Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2134 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI.138.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2135 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2016 2136 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.123.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niegosławice w 2017 roku
2016 2137 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.125.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2138 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.128.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach z/s w Gościeszowicach
2016 2139 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Świebodzińskiego i Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 września 2016r. w sprawie wykonywania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego
2016 2140 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/127/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 2141 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/132/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2017
2016 2142 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku
2016 2143 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 2144 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego.
2016 2145 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2017.
2016 2146 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/414/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2016 2147 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 2148 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 209/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 października 2016r.
2016 2149 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI.136.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 października 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2150 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/371/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2151 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/373/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Chociule gm. Świebodzin
2016 2152 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
2016 2153 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2154 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2155 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
2016 2156 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2016 2157 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2158 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2159 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2160 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXII/150/16 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2016r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
2016 2161 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX.135.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustalenie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Zabór
2016 2162 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa
2016 2163 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 2164 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2016 2165 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2016 2166 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 2167 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 2168 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2169 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2016 2170 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 2171 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2016 2172 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016 2173 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2016 2174 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2016 2175 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2016 2176 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 października 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2177 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2178 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na 2017 rok.
2016 2179 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza
2016 2180 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2016 2181 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIX.104.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.101.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 września 2016 w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2182 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2016 2183 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2016 2184 2016-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.305.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 2 listopada 2016r.
2016 2185 2016-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.312.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 2 listopada 2016r.
2016 2186 2016-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.315.2016.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 2 listopada 2016r.
2016 2187 2016-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.309.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 października 2016r.
2016 2188 2016-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.306.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 3 listopada 2016r.
2016 2189 2016-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.303.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2016r.
2016 2190 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/116/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Maszewo na lata 2017-2020
2016 2191 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2192 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Małomice
2016 2193 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/58/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od niruchomości na obszarze Gminy Maszewo
2016 2194 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/115/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/114/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Trzebiechów - Siedlisko
2016 2195 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo
2016 2196 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Maszewo
2016 2197 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.149.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
2016 2198 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 2199 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty w Dobiegniewie
2016 2200 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2201 2016-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2016 r.
2016 2202 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 2203 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2204 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 2205 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2206 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego teren położony w sąsiedztwie dworca PKP, skweru przy ul. Powstańców Śląskich i Wielkopolskich oraz Gimnazjum nr 2
2016 2207 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2208 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2209 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2210 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2211 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice
2016 2212 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2213 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/139/16 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017r.
2016 2214 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w rejonie miejscowości Wojcieszyce
2016 2215 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnychw drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2216 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.313.2016.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 3 listopada 2016r.
2016 2217 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.316.2016.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 7 listopada 2016r.
2016 2218 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenie osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej
2016 2219 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/94/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań
2016 2220 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/95/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań.
2016 2221 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/96/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 2222 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/99/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2016 2223 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/98/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2224 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/202/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2225 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.61.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Otyń.
2016 2226 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 2227 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2228 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/115/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice
2016 2229 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/116/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Tuplice
2016 2230 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/117/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2016 2231 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/118/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2232 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017”
2016 2233 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2016 2234 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2016 2235 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.151.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy
2016 2236 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.152.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2017 rok.
2016 2237 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlisko
2016 2238 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2239 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2240 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 2241 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2242 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2243 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/137/16 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2244 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2245 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
2016 2246 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2016 2247 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017
2016 2248 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim
2016 2249 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2016 2250 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
2016 2251 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2252 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/137/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 2253 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/120/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr VIII/51/15/Rady Gminy Maszewo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawiania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Maszewo"
2016 2254 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2016 2255 2016-11-14 Komunikat Komunikat nr 11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 listopada 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 2256 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2016 2257 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX.4.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Żagańskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat żagański.
2016 2258 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX.5.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2259 2016-11-14 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2016 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2016r.
2016 2260 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2261 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2262 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2016 2263 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2264 2016-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.308.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 8 listopada 2016r.
2016 2265 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2266 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Lubiszyn
2016 2267 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 307 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2016
2016 2268 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 211/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 listopada 2016r.
2016 2269 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 214/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 listopada 2016r.
2016 2270 2016-11-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor Fiber)
2016 2271 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 2272 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
2016 2273 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2274 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2275 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2276 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 2277 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa
2016 2278 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 2279 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
2016 2280 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2281 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2017 rok
2016 2282 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 2283 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2284 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz
2016 2285 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz
2016 2286 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2016 2287 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa.
2016 2288 2016-11-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Słońsk w sprawie wykonania budżetu gminy Słońsk za 2015 rok
2016 2289 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017
2016 2290 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI.149.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2291 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI.154.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017r.
2016 2292 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI.155.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2016 2293 2016-11-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 21 czerwca 2016r. z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2015
2016 2294 2016-11-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego
2016 2295 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017
2016 2296 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.1.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2016 2297 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasień, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2298 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2299 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.124.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia rodzaju świedczeń przyznawanych w ramch pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2300 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.129.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa
2016 2301 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.130.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2016 2302 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.131.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej
2016 2303 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.132.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2304 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/351/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Obry"
2016 2305 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku"
2016 2306 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 2307 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 2308 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/113/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2016 2309 2016-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.323.2016.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 2016r.
2016 2310 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017
2016 2311 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2312 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
2016 2313 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
2016 2314 2016-11-18 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.14.2016.1 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 2315 2016-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.322.2016.TDom. Wojewody Lubuskiego z dnia 17 listopada 2016r.
2016 2316 2016-11-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Bojadła
2016 2317 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 207/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2016 2318 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 210/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2016 2319 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 211/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 2320 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 212/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2016 2321 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 213/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2016 2322 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV.171.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2323 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV.172.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2016 2324 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV.174.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2325 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Lipinki Łużyckie i Zajączek
2016 2326 2016-11-22 Komunikat Komunikat nr 12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 2327 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2016 2328 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior - Wigor" w Skwierzynie.
2016 2329 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior -Wigor" w Skwierzynie
2016 2330 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2016 2331 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 2332 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2333 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 0007.286.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2016 2334 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
2016 2335 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Sól- Miasto na lata 2017- 2021.
2016 2336 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017r.
2016 2337 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól - Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2338 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2339 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2016 2340 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 2341 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko
2016 2342 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2343 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/169/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016 2344 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/171/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej.
2016 2345 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/172/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej.
2016 2346 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/173/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2347 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/174/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2348 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/168/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji dla Gminy Sława
2016 2349 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/138/16 Rady Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2350 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/139/16 Rady Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2017 rok
2016 2351 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/140/16 Rady Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2016 2352 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2353 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.107.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.
2016 2354 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.108.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2355 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.109.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 2356 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.110.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2016 2357 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.111.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie na rok 2017
2016 2358 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2359 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2360 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 2361 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu
2016 2362 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 2363 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 2364 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku
2016 2365 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania wsparcia przewidzianej Lubskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2016 2366 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubsko
2016 2367 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
2016 2368 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku
2016 2369 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nietoperek"
2016 2370 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr IV/12/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2016 2371 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Chłopiny"
2016 2372 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2373 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2016 2374 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 2375 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 2376 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2016 2377 2016-11-29 Informacja Informacja nr OSZ.4110.12.7.2016.627.MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2016r.
2016 2378 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Bytom Odrzański
2016 2379 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2016 2380 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2381 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 2382 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2383 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2384 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2016 2385 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2386 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2016 2387 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 2388 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 2389 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2390 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/16 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żary
2016 2391 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.156.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2392 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
2016 2393 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2394 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/111/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki w 2017 roku
2016 2395 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/138/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 2396 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/139/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
2016 2397 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2016 2398 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu i zasad korzystania z nich.
2016 2399 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016-2021
2016 2400 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2016 2401 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 2402 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad poboru podatków pobieranych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2016 2403 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/16 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary"
2016 2404 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Santok
2016 2405 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2017 rok na obszarze Gminy Santok
2016 2406 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 2407 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów