Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 716 2016-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2016 717 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2016 718 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2016 719 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XII/66/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2016
2016 720 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Rzepinie i Kowalowie.
2016 721 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskiego klubu kultury
2016 722 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2016r.
2016 723 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 97/1167/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok
2016 724 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2016 725 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia „ Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skwierzyna w latach 2016 –2020”
2016 726 2016-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.78.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2016r.
2016 727 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016.
2016 728 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV.12.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata 2016-2019
2016 729 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/100/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2016 roku
2016 730 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobiegniew
2016 731 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/103/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
2016 732 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2016 733 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku
2016 734 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
2016 735 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032
2016 736 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimostw 2016 roku
2016 737 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych publicznego gimnazjum branych pod uwagę przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Babimost oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 738 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/113/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz niezbędnych dokumentów branych pod uwagę przy rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babimost
2016 739 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn w 2016 roku.
2016 740 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/99/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku
2016 741 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/102/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2016 742 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2016 743 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/108/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2016 roku
2016 744 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/109/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2016
2016 745 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/274/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin
2016 746 2016-04-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2015
2016 747 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2016 748 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomoności zwierząt na terenie Gminy Sława w 2016 roku.
2016 749 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 750 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Sława
2016 751 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 lutego 2015r. nr V/21/15 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa – od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 752 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie
2016 753 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII.104.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kolsko.
2016 754 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/21/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016r. o zmianie uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
2016 755 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/23/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód – obszar A.
2016 756 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.328.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra
2016 757 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.330.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Chemiczną a terenem kolejowym w Zielonej Górze.
2016 758 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.335.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2016 759 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.337.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 760 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.338.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2016 roku
2016 761 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.340.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 762 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.344.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2016 763 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2016 764 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX.332.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 13.
2016 765 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV.85.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 marca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych
2016 766 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu
2016 767 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 768 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/185/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2016 769 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/186/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2016 roku.
2016 770 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/189/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych w południowej części miasta
2016 771 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/57/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach
2016 772 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2016 roku
2016 773 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 73.2016 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 774 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/98/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za pobraną opłatę według gospodarki odpadami komunalnymi
2016 775 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/102/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2016 r.”
2016 776 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/104/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince
2016 777 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/105/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince
2016 778 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.65.2016 Burmistrza Sulechowa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2015
2016 779 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2016 780 2016-04-07 Informacja Informacja nr OSZ-4110-5(5)/2016/20684/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2016r.
2016 781 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV.87.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo
2016 782 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/169/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 783 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/170/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2016 roku
2016 784 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/171/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej we Wschowie dotyczącej nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie
2016 785 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/174/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
2016 786 2016-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.66.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2016r.
2016 787 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2016 788 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
2016 789 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Krosno Odrzańskie
2016 790 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2016
2016 791 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2016 792 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2016 793 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu nowosolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowosolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 794 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 795 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012 – 2016
2016 796 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/18/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zbąszynek w ramach pomocy de minimis
2016 797 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/21/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na Placu Dworcowym w Zbąszynku
2016 798 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/22/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2016 799 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/24/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Zbąszynek
2016 800 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/25/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
2016 801 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2016 roku
2016 802 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2016 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r.
2016 803 2016-04-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2016 804 2016-04-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wschowskiemu na rok 2016 na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych wraz ze znakami legalizacyjnymi przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Wschowa w związku z nadaniem nazwy drodze wewnętrznej na podstawie uchwały Nr XIV/141/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 805 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2016r.
2016 806 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XV/96/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2016 roku
2016 807 2016-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Jasienia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2015
2016 808 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI/108/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bledzew w 2016 roku
2016 809 2016-04-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 marca 2016r. z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2015
2016 810 2016-04-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Burmistrza Małomic z dnia 30 marca 2016r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁOMICE ZA ROK 2015
2016 811 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2016 812 2016-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.95.2016.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2016r.
2016 813 2016-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubniewic z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu gminy Lubniewice za 2015 rok
2016 814 2016-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Burmistrza Słubic z dnia 31 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Słubice za 2015 rok.
