Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 924 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX.112.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2016
2016 925 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2016
2016 926 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2016 roku
2016 927 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko
2016 928 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022
2016 929 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 930 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 931 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm
2016 932 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 933 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 934 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 935 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/236/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 936 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Drezdenko
2016 937 2016-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.134.2016.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r.
2016 938 2016-05-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Związku Powiatów Lubuskich z dnia 31 marca 2016r. z wykonania budżetu Związku Powiatów Lubuskich za rok 2015
2016 939 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2016 roku
2016 940 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2016 941 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII.95.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolsko.
2016 942 2016-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.102.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r.
2016 943 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubsko
2016 944 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2016 945 2016-05-02 Porozumienie Porozumienie Gminy Słońsk; Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 946 2016-05-02 Porozumienie Porozumienie Gminy Żagań o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 947 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVI.94.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2016 948 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.104.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 949 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.103.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2016 r.
2016 950 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/23/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku
2016 951 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/16 Rady Gminy Żary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary w 2016 roku
2016 952 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/16 Rady Gminy Żary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2016 953 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2016r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do tych ulg
2016 954 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/311/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci części budynków szkolnych zajęte na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
2016 955 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/319/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat i cennika usług obowiązujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97
2016 956 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/281/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Świebodzin oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2016 957 2016-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.113.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.
2016 958 2016-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.120.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.
2016 959 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.104.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 960 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.108.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
2016 961 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.109.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 962 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.110.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 963 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII.102.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Łęknica.
2016 964 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym nadawania tytułów „Mecenasa Sportu Słubic” i „Mecenasa Kultury Słubic” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/304/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2016 965 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice.
2016 966 2016-05-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy z dnia 31 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2015 rok
2016 967 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI.96.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo
2016 968 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym nadawania tytułów "Mecenasa Sportu Słubic" i "Mecenasa Kultury Słubic" stanowiącego załącznik do uchwały Nr   XXX/304/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2016 969 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice.
2016 970 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/115/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 971 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XI.85.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2016r.
2016 972 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XI.88.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jenin
2016 973 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe i niepublicznych przedszkoli
2016 974 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Skąpe
2016 975 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skąpe oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 976 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/32/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/22/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2016 977 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/35/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2016 roku
2016 978 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białobłocie
2016 979 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Deszczno
2016 980 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2016 – 2021
2016 981 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 982 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 983 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.347.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda w Zielonej Górze.
2016 984 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.349.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze
2016 985 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.359.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2016 986 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.362.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze.
2016 987 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.364.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze.
2016 988 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.366.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze
2016 989 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.368.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze
2016 990 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.374.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
2016 992 2016-05-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.114.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.
2016 993 2016-05-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.123.2016.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.
2016 994 2016-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2016 995 2016-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad polityki czynszowej na najem lokali mieszkalnych i socjalnych w Gminie Skąpe
2016 991 2016-05-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 maja 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz Rady Miejskiej we Wschowie przed upływem kadencji
2016 996 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2016 997 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Cybinki za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2016 998 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2016 999 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/28/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 5 maja 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców
2016 1000 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drągowina
2016 1001 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 0007.216.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Sulechowie
2016 1002 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzebiel
2016 1003 2016-05-06 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-7(9)/2016/154/VIII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2016r.
2016 1004 2016-05-06 Porozumienie Porozumienie nr 9/UMWP/DIF/2016 Województwa Lubuskiego; Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2016 1005 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 93/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 maja 2016r.
2016 1006 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.109.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 2 maja 2016r.
2016 1007 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.146.2016.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 4 maja 2016r.
2016 1008 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.149.2016AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2016r.
2016 1009 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach
2016 1010 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Słubice.
2016 1011 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem jest Gmina Słubice.
2016 1012 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2016”.
2016 1013 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/91/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2016 1014 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Witnicy
2016 1015 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1016 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Witnica w referendum lokalnym, zarządzonym na dzień 12 czerwca 2016 r.
2016 1017 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2016 1018 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/87/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarownia nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Maszewo
2016 1019 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/88/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Maszewo
2016 1020 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr X/109/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
2016 1021 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr X/110/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2016 1022 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr X/111/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2016 r.
2016 1023 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr X/113/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej
2016 1024 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów gminnych wchodzących w skład zasobu Gminy Cybinka
2016 1025 2016-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.141.2016.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2016r.
2016 1026 2016-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.142.2016.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2016r.
2016 1027 2016-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2016 1028 2016-05-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej we Wschowie
2016 1029 2016-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1030 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2016 1031 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/140/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2016
2016 1032 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2016 1033 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2016 1034 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1035 2016-05-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2016 1036 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nowa Sól na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 1037 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2016 roku.
2016 1038 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1039 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice
2016 1040 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2016 1041 2016-05-12 Komunikat Komunikat nr 2 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 1042 2016-05-12 Umowa Umowa nr IE.032.0002.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 stycznia 2016r. dotycząca realizacji projektu pn. ,,Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014- 2020
2016 1043 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel.
2016 1044 2016-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.143.2016.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2016r.
2016 1045 2016-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.151.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2016r.
2016 1046 2016-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.155.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2016r.
2016 1047 2016-05-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1048 2016-05-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 maja 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 1049 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 1050 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006072F i G006074F w Piaskach.
2016 1051 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2016.
2016 1052 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Przyborowie.
2016 1053 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 1054 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego
2016 1055 2016-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żary przeprowadzonych w dniu 15 maja 2016 r.
2016 1056 2016-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolsko przeprowadzonych w dniu 15 maja 2016 r.
2016 1057 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Przyborowie.
2016 1058 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie
2016 1059 2016-05-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie określenia obszarów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt – wścieklizną, a także sposobu ich oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
2016 1060 2016-05-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym
2016 1061 2016-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.147.2016AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 13 maja 2016r.
2016 1062 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Lubieszowie.
2016 1063 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1064 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 6 maja 2016r. nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Przytok
2016 1065 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 6 maja 2016r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytok
2016 1066 2016-05-18 Porozumienie Porozumienie Gminy Krosno Odrzańskie; Wojewody Lubuskiego z dnia 13 maja 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 1067 2016-05-18 Porozumienie Porozumienie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 1068 2016-05-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew
2016 1069 2016-05-18 Sprawozdanie Sprawozdanie WÓJTA GMINY BOJADŁA z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2015
2016 1070 2016-05-18 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008
2016 1071 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 6 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1072 2016-05-19 Wyrok Wyrok nr I SA/GO 26/16 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 1073 2016-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 1024/15 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część południowa
2016 1074 2016-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 889/15 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/08 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2016 1075 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2016 1076 2016-05-19 Informacja Informacja Wójta Gminy Żary Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary za 2015 rok
2016 1077 2016-05-19 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.6.2016.1 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 1078 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/139/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2016
2016 1079 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/140/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Sława konsultacji społecznych w sprawie Sławskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy na 2017 rok
2016 1080 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVII/44/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Żary o statusie miejskim.
2016 1081 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/46/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1082 2016-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 26 kwietnia 2016r. za 2015 rok
2016 1083 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 99/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2016r.
2016 1084 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/149/16 Rady Gminy Santok z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2016 1085 2016-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.162.2016.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2016r.
2016 1086 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/223/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
2016 1087 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/225/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego
2016 1088 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/226/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM
2016 1089 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/227/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański
2016 1090 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/228/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Śląskiej Ochli"
2016 1091 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 6/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2016
2016 1092 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1093 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1094 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 7/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 20 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1095 2016-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓbr" z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 1096 2016-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r.
2016 1097 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Wschowa w referendum lokalnym, zarządzonym na dzień 26 czerwca 2016 r.
2016 1098 2016-05-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.148.2016.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 23 maja 2016r.
2016 1099 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminą Bobrowice; Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2016r.
2016 1100 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminą Bobrowice; Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2016r.
2016 1101 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminą Bobrowice; Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2016r.
2016 1102 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 0007.221.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy gminnej drodze wewnętrznej położonej w obrębie 1 miasta Sulechów
2016 1103 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XV.89.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 20 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górzyca na lata 2016 - 2019
2016 1104 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 1105 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2016 1106 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminy Cybinka; Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 1107 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminy Pszczew; Wojewody Lubuskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 1108 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminy Gubin o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 1109 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/325/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Gorzowie Wlkp., stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
2016 1110 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/336/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2016 1111 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.108.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2016 1112 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy Zakątek ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Lipie Góry, w obrębie geodezyjnym 12 – Lipie Góry
2016 1113 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
2016 1114 2016-05-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Sulęcińskiego z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej "Powiatową Radą"
2016 1115 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/119/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
2016 1116 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie
2016 1117 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.116.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łagów
2016 1118 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.122.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łagów"
2016 1119 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.124.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łagów”
2016 1120 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII.61.2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów
2016 1121 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XII.93.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1122 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2016 1123 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1124 2016-05-31 Informacja Informacja nr OSZ-4110-7(8)/2016/620/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2016r. o decyzjach Nr WCC/154-ZTO-C/620/W/OSZ/2016/EŻ; Nr PCC/163-ZTO-B/620/W/OSZ/2016/EŻ
2016 1125 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
2016 1126 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1127 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1128 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1129 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 147/7/XXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2016 1130 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 150/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1131 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeźnica.