Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2015 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI.715.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 2016 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI.728.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
2017 2017 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2017 2018 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2017 2019 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2020 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2017 2021 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 2022 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2023 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej.
2017 2024 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006100F, G006001F, G006099F, G006005F, G006006 oraz nr G006029F.
2017 2025 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2017 2026 2017-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2017 roku i I kwartale 2018 roku na terenie województwa lubuskiego
2017 2027 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr 218/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 września 2017 r.
2017 2028 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/392/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej
2017 2029 2017-10-02 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.21.6.2017.585.XIV.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2017 r.
2017 2030 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 219/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 września 2017 r.
2017 2031 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 0007.414.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa
2017 2033 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI.711.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze.
2017 2034 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI.713.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze.
2017 2035 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII.183.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w statucie powiatu międzyrzeckiego
2017 2036 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2037 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice
2017 2038 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2017 2039 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo
2017 2040 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo
2017 2041 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Siedlisko
2017 2032 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 0007.416.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo
2017 2042 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008 r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny Lenki”
2017 2043 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Smogóry, Grabno i Połęcko
2017 2044 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ośno Lubuskie
2017 2045 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 2046 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządca jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 2047 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2048 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2017 2049 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.149.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2050 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów
2017 2051 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce
2017 2052 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik
2017 2053 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno
2017 2054 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice
2017 2055 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe
2017 2056 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie
2017 2057 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santok
2017 2058 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo
2017 2059 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siedlisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2060 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI.714.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Energetyków i ul. Generała Mariana Langiewicza w Zielonej Górze.
2017 2061 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr L/436/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2062 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr L/437/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej
2017 2063 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 309/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa
2017 2064 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 310/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2065 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 311/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2066 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 312/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2017 2067 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 313/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2017 2068 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 314/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2017 2069 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/428/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2017 2070 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/429/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2017 2071 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/430/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2017 2072 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/431/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2017 2073 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/432/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2017 2074 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/433/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiewo
2017 2075 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/434/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – obręb geodezyjny Radowo
2017 2076 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/435/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów
2017 2077 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr 316/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 2078 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rzepin instrumentem płatniczym
2017 2079 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego drodze wewnętrznej w Rzepinie.
2017 2080 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz logopedy i pedagoga
2017 2081 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2017 2082 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2017 2083 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 2084 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/411/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony w południowo – zachodniej części Nowej Soli).
2017 2085 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/414/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto.
2017 2086 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/416/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 2087 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/417/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2017 2088 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/418/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 2089 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2090 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Przytoczna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2091 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytoczna
2017 2092 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2017 2093 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy oraz nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Długie, gmina Strzelce Krajeńskie.
2017 2094 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2017 2095 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/87/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 2096 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno
2017 2097 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów
2017 2098 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok
2017 2099 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych
2017 2100 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/88/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
2017 2101 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2102 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
2017 2103 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 września 2017 r. uchylająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2017 2104 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/183/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej załącznika nr 1 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice obejmującego tereny położone przy ul. Szkolnej, przy ul. Żeromskiego, przy ul. Piastowskiej, przy ul. Kościuszki, przy ul. Słowiańskiej
2017 2105 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.213.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Łęknica instrumentem płatniczym
2017 2106 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr LII/598/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gorzowska Karta Dużej Rodziny"
2017 2107 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr LII/600/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2108 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr LII/622/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2109 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.172.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Jenin.
2017 2110 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.176.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2017 2111 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2017 2112 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/259/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
2017 2113 2017-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.186.2017.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 4 października 2017 r.
2017 2114 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.185.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2017 r.
2017 2115 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek o nr ewid. 66/7 oraz 474/3 w Drzecinie.
2017 2116 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.186.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowica
2017 2117 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2017 2118 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/17 Rady Gminy Żary z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2017 2119 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2017 2120 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2017 2121 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2017 2122 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania
2017 2123 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.226.2017TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 6 października 2017 r.
2017 2124 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/17 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013 r. w  sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2017 2125 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/17 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2126 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Słońsk
2017 2127 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2017 2128 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 2129 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 2130 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.5.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2017 2131 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/312/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 2132 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Deszczno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2133 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.93.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Otyń
2017 2134 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.94.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Modrzyca
2017 2135 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.95.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bobrowniki
2017 2136 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.96.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Niedoradz
2017 2137 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.97.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zakęcie
2017 2138 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.98.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Konradowo
2017 2139 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.4.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu
2017 2140 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 228/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 października 2017 r.
2017 2141 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.99.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ługi
2017 2142 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.100.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czasław
2017 2143 2017-10-12 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.13.9.2017.1249.XV-1330.APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2017 r.
2017 2144 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu prowadzonym przez gminę Bytom Odrzański
2017 2145 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2146 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/71/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 2147 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.87.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2148 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.86.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Otyń za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji i kultury dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2017 2149 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2150 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu
2017 2151 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym
2017 2152 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2017 2153 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/81/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Zbąszynek dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2017 2154 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.148.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Górzyca dotyczących projektów statutów sołectw
2017 2155 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.211.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 2156 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/570/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego
2017 2157 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/574/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2017 2158 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/154/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli
2017 2159 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
2017 2160 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/157/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2161 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LIV/299/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy
2017 2162 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/315/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Witnica na zadania związane z ochroną środowiska"
2017 2163 2017-10-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2017 2164 2017-10-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej we Wschowie
2017 2165 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2017 rok”
2017 2166 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/210/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących dochód Powiatu Nowosolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
2017 2167 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia czasu, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym, dla którego Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2017 2168 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2169 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu i zasad korzystania z nich.
2017 2170 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą
2017 2171 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2017 2172 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr NK-I.4131.228.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 2173 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/141/2017 Rady Gminy Przewóz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz
2017 2174 2017-10-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 13 lipca 2017 r.
2017 2175 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XL/206/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
2017 2176 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i udział w konkursach i olimpiadach
2017 2177 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 0007.434.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów
2017 2178 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 0007.435.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Obłotne
2017 2179 2017-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przewóz przeprowadzonych w dniu 22 października 2017 r.
2017 2180 2017-10-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
2017 2181 2017-10-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie
2017 2182 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII.204.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Gubina"
2017 2183 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.
2017 2184 2017-10-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gubin z wykonania budżetu Gminy Gubin za 2016 rok
2017 2185 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/205/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2018
2017 2186 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku
2017 2187 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/341/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2188 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/342/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2189 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/343/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2190 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/344/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2191 2017-10-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 540/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na teenie Gminy Zabór
2017 2192 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr 16/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 25 października 2017 r. w sprawie podziału Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na sektory odbierania odpadów komunalnych
2017 2193 2017-10-25 Informacja Informacja nr OSZ.4110.16.4.2017.620.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2017 r. o decyzji Nr OSZ.4110.16.3.2017.620.RN
2017 2194 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/397/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2195 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2196 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2017 2197 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich.
2017 2198 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2199 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
2017 2200 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Trzebiel
2017 2201 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2202 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/238/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiel
2017 2203 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2017 2204 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2017 2205 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 2206 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2017 2207 2017-10-26 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.30.2017 Gminy Sulechów; Województwa Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie zatoki autobusowej w m. Kruszyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 położonej na terenie Gminy Sulechów
2017 2208 2017-10-26 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.46.2017 Gminy Świebodzin; Województwa Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie skrzyżowania w ramach inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie”
2017 2209 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/268/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2210 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/277/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018
2017 2211 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX.238.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018”
2017 2212 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2213 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2017 2214 2017-10-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w treści § 1 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 157/XXVIII/2017 z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 29 września 2017r., poz. 2003
2017 2215 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX.236.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2216 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.213.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018
2017 2217 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.216.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zlokalizowanym na terenie Gminy Łagów
2017 2218 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/17 Rady Gminy Żary z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół obwodowych, przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Żary
2017 2219 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2220 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Nowym Miasteczku
2017 2221 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Wschowa.
2017 2222 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Babimoście
2017 2223 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2224 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.186.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego” oraz tytułu „Zasłużony Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego”
2017 2225 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.187.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego usunięcia
2017 2226 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2227 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII.734.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok.
2017 2228 2017-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzonych w dniu 29 października 2017 r.
2017 2229 2017-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witnicy przeprowadzonych w dniu 29 października 2017 r.
2017 2230 2017-10-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 481/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2017 2231 2017-10-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 529/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w przedmiocie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól
2017 2232 2017-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sulęcińskiego
2017 2233 2017-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego
2017 2234 2017-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żarskiego
2017 2235 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/82/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2017-2020.
2017 2236 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/653/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ul. 30 Stycznia
2017 2237 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/672/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2238 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/673/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/533/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2239 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/253/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 2240 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/132/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 2241 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Kołczynie, Studzionce i Muszkowie
2017 2242 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok