubniewice
2015 1085 2015-06-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2015 1086 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy.
2015 1087 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/66/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki.
2015 1088 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na 2016 rok
2015 1089 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2015
2015 1090 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy Księżycowa ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie w obrębie geodezyjnym 17 - Strzelce Krajeńskie
2015 1091 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
2015 1092 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.222.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2015 1093 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utworzenia zespołu szkół
2015 1094 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/18/2011 Rady Gminy w Bytnicy sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 1095 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1096 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1097 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2015 1098 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/29/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 1099 2015-06-17 Informacja Informacja nr OSZ-4110-8(5)/2015/334/W/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 czerwca 2015r. o decyzji Nr WCC/145-ZTO/334/W/OSZ/2015/JC
2015 1100 2015-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.97.2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015r.
2015 1101 2015-06-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Nowosolskiego
2015 1102 2015-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wyrejestrowania związku międzygminnego "Zielonogórski Związek Gmin"
2015 1103 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015r.
2015 1104 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z jeziora Lubiąż w Lubniewicach
2015 1105 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2015r. dotyczące wspólnej realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
2015 1106 2015-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.98.2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2015r.
2015 1107 2015-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 17 czerwca 2015r. z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2014
2015 1108 2015-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 25 maja 2015r. z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2014 rok
2015 1109 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 23/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 1110 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 24/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1111 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 28/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1112 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 1113 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2015 1114 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 1115 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na Jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim
2015 1116 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2015 1117 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1118 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów
2015 1119 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.85.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok
2015 1120 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.90.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
2015 1121 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.93.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2015 1122 2015-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/15 Wójta Gminy Żary z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 roku
2015 1123 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 23, położonej w obrębie geodezyjnym Karkoszów
2015 1124 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1125 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1126 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
2015 1127 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Gubin o statusie miejskim w referendum ogólnokrajowym
2015 1128 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej
2015 1129 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu ośrodka wczasowo-wypoczynkowego nad Jeziorem Reczynek”
2015 1130 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/52/ 2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1131 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Cybinki za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2015 1132 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok
2015 1133 2015-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r.
2015 1134 2015-06-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosolskiego
2015 1135 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1136 2015-06-22 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2015r. Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej
2015 1137 2015-06-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2015r. Sprawozdanie z wykonanego budżetu gminy za 2014 rok
2015 1138 2015-06-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.12.2015.JRaj Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie.
2015 1139 2015-06-24 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2015 1140 2015-06-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1141 2015-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015r.
2015 1142 2015-06-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 75/15 z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
2015 1143 2015-06-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 108/15 z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część popołudnowa (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2014 r. poz. 226)
2015 1144 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.41.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1145 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1146 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1147 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów
2015 1148 2015-06-24 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Słubic z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2015 1149 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Mirostowice Dolne Gmina Żary
2015 1150 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2015 1151 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1152 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 1153 2015-06-24 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.1.2015 Gminy Świebodzin; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonania czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Grodziszcze”
2015 1154 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 0007.41.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Kargowa
2015 1155 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
2015 1156 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/67/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lubsko w referendum ogólnokrajowym
2015 1157 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1158 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/57/15 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu zawierania przez Gminę Żary, działającego jako inwestor zastępczy, umów na wykonanie budowy przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej, w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
2015 1159 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr XI/34/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 maja 2015r. w sprawie pozbawienia działki 215/8 położonej w obrębie Buczków dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 003703F.
2015 1160 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/50/07 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2015 1161 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie Gminy Cybinka; Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 1162 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”
2015 1163 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2015 1164 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 1165 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. wprowadzenia na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2015 1166 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 1167 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/94/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”
2015 1168 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu stypendialnego Województwa Lubuskiego”
2015 1169 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/96/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawie udzielania stypendiów motywacyjnych Marszałka Województwa Lubuskiego
2015 1170 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2015 1171 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/100/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Witnicko - Dębieńskie"
2015 1172 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/101/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie"
2015 1173 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji
2015 1174 2015-06-26 Porozumienie Porozumienie Gminy Iłowa; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 1175 2015-06-26 Porozumienie Porozumienie Gminy Krosno Odrzańskie; Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 1176 2015-06-26 Porozumienie Porozumienie Gminy Lubsko; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 1177 2015-06-26 Porozumienie Porozumienie Gminy Słońsk; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 1178 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 1179 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2015 1180 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2015 1181 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”
2015 1182 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1183 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2015 rok.
2015 1184 2015-06-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 1 czerwca 2015r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2014 rok
2015 1185 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2014 r.
2015 1186 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1187 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert
2015 1188 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1189 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/146/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie Gminy Dobiegniew
2015 1190 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
2015 1191 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/76/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad polityki czynszowej na najem lokali mieszkalnych i socjalnych w Gminie Skąpe
2015 1192 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/78/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Skąpe w referendum ogólnokrajowym
2015 1193 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/80/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1194 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/81/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 1195 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/54/15 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sulęciński oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2015 1196 2015-06-29 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015r. Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
2015 1197 2015-06-30 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2015r. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe
2015 1198 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1199 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2015 1200 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/62/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1201 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1202 2015-06-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Kargowej z dnia 30 marca 2015r. z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2014 rok
2015 1203 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 1204 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 1205 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 1206 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2015 1207 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli w miejscowości Lubiewo znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko
2015 1208 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli w miejscowości Zagórze znajdującego się w Gminie Drezdenko
2015 1209 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1210 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1211 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 1212 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowądzacych działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 1213 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w referendum ogólnokrajowym.
2015 1214 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1215 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/46/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień
2015 1216 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto
2015 1217 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w referendum ogólnokrajowym.
2015 1218 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.