2016 815 2016-04-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie PLH080037
2016 816 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2016 817 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2017 rok
2016 818 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2016 roku
2016 819 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2016 820 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy
2016 821 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2016 roku
2016 822 2016-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.82.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2016r.
2016 823 2016-04-13 Aneks Aneks nr 1 Do Porozumienia Nr DG.I.8060.17.2015 Z DNIA11.12 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2016 824 2016-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.91.2016.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2016r.
2016 825 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2016 826 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
2016 827 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
2016 828 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów
2016 829 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia
2016 830 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XV.87.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2016
2016 831 2016-04-14 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2016r.
2016 832 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2016 roku
2016 833 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Siedlisko, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 834 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Siedlisko
2016 835 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/158/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 09 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siedlisko.
2016 836 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczaniec wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 837 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 838 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywność dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 839 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminy Szczaniec
2016 840 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 841 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 137/7/XXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
2016 842 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 139/7/XXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 843 2016-04-18 Wyrok Wyrok nr I SA/GO 467/14 z dnia 4 września 2014r. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik
2016 844 2016-04-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1040/15 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Słowackiego
2016 845 2016-04-18 Wyrok Wyrok nr I SA/GO 508/15 z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 846 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 847 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2016 848 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych dla przewoźników i operatorów, ustalenia zasad i warunków korzystania z tych przystanków i dworców oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica
2016 849 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2016 850 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 851 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
2016 852 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie gminy Dąbie; powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 marca 2016r.
2016 853 2016-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 marca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO ZA ROK 2015
2016 854 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
2016 855 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2016 856 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 857 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2016 858 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 859 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 860 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/127/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 861 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2016 862 2016-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2016 r.
2016 863 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany planu sieci szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym oraz określenia granic ich obwodów
2016 864 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Torzym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 865 2016-04-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001
2016 866 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra
2016 867 2016-04-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 868 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2016 roku
2016 869 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
2016 870 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2016 871 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2016 roku
2016 872 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce
2016 873 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Placu rekreacyjno-wypoczynkowego im. Danuty Siedzikówny ps." INKA" w Krzeszycach
2016 874 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie Miasta Kostrzyn nad Odrą; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 875 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie Gminy Świebodzin; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 876 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie Gminy Skwierzyna; Wojewody Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 877 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie Gminy Iłowa; Wojewody Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 878 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Wojewody Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 879 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie Gminy Lubsko; Wojewody Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 880 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIV/89/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Torzym w 2016 r.
2016 881 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIV/90/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Torzymiu
2016 882 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Przewóz
2016 883 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 884 2016-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.111.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2016r.
2016 885 2016-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.112.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2016r.
2016 886 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepin, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2016 887 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin.
2016 888 2016-04-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Witnica przed upływem kadencji
2016 889 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Gminy Rzepin; Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 890 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Gminy Żary o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 891 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz.
2016 892 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, gmina Przewóz.
2016 893 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX.97.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 894 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/31/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
2016 895 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/32/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Żarach
2016 896 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/39/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 897 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/40/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2016 898 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/42/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 899 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/43/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2016 900 2016-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulechów
2016 901 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 902 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2016, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 903 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 0007.93.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kargowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 904 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 0007.94.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 905 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.96.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2016 - 2020
2016 906 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego
2016 907 2016-04-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Sulęcińskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie naboru kandydatów w celu uzupełnienia składu członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2016 908 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/108/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian do uchwały Nr XVI/99/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 r.
2016 909 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/109/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Brody
2016 910 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/113/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 911 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/153/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2016 912 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/154/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
2016 913 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/ 84 /2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 914 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Gorzowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gorzowski oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
2016 915 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2016 916 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego.
2016 917 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2016"
2016 918 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól - Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 919 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/82/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2016 920 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/83/ 2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5-6 latków
2016 921 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/85/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wymiarki.
2016 922 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX / 98 / 2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Zwierzyn
2016 923 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX / 102 / 2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Zwierzyn