Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2408 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr IV/11/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 2409 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/104/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2410 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/108/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/94/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań
2016 2411 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Słubice
2016 2412 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2413 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2016 2414 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/80/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2016 2415 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2016 2416 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
2016 2417 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorzowskiego na lata 2017-2020”.
2016 2418 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2017 rok
2016 2419 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2017r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2016 2420 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 112/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
2016 2421 2016-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.320.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016r.
2016 2422 2016-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.328.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 28 listopada 2016r.
2016 2423 2016-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.331.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 28 listopada 2016r.
2016 2424 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w spawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2016 2425 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 2426 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 2427 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 2428 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2016 2429 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2430 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/113/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2431 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/115/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
2016 2432 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/116/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/94/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2016 2433 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/142/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2434 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/143/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2435 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babimost w latach 2017 – 2021
2016 2436 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 2437 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 2438 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.156.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2016 2439 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.157.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2440 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2441 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.160.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
2016 2442 2016-12-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 661/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2016 2443 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2016 2444 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
2016 2445 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2016 2446 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2447 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2016 2448 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębach: Lubrza, Staropole, Zagaje, Nowa Wioska, Przełazy, Mostki
2016 2449 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy
2016 2450 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017
2016 2451 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/140/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego
2016 2452 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/142/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 2453 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.159.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2454 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/381/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2016 2455 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/382/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2016 2456 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/384/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2016 2457 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/385/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2016 2458 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/392/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania Świebodzińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2016 2459 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2016 2460 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2016 2461 2016-12-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze
2016 2462 2016-12-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2016 2463 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła
2016 2464 2016-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wymiarki
2016 2465 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/383/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2016 2466 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2016 2467 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości.
2016 2468 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii.
2016 2469 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu
2016 2470 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.478.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2016 2471 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.483.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
2016 2472 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.485.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 2473 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.486.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2016 2474 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.487.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2016 2475 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.488.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
2016 2476 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.493.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze .
2016 2477 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.495.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze
2016 2478 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.499.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2016 2479 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2017
2016 2480 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2017 r.
2016 2481 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy w 2017 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2016 2482 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2017 r.
2016 2483 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2017 r.
2016 2484 2016-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016 r.
2016 2485 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2016 2486 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 2487 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia
2016 2488 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/215/2016 w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2016 2489 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.142.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 2490 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.143.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.
2016 2491 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2016 2492 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.151.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt.(q) przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 rok
2016 2493 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu
2016 2494 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2495 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 2496 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sulęcin
2016 2497 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2017-2021
2016 2498 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
2016 2499 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.138.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2500 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.139.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 2501 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.142.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konotop.
2016 2502 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.126.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2503 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.127.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2017 rok
2016 2504 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.128.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2505 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.129.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Stare Kurowo
2016 2506 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.130.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2507 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.131.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Stare Kurowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2508 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2016 2509 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
2016 2510 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 2511 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2512 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2513 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2514 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/146/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2515 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2516 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2016 2517 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2017 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016 2518 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/126/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2519 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/147/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowice
2016 2520 2016-12-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2461)
2016 2521 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2016 2522 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.146.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
2016 2523 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.147.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2016 2524 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2017 r.
2016 2525 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2526 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2016 2527 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2016 2528 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/113/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2016 2529 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/114/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2530 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2016 2531 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/116/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2016 2532 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.
2016 2533 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/125/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Torzym
2016 2534 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.107.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2535 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.108.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2017 roku
2016 2536 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.109.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 roku
2016 2537 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy na 2017 rok
2016 2538 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości
2016 2539 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku rolnego
2016 2540 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku leśnego
2016 2541 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
2016 2542 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku rolnego
2016 2543 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku leśnego
2016 2544 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 2545 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2016 2546 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem, gminy na lata 2016-2020
2016 2547 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2548 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskiego klubu kultury
2016 2549 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2016 2550 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.106.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2551 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor" w Witnicy
2016 2552 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2016 2553 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/114/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gozdnica
2016 2554 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV.136.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kolsko oraz zasad i trybu jego nadawania.
2016 2555 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/118/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2556 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2557 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2016 2558 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2016 2559 2016-12-08 Umowa Umowa nr IE. 032.0038.2016 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 września 2016r. dotycząca realizacji projektu pn. ,,Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 2560 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0014.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 września 2016r. w sprawie współdziałania w realizacji powierzonych Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, polegających na utworzeniu Biura ds. Transportu Zbiorowego
2016 2561 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0012.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kolsko, Gminę Kożuchów, Gminę Nowa Sól, Gminę Otyń i Gminę Siedlisko Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
2016 2562 2016-12-08 Komunikat Komunikat nr 13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 2563 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX.63.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2016 2564 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX.64.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 2565 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2566 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017
2016 2567 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX.69.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otyń
2016 2568 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 2569 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2570 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX.71.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI.53.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedoradzu
2016 2571 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2572 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.135.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
2016 2573 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.67.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych i domu przedpogrzebowego Gminy Otyń
2016 2574 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.73.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2016 2575 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.74.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Otyniu oraz nadania jej statutu
2016 2576 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.75.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 2577 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.136.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Międzyrzecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2578 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jasień
2016 2579 2016-12-09 Komunikat Komunikat nr 14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 2580 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2581 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/132/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 2582 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2583 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2584 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2016 2585 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Bojadła
2016 2586 2016-12-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 449/16 z dnia 29 września 2016r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Trzebiel
2016 2587 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/168/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa
2016 2588 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/169/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2589 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/171/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
2016 2590 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2016 2591 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 2592 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2593 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
2016 2594 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Pieski w Gminie Międzyrzecz
2016 2595 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kęszyca Leśna w Gminie Międzyrzecz
2016 2596 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Wysoka w Gminie Międzyrzecz
2016 2597 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Żółwin w Gminie Międzyrzecz
2016 2598 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kaława w Gminie Międzyrzecz
2016 2599 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Pniewo w Gminie Międzyrzecz
2016 2600 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Święty Wojciech w Gminie Międzyrzecz
2016 2601 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Szumiąca w Gminie Międzyrzecz
2016 2602 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kalsko w Gminie Międzyrzecz
2016 2603 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Nietoperek w Gminie Międzyrzecz
2016 2604 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kuligowo w Gminie Międzyrzecz
2016 2605 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI.497.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
2016 2606 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2607 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 219/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2016 2608 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 220/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021
2016 2609 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 221/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2016 2610 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 223/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
2016 2611 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie
2016 2612 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kursko w Gminie Międzyrzecz
2016 2613 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Gorzyca w Gminie Międzyrzecz
2016 2614 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 225/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 2615 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2017
2016 2616 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 2617 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Wschowa do kategorii dróg gminnych
2016 2618 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/221/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa.
2016 2619 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2016 2620 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2621 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 2622 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2623 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 2624 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2017 r.
2016 2625 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2016 2626 2016-12-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2461 i poz. 2520)
2016 2627 2016-12-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 706/16 z dnia 7 października 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w Gminie Lubsko
2016 2628 2016-12-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 667/16 z dnia 13 października 2016r. w sprawie ustalenia dla Gminy Nowa Sól liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkocholu (z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowa Sól miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów
2016 2629 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2630 2016-12-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
2016 2631 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2016 2632 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2633 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2634 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2635 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 2636 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2016 2637 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2638 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2639 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kożuchów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 2640 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
2016 2641 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 2642 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 2643 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
2016 2644 2016-12-15 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.38.10.2016.20684.IV.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2016r.
2016 2645 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w sporcie
2016 2646 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania boisk sportowych w miejscowości Słońsk
2016 2647 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2648 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2016 2649 2016-12-16 Informacja Informacja nr OSZ.4110.11.7.2016.620.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2016r. o decyzji Nr WCC/154-ZTO-D/620/W/OSZ/2016/EŻ
2016 2650 2016-12-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty
2016 2651 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/422/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników
2016 2652 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/423/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2016 2653 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/424/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2654 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX.68.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń.
2016 2655 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.136.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2017 rok
2016 2656 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.139.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2016 2657 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.141.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Kargowej
2016 2658 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.142.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Kargowa
2016 2659 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.143.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Smolnie Wielkim
2016 2660 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.145.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2661 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.146.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej
2016 2662 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/114/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gozdnica
2016 2663 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2016 2664 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Skąpe
2016 2665 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2016 2666 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.5.2016.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/61/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Zbąszynek
2016 2667 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/115/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
2016 2668 2016-12-16 Aneks Aneks nr 1A DO ANEKSU NR 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r. , aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r. oraz aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r., zwanego dalej Porozumieniem
2016 2669 2016-12-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 75/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 grudnia 2016r.
2016 2670 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/419/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Programu "Karta Seniora".
2016 2671 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/438/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Mosiężną i ul. Metalowców
2016 2672 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/441/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2016 2673 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2674 2016-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2016 2675 2016-12-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2016 2676 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2016 2677 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok
2016 2678 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2016 2679 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
2016 2680 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Drezdenko.
2016 2681 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania.
2016 2682 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 2683 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/432/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 8 października 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej Statutu
2016 2684 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/155/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2016 2685 2016-12-19 Aneks Aneks nr 1A DO ANEKSU NR 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r. , aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r., aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r. oraz aneksem nr 1A z dnia 10 listopada 2016 r. do aneksu nr 15, zwanego dalej Porozumieniem
2016 2686 2016-12-19 Aneks Aneks nr 1B DO ANEKSU NR 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r. , aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r. , aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 10 listopada 2016 r. do aneksu nr 15, oraz aneksem nr 1A z dnia 14 listopada 2016 r. do aneksu nr 16, zwanego dalej Porozumieniem
2016 2687 2016-12-19 Aneks Aneks nr 1A DO ANEKSU NR 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r., aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r., aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 10 listopada 2016 r. do aneksu nr 15, aneksem nr 1A z dnia 14 listopada 2016 r. do aneksu nr 16 oraz aneksem nr 1B z dnia 21 listopada 2016 r. do aneksu nr 16, zwanego dalej Porozumieniem
2016 2688 2016-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bojadłach przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 r.
2016 2689 2016-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 r.
2016 2690 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
2016 2691 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
2016 2692 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/127/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2693 2016-12-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker
2016 2694 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin
2016 2695 2016-12-20 Komunikat Komunikat nr 1/16 Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 8 grudnia 2016r. o podjęciu uchwały Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2023.
2016 2696 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
2016 2697 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/125/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2017
2016 2698 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2016 2699 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański
2016 2700 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Skąpe
2016 2701 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2016 2702 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI.8.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2017.
2016 2703 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI.2.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2017
2016 2704 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
2016 2705 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2016 2706 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2016 2707 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok
2016 2708 2016-12-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2016 2709 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV.175.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017
2016 2710 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.140.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2017 rok
2016 2711 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2016 2712 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2713 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz.
2016 2714 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.
2016 2715 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXX/171/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej
2016 2716 2016-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 705/16 z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubsko
2016 2717 2016-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.335.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r.
2016 2718 2016-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.343.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r.
2016 2719 2016-12-21 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.39.10.2016.40.XIII.APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2016r.
2016 2720 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Ołobok, gmina Skąpe
2016 2721 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława
2016 2722 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Sława
2016 2723 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2017.
2016 2724 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/375/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świdnica
2016 2725 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2016 2726 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok
2016 2727 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr V/17/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2016 2728 2016-12-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki"
2016 2729 2016-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.344.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r.
2016 2730 2016-12-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki
2016 2731 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 688/16 z dnia 13 października 2016r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w Gminie Bytom Odrzański
2016 2732 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr 0007.302.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2016 2733 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr 0007.303.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2734 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 538/16 z dnia 19 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żary
2016 2735 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr 0007.306.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wysokosci i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2016 2736 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
2016 2737 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
2016 2738 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadania wyróżnienia „Mecenas Kultury Słubic”.
2016 2739 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2016 2740 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu ich nadawania.
2016 2741 2016-12-23 Komunikat Komunikat nr 15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 2742 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
2016 2743 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały bydżetowej Gminy Bytnica na 2017 rok
2016 2744 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytnica
2016 2745 2016-12-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2016 2746 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2016 2747 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2016 2748 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2016 2749 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2017 roku
2016 2750 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2016 2751 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/243/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie
2016 2752 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/246/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie
2016 2753 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/247/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno Odrzańskie
2016 2754 2016-12-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/10/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2016 2755 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017
2016 2756 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 2757 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/151/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2758 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/152/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/214/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Żagań
2016 2759 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII.153.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2016 2760 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2016 2761 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.501.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017.
2016 2762 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.504.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2016 2763 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.505.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra.
2016 2764 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.508.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z kompleksu przyrodniczo - edukacyjnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze
2016 2765 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.513.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2016 2766 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.514.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 2767 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 239/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2016r.
2016 2768 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII.515.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
2016 2769 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII.516.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze
2016 2770 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII.517.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z miejsc parkingowych przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze.
2016 2771 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok
2016 2772 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2017r.
2016 2773 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 243/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2016r.
2016 2774 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 244/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2016r.
2016 2775 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 246/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2016r.
2016 2776 2016-12-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2016 2777 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. zmianiająca uchwałę w/s opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim
2016 2778 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
2016 2779 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 114/XIX/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2017 rok
2016 2780 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok
2016 2781 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat
2016 2782 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.157.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2017
2016 2783 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.165.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
2016 2784 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.169.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łagów i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2016 2785 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI.115.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu
2016 2786 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI.118.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 2787 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/439/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2016 2788 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.), na rok 2017
2016 2789 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/88/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2017 rok
2016 2790 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/164/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
2016 2791 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/205/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2016 2792 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/211/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku
2016 2793 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/217/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubsko
2016 2794 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 19/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 20 grudnia 2016r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2017
2016 2795 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr V/14/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2017 rok
2016 2796 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/452/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy - Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017 - 2021
2016 2797 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/453/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 2798 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/93/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/81/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2016 2799 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie Gminy Babimost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2800 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/155/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 2801 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Babimost
2016 2802 2016-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej
2016 2803 2016-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2016 2804 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/49/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017
2016 2805 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/52/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 2806 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/53/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 2807 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017
2016 2808 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/150/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2809 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017
2016 2810 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.158.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Gubina
2016 2811 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.160.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.67.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2812 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.163.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 r.
2016 2813 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 227/7/XXXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2016 2814 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/53/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6
2016 2815 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2017 rok
2016 2816 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2016 2817 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzozowcu
2016 2818 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/206/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2017
2016 2819 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
2016 2820 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2016 2821 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/51/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na 2017 rok
2016 2822 2016-12-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 2823 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2017.
2016 2824 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale Nr XXIII/227/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ołobok, gmina Skąpe
2016 2825 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2826 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Słubice oraz warunków zwolnień z tych opłat
2016 2827 2016-12-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gubin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gubin za 2015 rok
2016 2828 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok
2016 2829 2016-12-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2015 roku
2016 2830 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2016 2831 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.4.2016 Gminy Świebodzin; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin wykonania zadania pn. "Jeziory - zatoka autobusowa i plac manewrowy wokół przystanku autobusowego."
2016 2832 2016-12-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach