Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1946 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.454.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Racula-Szparagowa w Zielonej Górze
2016 1947 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.455.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2016 1948 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.458.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1949 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.459.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 1950 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/281/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 1951 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/108/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2016 1952 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/109/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1953 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/110/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1954 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/111/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
2016 1955 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/151/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 września 2016r. w sprawie regulaminu porządku i utrzymania czystosći na terenie Gminy Kłodawa
2016 1956 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/160/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1957 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/161/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu i zasad korzystania z nich
2016 1958 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/162/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2016 1959 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/164/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza
2016 1960 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/165/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1961 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/166/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1962 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 0007.115.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2016 1963 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII.131.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolsko
2016 1964 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1965 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Szprotawa
2016 1966 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2016 1967 2016-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 29 września 2016r.
2016 1968 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 1969 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami
2016 1970 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
2016 1971 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017.
2016 1972 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego instrumentem płatniczym
2016 1973 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowe Miasteczko
2016 1974 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze wodnym na terenie gminy Ośno Lubuskie
2016 1975 2016-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.295.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2016r.
2016 1976 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Sulęciński Ośrodek Kultury
2016 1977 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/173/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Sulęcin
2016 1978 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 2 Golice, gmina Słubice
2016 1979 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV.99.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 1980 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie opłat targowych
2016 1981 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 1982 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 1983 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2016 1984 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022
2016 1985 2016-10-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 października 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011
2016 1986 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1987 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Soli
2016 1988 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto
2016 1989 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól - Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1990 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/70/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 1991 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kłodawa
2016 1992 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/159/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 września 2016r. w sprawie o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 1405F położonego na działce ewidencyjnej nr 72/3 obręb Zdroisko, Gmina Kłodawa
2016 1993 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1994 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 1995 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2016 1996 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1997 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1998 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1999 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/112/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku.
2016 2000 2016-10-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/9/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 2001 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Dąbie
2016 2002 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2016 2003 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie
2016 2004 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/219/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Przyczyna Dolna gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych.
2016 2005 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/220/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
2016 2006 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania
2016 2007 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Mieście i Gminie Torzym
2016 2008 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym
2016 2009 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym
2016 2010 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/394/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 2011 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania
2016 2012 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/222/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa Powiatowej Spółce Wodnej we Wschowie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2016 2013 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę XLIII/366/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 03 lipca 2009 roku w sprawie szczegołowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2016 2014 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin, Gmina Dąbie
2016 2015 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin, Gmina Dąbie
2016 2016 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin Gmina Dąbie
2016 2017 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/221/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa
2016 2018 2016-10-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr XVIII/150/2016 gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. Gminy Dąbie w sprawie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ulicy Gubińskiej w Krośnie Odrz.
2016 2019 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Szczaniec
2016 2020 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/267/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew
2016 2021 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2022 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/77/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/21/2016 Rady Miasta Żagań o zmianie uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 10 września 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
2016 2023 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/78/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy bulwaru
2016 2024 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/79/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 2025 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.144.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 2026 2016-10-10 Porozumienie Porozumienie nr OSE.031.5.2016 Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 2027 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/110/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Maszewo
2016 2028 2016-10-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 431/16 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze
2016 2029 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chycina
2016 2030 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól – Jodłów 1.
2016 2031 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól – Jodłów 2.
2016 2032 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/66/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2033 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2034 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2016 2035 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/112/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 września 2016r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Maszewo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2016 2036 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Witnica
2016 2037 2016-10-12 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.37(9).2016.585.XIII.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2016r.
2016 2038 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2039 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/109/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 10 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2016 2040 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 173/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 października 2016r.
2016 2041 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 174/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 października 2016r.
2016 2042 2016-10-14 Aneks Aneks nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 września 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r. zwanego dalej Porozumieniem
2016 2043 2016-10-14 Aneks Aneks nr 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 września 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r., aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r. zwanego dalej Porozumieniem
2016 2044 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/393/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz opłaty manipulacyjnej.
2016 2045 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/323/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sława
2016 2046 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/324/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skąpe
2016 2047 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/325/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jasień
2016 2048 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/326/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzepin
2016 2049 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/327/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebiechów
2016 2050 2016-10-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL ZA 2015 ROK
2016 2051 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Bobru"
2016 2052 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2053 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2016 2054 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 października 2016r. w sprawie Statutu Gminy Rzepin
2016 2055 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.129.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2003 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór
2016 2056 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.130.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2016 2057 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.131.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2058 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.132.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2059 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.134.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. uchwalenie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Zabór
2016 2060 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.136.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 2061 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 193/7/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2016 2062 2016-10-19 Komunikat Komunikat nr 10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 października 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 2063 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 194/7/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 października 2016r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2016 2064 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.133.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2016 2065 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 195/7/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 października 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
2016 2066 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/181/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2067 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2016 2068 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 0007.277.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2069 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 0007.278.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie programu "Sulechowska Rodzina 3+" na terenie Gminy Sulechów
2016 2070 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 0007.280.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sulechów i nadania jej statutu
2016 2071 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2072 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2073 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r. w sprawie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2016 2074 2016-10-24 Porozumienie Porozumienie Miasta Kostrzyn nad Odrą; Wojewody Lubuskiego z dnia 19 października 2016r. Wojewody Lubuskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2016 2075 2016-10-25 Aneks Aneks nr 9 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany finansowania w roku 2016 zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2016 2076 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.166.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XX.115.2012 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
2016 2077 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.168.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2016 2078 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV.161.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2079 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV.162.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2080 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV.163.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2081 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2016 2082 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy
2016 2083 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały XXXIII/202/06 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom
2016 2084 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2085 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 2086 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2016 2087 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz
2016 2088 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
2016 2089 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu domków 1-rodzinnych zlokalizowanemu w części wschodniej miasta Międzyrzecza przylegającemu do ul. Poznańskiej
2016 2090 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 2091 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.148.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Gorzycko
2016 2092 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.149.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Stoki
2016 2093 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.150.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Pszczew
2016 2094 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.151.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Silna
2016 2095 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.152.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Szarcz
2016 2096 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.153.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Zielomyśl
2016 2097 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.154.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Stołuń
2016 2098 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.155.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Świechocin
2016 2099 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.156.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Janowo
2016 2100 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.157.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Policko
2016 2101 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Borowy Młyn
2016 2102 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Rańsko
2016 2103 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/16 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany  uchwały Rady Powiatu Sulęcińskiego nr XIX/95/16 z dnia 26-01-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sulęciński oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
2016 2104 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2017 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 2105 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/85/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2016 2106 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 195/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 października 2016r.
2016 2107 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 196/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 października 2016r.
2016 2108 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2016 2109 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 197/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 października 2016r.
2016 2110 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 196/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
2016 2111 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2016 2112 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 197/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
2016 2113 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z późn. zm) na 2017 rok”
2016 2114 2016-10-28 Porozumienie Porozumienie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2016 2115 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 198/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
2016 2116 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017
2016 2117 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 199/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2118 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.468.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze.
2016 2119 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.470.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 10
2016 2120 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.472.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
2016 2121 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.473.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze
2016 2122 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.474.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2016 2123 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 200/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2016 2124 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 201/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2125 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 2126 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI.128.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2016 2127 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2016 2128 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r.w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2016 2129 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/75/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2130 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/76/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 2131 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2016 2132 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Kożuchów
2016 2133 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”