Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1 2017-01-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015
2017 2 2017-01-02 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Żarskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej oraz założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali
2017 3 2017-01-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 grudnia 2016r. do porozumienia nr DG.031.1.1.2016 z dnia 12 stycznia 2016r.
2017 4 2017-01-02 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 grudnia 2016r. do porozumienia nr 45/DG/2009 z dnia 30 października 2009r.
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2017 rok.
2017 6 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/153/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok
2017 7 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla nieruchomości w obrębie Grabów w rejonie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 138
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Torzym przy ulicy Mickiewicza oraz w obrębie Garbicz
2017 9 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/133/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 rok
2017 10 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 r.
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 003701F relacji Stare Żabno – Rudno – do dr. wojewódzkiej nr 297.
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/91/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2017 14 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Marcinkowskiego, Kwiatowej i Rolnej
2017 15 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 16 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Bobowicko w Gminie Międzyrzecz
2017 17 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Bukowiec w Gminie Międzyrzecz
2017 18 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kuźnik w Gminie Międzyrzecz
2017 19 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Wyszanowo w Gminie Międzyrzecz
2017 20 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2017 21 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 22 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowa Sól.
2017 23 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/133/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 24 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2017 25 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2017 26 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006044F w Słonem.
2017 27 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/112/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2016r. uchwała budżetowa na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2017 28 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2017 rok
2017 29 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych
2017 30 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2017 r.
2017 31 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól-Jeziorna 2.
2017 32 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI.119.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2017r
2017 33 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017
2017 34 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 35 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego
2017 36 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV.140.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 37 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych
2017 38 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Kurowo
2017 39 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/395/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Drezdenko
2017 40 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 41 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.178.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2017 rok
2017 42 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przewóz dla dzieci w wieku do lat 5.
2017 43 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/398/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok
2017 44 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/401/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2017 45 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/403/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
2017 46 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok
2017 47 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok.
2017 48 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
2017 50 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól-Jeziorna1.
2017 51 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/145/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2017 53 2017-01-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 55 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/155/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/65/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
2017 54 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lemierzycach
2017 56 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za korzystanie przez dzieci do lat 5 z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grabiku oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Żary
2017 57 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2017
2017 58 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2017 59 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach prowadzonych przez Gminę Małomice
2017 60 2017-01-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 61 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 62 2017-01-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Gminy Międzyrzecz z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, eksploatacji i obsługi zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej drogowej na terenie miasta Międzyrzecz w obrębie skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi.
2017 63 2017-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.349.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 4 stycznia 2017r.
2017 64 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2017.
2017 65 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/281/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Słońsk
2017 66 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2017 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2017 67 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2017
2017 68 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2017 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2017 69 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2017
2017 70 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Powiatu Świebodzińskiego.
2017 71 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2017 72 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jasień i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień
2017 73 2017-01-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zawarte w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą" a Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Piotra Brombera, zwanym w treści Porozumienia „Dyrektorem LOW NFZ"
2017 74 2017-01-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie
2017 75 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie czasu w jakim przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2017 76 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/405/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 77 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa
2017 78 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej
2017 79 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/152/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2017
2017 80 2017-01-05 Komunikat Komunikat nr 1/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego
2017 81 2017-01-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 82 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.134.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 83 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.135.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2017 84 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.142.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2017 85 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2017 86 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
2017 87 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok.
2017 88 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/174/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2017 89 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/125/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2017 90 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.145.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2017 rok
2017 91 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.147.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2017 92 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII.88.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Otyń oraz zasad i trybu jego nadawania.
2017 93 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gozdnica
2017 94 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.350.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 4 stycznia 2017r.
2017 95 2017-01-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 404/16 z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2017 96 2017-01-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 690/16 z dnia 20 października 2016r. w przedmiocie ustalenia dla Miasta i Gminy Nowe Miasteczko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 97 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/243/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2017 98 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.352.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2017r.
2017 99 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY SZLICHTYNGOWA
2017 100 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 101 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 102 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
2017 103 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 104 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 105 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok
2017 106 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.159.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Łęknica
2017 107 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starego Miasta" w Żaganiu - obszar A,
2017 108 2017-01-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 689/16 z dnia 26 października 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Bytom Odrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 109 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzepin w latach 2017-2021
2017 110 2017-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Gorzowskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2017 roku
2017 111 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa
2017 112 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 113 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017.
2017 114 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2017 r.
2017 115 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2017 rok
2017 116 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2017
2017 117 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Skwierzyna”
2017 118 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2017 119 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nowe Miasteczko
2017 120 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu oraz Oddziałach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko.
2017 121 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2017 rok
2017 122 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2017
2017 123 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojadła
2017 124 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2017 125 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXV.150.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Kolsko.
2017 126 2017-01-13 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.36.12.2016.2017.14725.VII.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2017r.
2017 127 2017-01-13 Komunikat Komunikat nr 2/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 stycznia 2017r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020  - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 128 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/135/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
2017 129 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 130 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2017 132 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.121.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 133 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.123.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Górzyca
2017 134 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 135 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
2017 136 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 137 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 1/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2017r.
2017 138 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr 6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2017r.
2017 139 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr 9/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2017r.
2017 140 2017-01-16 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.43.13.2016.2017.22721.II.APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2017r.
2017 141 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 142 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 143 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej Statutu
2017 131 2017-01-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2017 144 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Siedlisko za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od tych opłat a także trybu ich pobierania
2017 145 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/139/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa
2017 146 2017-01-17 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.58.2016.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2017r.
2017 147 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/156/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2017
2017 148 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.134.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2017 rok
2017 149 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 150 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 151 2017-01-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 745/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego parku siłowni wiatrowych " Strzelce Krajeńskie"
2017 152 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/244/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Witnica na lata 2017-2021.
2017 153 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/170/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 154 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok
2017 155 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 342/2017 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2017 roku.
2017 156 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok
2017 157 2017-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie treści załącznika do Uchwały budżetowej Rady Gminy Dąbie nr XXI/178/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2017r., poz. 114
2017 158 2017-01-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2017 r.
2017 159 2017-01-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2017 r.
2017 160 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
2017 161 2017-01-18 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 16 stycznia 2017r.
2017 162 2017-01-18 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 16 stycznia 2017r.
2017 163 2017-01-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 164 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok
2017 165 2017-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.3.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy wiejskiej Żagań przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 166 2017-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.5.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Łęknica przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 167 2017-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wielkie"
2017 168 2017-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie"
2017 169 2017-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIV/125/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 170 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/XI/2/2016 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Łużyckiego Związku Gmin na 2017 r.
2017 171 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017
2017 172 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2017 rok.
2017 173 2017-01-20 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 20 stycznia 2017r.
2017 174 2017-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.6.2017.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2017r.
2017 175 2017-01-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2017 r.
2017 176 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Lipinki Łużyckie publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2017 177 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 178 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Zwierzyn
2017 179 2017-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.8.2017.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2017r.
2017 180 2017-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 744/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
2017 181 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 34/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 stycznia 2017r.
2017 182 2017-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.7.2017.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2017r.
2017 183 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2017
2017 184 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku w 2017 roku
2017 185 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2017
2017 186 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.156.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2017
2017 187 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 0007.319.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2017 188 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 0007.320.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia nad dziećmi w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2017 189 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 0007.321.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w obrębie 2 miasta Sulechów
2017 190 2017-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 5 stycznia 2017 r.
2017 191 2017-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 20 stycznia 2017 r.
2017 192 2017-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.
2017 193 2017-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.
2017 194 2017-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.
2017 195 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/121/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 196 2017-01-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Żarskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim za rok 2016
2017 197 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 232/7/XXXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY IŁOWA
2017 198 2017-01-25 Informacja Informacja nr OLO.4110.38.2016.2017.KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2017 r.
2017 199 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2017 200 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/462/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania mu statutu
2017 201 2017-01-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 202 2017-01-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego i Miasta Zielona Góra
2017 203 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/447/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 19 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2017 204 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel publicznym przedszkolu samorządowym oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2017 205 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2017 206 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 207 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2017 208 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Bytnica
2017 209 2017-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR.551.2.2017 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 210 2017-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2017 Starosty Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2017 roku
2017 211 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłatza korzystaniez wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2017 212 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz
2017 213 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2017 214 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/301/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 215 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/304/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 216 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie.
2017 217 2017-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie.
2017 218 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017
2017 219 2017-01-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 729/15 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wicinie w filię Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu
2017 220 2017-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/17 Starosty Świebodzińskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2017r.
2017 221 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława
2017 222 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 223 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia parkingów płatnych, stawek opłat i opłaty specjalnej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2017 224 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/302/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sława
2017 225 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorzowskiego na 2017 r.
2017 226 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.
2017 227 2017-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 743/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 7 Wojewody Lubuskiego z 4 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego " Ujście Warty"
2017 228 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/5/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2017 229 2017-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2017 230 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/7/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
2017 231 2017-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.18.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.
2017 232 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2017 233 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/149/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo
2017 234 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/465/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 235 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2017 236 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2017 237 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/468/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 238 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/470/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2017 239 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego u zbiegu ul. Górczyńskiej i Księcia Adama Czartoryskiego
2017 240 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2017 241 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwała Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2017 242 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry
2017 243 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2017 244 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017
2017 245 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/469/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu pn. "Tania działka budowlana".
2017 246 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.518.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 247 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.521.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
2017 248 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.522.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
2017 249 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.531.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
2017 250 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.532.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze.
2017 251 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.554.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
2017 252 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.555.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze
2017 253 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/220/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lubsku
2017 254 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/221/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 255 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku.
2017 256 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/153/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dobiegniew
2017 257 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII.189.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.71.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie opłaty targowej
2017 258 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII.190.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzeni za inkaso
2017 259 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII.191.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.72.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2017 260 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki
2017 261 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przytoczna
2017 262 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku
2017 263 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/137/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym
2017 264 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Niegosławice
2017 265 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 266 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017- 2022
2017 267 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/6/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim