Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1432 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.19.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta nowa Sól (teren położony w zachodniej części Nowej Soli przy os. Armii Krajowej i przy ul. Zawadzkiego Zośki).
2015 1433 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.20.2015 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego tern położony przy Al. Wolności
2015 1434 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.127.2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2015r.
2015 1435 2015-08-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Brody
2015 1436 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr 159/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 lipca 2015r.
2015 1437 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 162/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 lipca 2015r.
2015 1438 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1439 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX.68.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1440 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 163/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 lipca 2015r.
2015 1441 2015-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.129.2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2015r.
2015 1443 2015-08-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowosolskiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nowej Soli na kadencję w latach 2015 - 2019
2015 1442 2015-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.130.2015.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2015r.
2015 1444 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Gubin w referendum ogólnokrajowym
2015 1445 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2015 1446 2015-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.131.2015.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 6 sierpnia 2015r.
2015 1447 2015-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.22.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie nr 1 miasta Nowogród Bobrzański
2015 1448 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 31/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2015 1449 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 32/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1450 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 33/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Bobrowicach, Bytnicy, Gubinie i Maszewie
2015 1451 2015-08-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1452 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr 30/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1453 2015-08-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody
2015 1454 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XVI/68/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2015 1455 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XVI/76/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/291/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014 r.
2015 1456 2015-08-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce
2015 1457 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1458 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r.
2015 1459 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lasocin
2015 1460 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XV/97/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielice
2015 1461 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1462 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1463 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/102/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg gminnych
2015 1464 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr 168/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 sierpnia 2015r.
2015 1465 2015-08-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 sierpnia 2015r.
2015 1466 2015-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2015r.
2015 1467 2015-08-25 Informacja Informacja nr SW2/0320-0003/15 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 1468 2015-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 sierpnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobiegniewie przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2015r.
2015 1469 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/91/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów.
2015 1470 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 1471 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 1472 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy Żary z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody ustanowionego w drodze Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 27 z 19 maja 2006r./Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 38 poz. 827 z dnia 05.06.2006r.; Załącznik poz. Nr 3/, drzewa rosnącego w skupieniu 2szt. drzew, z gatunku Buk pospolity /Fagus sylvatica/ o obwodzie 330cm zlokalizowanego w Parku w Olbrachtowie na działce oznaczonej Nr ewidencyjnym 370, obręb Olbrachtów, Gm. Żary,będącej własnością Gminy Żary
2015 1473 2015-08-26 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-12(12)/2015/1249/XIII-1330/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 sierpnia 2015r.
2015 1474 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1475 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bledzewie
2015 1476 2015-08-28 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-4(20)/2015/20684/III/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2015r.
2015 1477 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”
2015 1478 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr 15/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2015
2015 1479 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr 34/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1480 2015-08-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2015 Starosty Żarskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żarskiego
2015 1481 2015-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.137.2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2015r.
2015 1482 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 sierpnia 2015r. W sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Sława do kategorii dróg gminnych
2015 1483 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Siedlisko przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1484 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu
2015 1485 2015-08-31 Postanowienie Postanowienie nr 20/2015 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2015 1486 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/172/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Świebodzin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1487 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
2015 1488 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok