Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 206 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Bożnów
2016 207 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowina Bobrzańska
2016 208 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Chrobrów
2016 209 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzietrzychowice
2016 210 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Gorzupia
2016 211 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Jelenin
2016 212 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Łozy
2016 213 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Miodnica
2016 214 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Nieradza
2016 215 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Pożarów
2016 216 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Rudawica
2016 217 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Stara Kopernia
2016 218 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Żagań
2016 219 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszowo
2016 220 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzebów
2016 221 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIII/160/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 222 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok
2016 223 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2016 224 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubsko, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 225 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 226 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 19/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 stycznia 2016r.
2016 227 2016-02-01 Porozumienie Porozumienie nr FN.0316.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 228 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 31/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 stycznia 2016r.
2016 229 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na 2016 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 230 2016-02-01 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 29 stycznia 2016r.
2016 231 2016-02-01 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 stycznia 2016r.
2016 232 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), na rok 2016
2016 233 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 234 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 235 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
2016 236 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym
2016 237 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI.94.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Pszczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 238 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 239 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2016 240 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Urzędu Gminy w Deszcznie z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2016 – 2021
2016 241 2016-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 14 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 242 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2016
2016 243 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/70/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2016.
2016 244 2016-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.16.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 2016r.
2016 245 2016-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.17.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 2016r.
2016 246 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016r.
2016 247 2016-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 lutego 2016r.
2016 248 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2016 249 2016-02-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 250 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świebodzin
2016 251 2016-02-04 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 3 lutego 2016r.
2016 252 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/131/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie statutu Gminy Szczaniec
2016 253 2016-02-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic
2016 254 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 255 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.
2016 256 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko
2016 257 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2016 258 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/90/16 Rady Gminy Brody z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 259 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/92/16 Rady Gminy Brody z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brody, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 260 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Szlichtyngowa.
2016 261 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz, wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2016 262 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 263 2016-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 13 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 264 2016-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2016r.
2016 265 2016-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2016r.
2016 266 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gubin o statusie miejskim
2016 267 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.19.2016.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 4 lutego 2016r.
2016 268 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie wysokości świadczeń pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych będących strażakami, za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym.
2016 269 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 270 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szprotawa
2016 271 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 272 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 273 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
2016 274 2016-02-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kolsko
2016 275 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV.78.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo
2016 276 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV.79.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 277 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata 2016-2020
2016 278 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI.91.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
2016 279 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI.92.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Łęknica.
2016 280 2016-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żagańskiego z dnia 29 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Żagańskiego za 2015 rok
2016 281 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.285.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
2016 282 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.286.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 11.
2016 283 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.296.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2016 284 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.299.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze.
2016 285 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.303.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
2016 286 2016-02-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Skąpe z dnia 8 lutego 2016r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Skąpe
2016 287 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2016 288 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.290.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
2016 289 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.302.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2016 290 2016-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 581/13 z dnia 8 sierpnia 2013r. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra obejmującego tereny położone w obrębie Drzonków
2016 291 2016-02-10 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2016r.
2016 292 2016-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie sprostowania błędu w dacie uchwał Rady Gminy Trzebiechów nr XI/72/2016, nr XI/73/2016 oraz nr XI/74/2016, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2016r., pod pozycją 187, 188 i 189
2016 293 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2016 294 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/166/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
2016 295 2016-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 1042F. Powiatu Żagańskiego z dnia 10 lutego 2016r.
2016 296 2016-02-10 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r. , aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października oraz aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r. zwanego dalej Porozumieniem,
2016 297 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasteczko na rok 2016.
2016 298 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy
2016 299 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 300 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/94/16 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Płoty
2016 301 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Santok z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku.
2016 302 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Santok z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2016 303 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Gminy Santok z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2016 304 2016-02-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013
2016 305 2016-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 306 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/87/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2016 307 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/88/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 308 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/86/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagrody Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla uczniów szkół podległych Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu
2016 309 2016-02-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 310 2016-02-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2016 r.
2016 311 2016-02-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2016 r.
2016 312 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
2016 313 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XI/54/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 314 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 315 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/150/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok
2016 316 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2016 rok
2016 317 2016-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolsko
2016 318 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/89/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2016 319 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 320 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII.97.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej ulic w Pszczewie
2016 321 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII.100.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 322 2016-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Santockie Zakole
2016 323 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica przeprowadzonych w dniu 14 lutego 2016 r.
2016 324 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipinki Łużyckie przeprowadzonych w dniu 14 lutego 2016 r.
2016 325 2016-02-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 15 lutego 2016r.
2016 326 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 111/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa na lata szkolne 2016/2017-2018/2019, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 327 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
2016 328 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 115/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2016 329 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 116/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2016 330 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 117/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 331 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 118/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
2016 332 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jeziora Gołyńskie.
2016 333 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 54/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 lutego 2016r.
2016 334 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 56/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 lutego 2016r.
2016 335 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 57/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 lutego 2016r.
2016 336 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 59/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 lutego 2016r.
2016 337 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 60/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 lutego 2016r.
2016 338 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/7/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 339 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żary
2016 340 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/109/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2016 341 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/112/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 342 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 113/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 343 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/273/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp.”
2016 344 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/274/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2016 345 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/275/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2016 346 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 114/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście
2016 347 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 348 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 349 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 350 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XVI/7/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
2016 351 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 110/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
2016 352 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok
2016 353 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wężyskach
2016 354 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/122/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 355 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/123/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 356 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2016 357 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/133/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2016 358 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2016 359 2016-02-17 Informacja Informacja nr RGKRiOŚ.7113.2.2016 Wójta Gminy Otyń z dnia 4 lutego 2016r. ZESTAWIENIE danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2016 360 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, na wolne miejsca, dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji
2016 361 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 362 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 0007.190.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 363 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła
2016 364 2016-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 365 2016-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 366 2016-02-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Trzebiechów
2016 367 2016-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowosolskiego
2016 368 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr IX/94/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria
2016 369 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2014 rok
2016 370 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 371 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/76/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów
2016 372 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
2016 373 2016-02-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Żagańskiego z dnia 23 lutego 2016r.
2016 374 2016-02-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Żagańskiego z dnia 23 lutego 2016r.
2016 375 2016-02-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Żagańskiego z dnia 23 lutego 2016r.
2016 376 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII.86.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 377 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 378 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2016 roku
2016 379 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 380 2016-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.34.2016.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lutego 2016r.
2016 381 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2016 382 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/349/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica na 2015 r.
2016 383 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/4/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żlobkach miejskich prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2016 384 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/18/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy placowi
2016 385 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XX/102/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Lubniewicach
2016 386 2016-02-24 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-3(8)/2016/334/XI/BK/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2016r.
2016 387 2016-02-25 Informacja Informacja nr 1/2016 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Trzebiel
2016 388 2016-02-25 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.2.2016.11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 389 2016-02-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.1.2016.PD Rady Miejskiej w Żarach z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2016 390 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2016 391 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/81/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2016 roku.
2016 392 2016-02-25 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 24 lutego 2016r.
2016 393 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 394 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 395 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/VI/2/2015 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Łużyckiego Związku Gmin na 2016r.
2016 396 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorzowskiego na 2016r.
2016 397 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV.102.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów
2016 398 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2016 399 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasień
2016 400 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2016 401 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2016 402 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 403 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 404 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce
2016 405 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce
2016 406 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzeszyce
2016 407 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 408 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kożuchów, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2016 409 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 410 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.315.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2016 411 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.316.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 412 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.319.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wzniesienia pomnika Świętego Urbana I – patrona Zielonej Góry.
2016 413 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.327.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2016 414 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV.91.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2016 415 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV.92.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2016 416 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV.94.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2016
2016 417 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/104/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/315/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr ew. 3098/1, na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Stare Strącze w oddziale 98ax opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 30 czerwca 2014r., poz. 1286
2016 418 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sława
2016 419 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/108/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubogoszcz
2016 420 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/109/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Sława u zbiegu ulic Powstańców Śl. i Wiejskiej
2016 421 2016-02-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.40.2016.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2016r.
2016 422 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2016 423 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Jeziory kategorii drogi powiatowej
2016 424 2016-02-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.41.2016.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2016r.
2016 425 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 426 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubsko, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 427 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/51/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2016 428 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym