Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2243 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XL/255/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie dopuszczania zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Nowa Sól, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 2244 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/96/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2245 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2017 2246 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2247 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.190.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niegosławice w 2018 roku
2017 2248 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2249 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2250 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.189.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2251 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.192.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.65.2015 Rady Gminy Niegosławice w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 2252 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2253 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.193.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2254 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2255 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/248/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2017 2256 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.191.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2257 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2258 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2259 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
2017 2260 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.219.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica
2017 2261 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Skąpe, w której pobiera się opłatę miejscową
2017 2262 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2017 2263 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2264 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.216.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2018 rok.
2017 2265 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.217.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
2017 2266 2017-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
2017 2267 2017-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu międzyrzeckiego
2017 2268 2017-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słubicach z siedzibą w Ośnie Lubuskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu słubickiego
2017 2269 2017-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze z dnia 30 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
2017 2270 2017-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/0808/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu świebodzińskiego
2017 2271 2017-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2017 2272 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/135/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „gen. Józefa Hallera"
2017 2273 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/136/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2274 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów Centrum miasta w Żarach
2017 2275 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/549/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin.
2017 2276 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/550/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2277 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/444/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/426/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 września 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931
2017 2278 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/445/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2017 2279 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/446/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz
2017 2280 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/459/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 2281 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/460/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2017 2282 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/465/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
2017 2283 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/273/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2284 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2285 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbie lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2286 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2017 2287 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
2017 2288 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2289 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2290 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2017 2291 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/131/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2292 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/89/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2293 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2018 rok
2017 2294 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.739.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
2017 2295 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.747.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze
2017 2296 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.749.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Ochla-Kożuchowska w Zielonej Górze.
2017 2297 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.752.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2017 2298 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/185/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 2299 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/190/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sulęcińskiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych
2017 2300 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
2017 2301 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r.
2017 2302 2017-11-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 510/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otyń
2017 2303 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/197/17 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/90/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
2017 2304 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/199/17 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2305 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.738.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
2017 2306 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr LIV/652/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 2307 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.194.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gościeszowice
2017 2308 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.195.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krzywczyce
2017 2309 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.196.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mycielin
2017 2310 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.197.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niegosławice
2017 2311 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przecław
2017 2312 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rudziny
2017 2313 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stara Jabłona
2017 2314 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sucha Dolna
2017 2315 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zimna Brzeźnica
2017 2316 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach
2017 2317 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/196/17 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018r.
2017 2318 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/198/17 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/18/03 Rady Gminy Brody w sprawie Statutu Gminy Brody
2017 2319 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego
2017 2320 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2321 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
2017 2322 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.190.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2017 2323 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.191.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Kargowej
2017 2324 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.192.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Kargowej
2017 2325 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.194.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2326 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.199.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kargowa
2017 2327 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.200.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 2328 2017-11-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 533/17 z dnia 7 września 2017 r. wsprawie rewgulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolsko
2017 2329 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 330/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
2017 2330 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 331/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2331 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 332/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2332 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 334/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Iłowa
2017 2333 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 335/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy i zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iłowa
2017 2334 2017-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia wojewódzkiego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
2017 2335 2017-11-10 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.11.2017 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2017 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie chodnika
2017 2336 2017-11-10 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.12.2017 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2017 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Podła Góra w zakresie chodnika
2017 2337 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.192.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolsko
2017 2338 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2339 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/302/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 2340 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej na terenie gminy Skwierzyna
2017 2341 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/307/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2017 2342 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/309/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2017 2343 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/310/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2017 2344 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego
2017 2345 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.232.2017.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 2 listopada 2017 r.
2017 2346 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 2347 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2017 2348 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2017 2349 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2350 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2017 2351 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w okresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2352 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2353 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV.181.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 2354 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV.182.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 2355 2017-11-14 Porozumienie Porozumienie Gminy Nowej Soli - Miasto; Województwa Lubuskiego z dnia 19 października 2017 r.
2017 2356 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wpółpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalonść pożytku publicznego na 2018 r.
2017 2357 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
2017 2358 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr L/296/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowogród Bobrzański oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2359 2017-11-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 511/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalonego przez Radę mijską w Bytomiu Odrzańskim
2017 2360 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy Lubniewice
2017 2361 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 2362 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2363 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 476/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świdnica
2017 2364 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 460/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń
2017 2365 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 520/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siedlisko
2017 2366 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/78/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 2367 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/79/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2017 2368 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/80/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 2369 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LVII/331/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2018 roku
2017 2370 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Jabłona
2017 2371 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LVII/334/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu
2017 2372 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2017 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok.
2017 2373 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/17 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 2374 2017-11-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 593/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogrodzie Bobrzańskim
2017 2375 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 2376 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 2377 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/212/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 2378 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłodawa instrumentem płatniczym
2017 2379 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 2380 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 2381 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 2382 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2383 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubiszyn za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2384 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2017 2385 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2386 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2387 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2017 2388 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
2017 2389 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubiszyn
2017 2390 2017-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 17 listopada 2017 r.
2017 2391 2017-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzinie przeprowadzonych w dniu 19 listopada 2017 r.
2017 2392 2017-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowej Soli przeprowadzonych w dniu 19 listopada 2017 r.
2017 2393 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2394 2017-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 538/17 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalonego przez Radę Miasta w Kożuchowie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2017 2395 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 2396 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok.
2017 2397 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2017 2398 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.
2017 2399 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2017 2400 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2017 2401 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/428/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018r.
2017 2402 2017-11-21 Aneks Aneks Gminy Cybinka; Wojewody Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Cybinka
2017 2403 2017-11-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędu
2017 2404 2017-11-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 569/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kłodawa
2017 2405 2017-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 521/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 2406 2017-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 650/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica
2017 2407 2017-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 797/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia Gminy Otyń na rok 2017
2017 2408 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 2409 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 2410 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 2411 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.6.2017 Gminy Bojadła; Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 października 2017 r.
2017 2412 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/88/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Papuszy w Żaganiu
2017 2413 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubiszyn.
2017 2414 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 2415 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.198.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 2416 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.199.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r.
2017 2417 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.201.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2017 2418 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.202.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2419 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.207.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 2420 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/587/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"
2017 2421 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/593/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Gorzycko"
2017 2422 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/594/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Nysy"
2017 2423 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/595/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2017 2424 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.439.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły i części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Sulechów
2017 2425 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.444.2107 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2426 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.453.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2017 2427 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.454.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2017 2428 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.455.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2017 2429 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 2430 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz
2017 2431 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz.
2017 2432 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2017 2433 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2017 2434 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2017 2435 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2017 2436 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz
2017 2437 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2017 2438 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
2017 2439 2017-11-24 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.6.2017.1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 2440 2017-11-24 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.15.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 listopada 2017 r. powierzenia Gminie Szczaniec realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1204F w m. Smardzewo"
2017 2441 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 0007.197.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie Nagrody Burmistrza Kargowej w ramach lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
2017 2442 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
2017 2443 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2444 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.254.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2017 2445 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.255.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2446 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.256.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2018
2017 2447 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/17 Rady Gminy Żary z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
2017 2448 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/17 Rady Gminy Żary z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXX/263/10 Rady Gminy Żary z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Żary ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2010r. Nr 84, poz.1144).
2017 2449 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2017”
2017 2450 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.441.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły
2017 2451 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.443.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów
2017 2452 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/17 Rady Gminy Żary z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żary
2017 2453 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.162.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2018 roku
2017 2454 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.163.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2018 roku
2017 2455 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.164.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2017 2456 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.166.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy
2017 2457 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 2458 2017-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2017 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2017 2459 2017-11-28 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.4.2017 Burmistrza Kargowej; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte w dniu 26 lipca 2017r. w Zielonej Górze
2017 2460 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017 2461 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/108/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2017 2462 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/110/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek w rejonie ulic Ogrodowa i św. Piotra i Pawła
2017 2463 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/111/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 2464 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/112/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
2017 2465 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/114/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2466 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 2467 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/115/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek
2017 2468 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2017 2469 2017-11-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 700/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w roku 2017 "
2017 2470 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
2017 2471 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zwierzyn.
2017 2472 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 164/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2017 2473 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 165/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2018 rok
2017 2474 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 166/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/XLI/2006 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w placówkach samorządowych powiatu gorzowskiego nie objętych regulacją ustawy – Karta Nauczyciela.
2017 2475 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 0007.205.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +” w Kargowej
2017 2476 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 0007.207.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Nagrody Burmistrza Kargowej w ramach lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
2017 2477 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LIX.757.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok.
2017 2478 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LIX.806.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2017 2479 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2017 2480 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gozdnica
2017 2481 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w gminie Gozdnica
2017 2482 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Gozdnica
2017 2483 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.
2017 2484 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2017 2485 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/185/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
2017 2486 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/190/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2017 2487 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/196/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2017 2488 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/197/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2018 r.
2017 2489 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/201/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2018
2017 2490 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Maszewo
2017 2491 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów oświatowych w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu
2017 2492 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów oświatowych w Zespole Edukacyjnym w Brójcach
2017 2493 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Brójce.
2017 2494 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2017 2495 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 2496 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
2017 2497 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.184.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2498 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.185.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2018
2017 2499 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.187.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na czas nieoznaczony
2017 2500 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.188.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce
2017 2501 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.189.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
2017 2502 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.190.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 2503 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.195.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2017r.
2017 2504 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy w 2018 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami