Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1489 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.166.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zielonej Górze.
2015 1490 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.169.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1491 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.170.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
2015 1492 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.175.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
2015 1493 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.180.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra.
2015 1494 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.182.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2015 1495 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.181.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2020 dla Miasta Zielona Góra i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Zielona Góra porozumienia w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego.
2015 1496 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
2015 1497 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej
2015 1498 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1499 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w placówce dla osób nietrzeźwych w Gorzowie Wlkp.
2015 1500 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp.
2015 1501 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2015 1502 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1503 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 1504 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1505 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/77/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1506 2015-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr X/5/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie.
2015 1507 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 1508 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody
2015 1509 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania rondu na terenie miasta Drezdenka nazwy Rondo NSZZ „Solidarność”
2015 1510 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1511 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko
2015 1512 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1513 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej Statutu
2015 1514 2015-09-02 Komunikat Komunikat nr 2 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020  - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2015 1515 2015-09-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Lubuskiego; Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2015 1516 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/60/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem usuniętego sprzętu pływającego z obszarów wodnych na terenie powiatu sulęcińskiego
2015 1517 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Gorzowskiemu i podległym Powiatowi Gorzowskiemu jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2015 1518 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1519 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1520 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1521 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1522 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi w Chełmsku kategorii drogi gminnej
2015 1523 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2015 1524 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr X.54.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 1525 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr X.56.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 1526 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
2015 1527 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej: Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Zbąszynku
2015 1528 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbąszynek
2015 1529 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1530 2015-09-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 218/15 z dnia 25 czerwca 2015r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz terenu położonego przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach
2015 1531 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIV/48/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2015 1532 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XX.172.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze.
2015 1533 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XX.173.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 15.
2015 1534 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1535 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Kunowicach, gmina Słubice
2015 1536 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw nowopowstałych ulic w Słubicach
2015 1537 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/51/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiatu godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2015 1538 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1539 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI.64.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2015 1540 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XX.174.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze.
2015 1541 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Otyń, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej z mocy prawa
2015 1542 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice
2015 1543 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/90/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1544 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.88.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń
2015 1545 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/62/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Nowogród Bobrzański w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
2015 1546 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.89.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń
2015 1547 2015-09-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 31/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 7 września 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Lubogoszczy
2015 1548 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr X/ 60 /2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 1549 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Gubin w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
2015 1550 2015-09-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pszczew z dnia 29 czerwca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2014 rok
2015 1551 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XIV/64/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2015 1552 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1553 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Nowa Sól.
2015 1554 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól do kategorii dróg powiatowych
2015 1555 2015-09-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 8 września 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2015 1556 2015-09-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór z wykonania budżetu Gminy Zabór za rok 2014
2015 1557 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1558 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2015 1559 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 1560 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Miasteczko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1561 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXVIII/112/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 rok.
2015 1562 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1563 2015-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2.2015 Starosty Żagańskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żagańskiego
2015 1564 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Żurawie Bagno”.
2015 1565 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lubsko w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
2015 1566 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa na Osiedlu Marzeń
2015 1567 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Kłodawa
2015 1568 2015-09-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 31 sierpnia 2015r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2015r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2015 1569 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1570 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia
2015 1571 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2015 1572 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1573 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian opisu stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2015 1574 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice
2015 1575 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2015 1576 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczaniec
2015 1577 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świebodzin
2015 1578 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubsko
2015 1579 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Tuplice
2015 1580 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/111/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle PM10"
2015 1581 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/112/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2015 1582 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/55/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie
2015 1583 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 1584 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1585 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód – obszar A
2015 1586 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję Kultury - Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania Statutu
2015 1587 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 10 września 2015r. o uchyleniu uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1588 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X.53.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1589 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/351/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
2015 1590 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII.58.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2015 1591 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 1592 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr V/9/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1593 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 11 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 1594 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 września 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinków drogi stanowiącej uprzednio drogę krajową nr 3 w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz
2015 1595 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 1596 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 11 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu stanicy rybackiej w Polnem
2015 1597 2015-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 4 września 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2015 1598 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 11 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słońsk oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 1599 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/50/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1600 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2015 1601 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Słubice oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1602 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1603 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/77/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Santok
2015 1604 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2015 1605 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubniewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1606 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie zniesienia zakazów na działce o nr ewid. 308/5 zlokalizowanej na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”
2015 1607 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 0007.115.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r.
2015 1608 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 0007.116.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 1609 2015-09-22 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-25(11)/2015/585/XII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 września 2015r.
2015 1610 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2015 1611 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1612 2015-09-22 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Żarskiego z dnia 22 września 2015r. w sprawie o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2015 1613 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/49/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Torzym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1614 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/52/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Torzym
2015 1615 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr IX.53.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 września 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu odrębnego
2015 1616 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr 178/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 września 2015r.
2015 1617 2015-09-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych zwaną dalej „Powiatową Radą”
2015 1618 2015-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 września 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiszyn przeprowadzonych w dniu 20 września 2015 r.
2015 1619 2015-09-23 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-6(23)/2015/22721/I/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2015r.
2015 1620 2015-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 września 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok przeprowadzonych w dniu 20 września 2015 r.
2015 1621 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr 67/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1622 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr 68/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1623 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr 74/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1624 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr 77/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1625 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr 89/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1626 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr 94/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1627 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/51/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1628 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/96/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu Rzeczpospolitej Polskiej
2015 1629 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/94/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 września 2015r. w sprawie Regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Skąpe
2015 1630 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr IX/93/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na terenie gminy Skąpe
2015 1631 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
2015 1632 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krośnieńskiego
2015 1633 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2015 1634 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1635 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2015 1636 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 września 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych.
2015 1637 2015-09-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.149.2015.TDom. Wojewody Lubuskiego z dnia 24 września 2015r.
2015 1638 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
2015 1639 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie opłaty targowej.
2015 1640 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr 179/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 września 2015r.
2015 1641 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 1642 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu.
2015 1643 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2015 1644 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 września 2015r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach
2015 1645 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2015 1646 2015-09-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.1...2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 2015r.
2015 1647 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2015 1648 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Maszewo z dnia 24 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2015 1649 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych
2015 1650 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody ustanowionego w drodze Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 27 z 19 maja 2006r./Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 38 poz. 827 z dnia 05.06.2006r.; Załącznik poz. Nr 3/, drzewa rosnącego w skupieniu 2szt. drzew, z gatunku Buk pospolity /Fagus sylvatica/ o obwodzie 360cm zlokalizowanego w Parku w Olbrachtowie na działce oznaczonej Nr ewidencyjnym 370, obręb Olbrachtów, Gm. Żary, będącej własnością Gminy Żary
2015 1651 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3 kategorii drogi gminnej
2015 1652 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 1653 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1654 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla którychj Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2015 1655 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 1656 2015-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2015 roku i I kwartale 2016 roku na terenie województwa lubuskiego