Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 491 2017-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
2017 492 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 0007.329.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria
2017 493 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 0007.330.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sulechów
2017 494 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 0007.332.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 3 miasta Sulechów
2017 495 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 19 stycznia 2012 roku Rady Gminy Krzeszyce Nr XIII/74/2012 w sparwie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Krzeszyce
2017 496 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2017 497 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2017
2017 498 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/29/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 499 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/32/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu Żarska Karta Seniora
2017 500 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/34/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 501 2017-03-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Skąpe
2017 502 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą
2017 503 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna
2017 504 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/15/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej nr 007107F i wyłączenia tego odcinka z użytkowania
2017 505 2017-03-01 Informacja Informacja nr 1/2017 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Trzebiel
2017 506 2017-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2017 507 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/328/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto
2017 508 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/331/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2017 roku.
2017 509 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/332/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 510 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/329/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Nowa Sól – Miasto.
2017 511 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/334/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony u zbiegu ulic Piłsudskiego i Żeromskiego)
2017 512 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.171.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2017
2017 513 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.173.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 514 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2017 515 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2017 516 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 517 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
2017 518 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz na rok 2017
2017 519 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017.
2017 520 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
2017 521 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXII/11/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2017 522 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXII/12/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wężyskach
2017 523 2017-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.31.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2017 r.
2017 524 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.333.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Krężoły
2017 525 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
2017 526 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2017 527 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2017r.
2017 528 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 529 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 530 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 531 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Wschowa do kategorii dróg gminnych.
2017 532 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice
2017 533 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 534 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 535 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.142.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2017 536 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzciel
2017 537 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2017 Zgromadzenia Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2017
2017 538 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
2017 539 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.572.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2017 540 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.573.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2017 541 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.574.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2017 542 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.582.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin – Malinowa w Zielonej Górze.
2017 543 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2017 544 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kożuchów
2017 545 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Szprotawy
2017 546 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
2017 547 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia
2017 548 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2017 549 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 550 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 551 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Tuplicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2017 552 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2017 553 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2017 554 2017-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.39.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2017 r.
2017 555 2017-03-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 556 2017-03-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r.
2017 557 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/173/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach
2017 558 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/175/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2017 roku
2017 559 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/178/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2017 560 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/179/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 561 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.193.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.VII.34.2011 Rady Gminy Pszczew w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 562 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.194.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie
2017 563 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.195.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Pszczew
2017 564 2017-03-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego i Miasta Zielona Góra
2017 565 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2017 566 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Witnica
2017 567 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2017 568 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2017 roku
2017 569 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/17 Rady Gminy Brody z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XVI/99/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016r.
2017 570 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.198.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Pszczew spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
2017 571 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2017 572 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2017 roku.
2017 573 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 574 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2017/2018 .
2017 575 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2017 576 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2017 r.
2017 577 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Trzebiel dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 578 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Trzebielu i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzebiel oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 579 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 129/XX/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
2017 580 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2017 581 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 582 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.173.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Łęknica
2017 583 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.174.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2017 584 2017-03-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
2017 585 2017-03-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach PLH080035
2017 586 2017-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 587 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin do prowadzenia postępowań, w tym załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów i zasiłków szkolnych.
2017 588 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.175.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Łęknica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 589 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2017 roku
2017 590 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2017 r.
2017 591 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin.
2017 592 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.36.2017 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2017 r.
2017 593 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2017 594 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 595 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skwierzyna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 596 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 597 2017-03-09 Załącznik Załącznik Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2017 r.
2017 598 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 599 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 600 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2017 601 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2017 602 2017-03-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.32.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2017 r.
2017 603 2017-03-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 782/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2017 604 2017-03-10 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2017 605 2017-03-10 Komunikat Komunikat nr 4/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 marca 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 606 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/421/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2017 607 2017-03-10 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.46.10.2016.2017.334.XII.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 marca 2017 r.
2017 608 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 609 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 610 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 611 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyrzecz
2017 612 2017-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.41.2017.AHor Wojewody Lubelskiego z dnia 8 marca 2017 r.
2017 613 2017-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki przeprowadzonych w dniu 12 marca 2017 r.
2017 614 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2017 rok
2017 615 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlisko w 2017 roku.
2017 616 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
2017 617 2017-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Słubic z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2017 618 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2017 Starosty Żagańskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2017 roku
2017 619 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2017 rok
2017 620 2017-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie sprostowania treści załącznika do uchwały Nr XXXI.185.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 2 lutego 2017r., poz. 297
2017 621 2017-03-14 Informacja Informacja Burmistrza Cybinki z dnia 13 marca 2017 r.
2017 622 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/34/2016 Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Związku Powiatów Lubuskich na 2017 rok
2017 623 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
2017 624 2017-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Skąpe z dnia 14 marca 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Skąpe
2017 625 2017-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Świebodzińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
2017 626 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 90/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 marca 2017 r.
2017 627 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 91/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 marca 2017 r.
2017 628 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 92/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 marca 2017 r.
2017 629 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVII.584.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze.
2017 630 2017-03-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 920/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w obrębie Marwice
2017 631 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.3.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Szprotawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2017 632 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.4.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniajacego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
2017 633 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/114/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gozdnica
2017 634 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/49/07 Rady Miasta Gozdnica z dnia 19 września 2007r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy
2017 635 2017-03-16 Zestawienie Zestawienie nr GKR.7130.3.2017 Burmistrza Sulechowa z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016 na obszarze Gminy Sulechów
2017 636 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.45.2017 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2017 r.
2017 637 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 638 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.162.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 639 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 640 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.167.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Kolsko oraz zasad i trybu jego nadawania.
2017 641 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 642 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2017 643 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2017 644 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2017 roku
2017 645 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2017 – 2021”
2017 646 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 647 2017-03-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skąpe
2017 648 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 94/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 marca 2017 r.
2017 649 2017-03-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli z dnia 18 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 650 2017-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.42.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2017 r.
2017 651 2017-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.47.2017.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2017 r.
2017 652 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2017 roku
2017 653 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 654 2017-03-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Siedlisko
2017 655 2017-03-20 Komunikat Komunikat nr 5/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 656 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.130.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 657 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 658 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec
2017 659 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.157.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2017 roku
2017 660 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.159.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 661 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.160.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kargowa wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 662 2017-03-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Słońsk
2017 663 2017-03-21 Informacja Informacja nr RN.7113.6.2017 Burmistrza Lubska z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2017 664 2017-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Burmistrza Świebodzina z dnia 20 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Świebodzin
2017 665 2017-03-21 Informacja Informacja nr 1/2017 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 roku położonych na obszarze Gminy Bobrowice
2017 666 2017-03-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 866/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowypola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, Gmina Skąpe
2017 667 2017-03-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1017/16 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kożuchów
2017 668 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2017 rok
2017 669 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem, gminy na lata 2016-2020
2017 670 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 671 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Torzym w 2017r.
2017 672 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 673 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 674 2017-03-22 Informacja Informacja nr OSZ.4110.1.2017.1286.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2017 r. o decyzji Nr WCC/303Ł/1286/W/OSZ/2017/EŻ
2017 675 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.132.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2017 676 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.134.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 677 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.135.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2017r.
2017 678 2017-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słońsk
2017 679 2017-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/17 Starosty Słubickiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2017 r.
2017 680 2017-03-23 Informacja Informacja nr 0050.132.2017 Wójta Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Górzyca
2017 681 2017-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.4.2017 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie.
2017 682 2017-03-23 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.1.1.2017 Gminy Lubrza; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Przełazy"
2017 683 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 684 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 685 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 686 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.178.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2017 roku
2017 687 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.179.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu oraz barw Gminy Czerwieńsk
2017 688 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.182.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 689 2017-03-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: słubickiego i gorzowskiego
2017 690 2017-03-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli z dnia 27 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 691 2017-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2017 692 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 0007.337.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 693 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2017 694 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka.
2017 695 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 696 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2017 697 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2017 r.”
2017 698 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Cybinka
2017 699 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Kaliska
2017 700 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”
2017 701 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Pszczew obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 702 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pszczew obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 703 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.205.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 704 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 0007.338.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2017 rok
2017 705 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 0007.339.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sulechowie
2017 706 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/133/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.
2017 707 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/134/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.
2017 708 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/135/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.
2017 709 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 710 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2017 roku
2017 711 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie osłonowym „Pomóc w chorobie” w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna
2017 712 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
2017 713 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2017 714 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/136/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2017 roku.
2017 715 2017-03-28 Komunikat Komunikat nr 6/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 marca 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 716 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"
2017 717 2017-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie przeprowadzonych w dniu 26 marca 2017 r.
2017 718 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Cybinka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 719 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 720 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 721 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Słubicach
2017 722 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.20.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 723 2017-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II i III kwartale 2017 roku na terenie województwa lubuskiego
2017 724 2017-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.54.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 r.
2017 725 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/318/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Seniora
2017 726 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 727 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, do nowego ustroju szkolnego
2017 728 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 729 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
2017 730 2017-03-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
2017 731 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.159.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego
2017 732 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/154/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 733 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2017”.
2017 734 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/Chopina.
2017 735 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra.
2017 736 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 737 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 738 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
2017 739 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2017 740 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubsko"
2017 741 2017-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr RO.1.2017 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Bojadła
2017 742 2017-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.56.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 r.
2017 743 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.19.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2017 744 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 745 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Lipinki Łużyckie jest organem prowadzącym
2017 746 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie
2017 747 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2017 roku
2017 748 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 749 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Dąbie.
2017 750 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 175/2366/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok
2017 751 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.
2017 752 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mierkowskie Wydmy PLH080039
2017 753 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Borowina PLH080030
2017 754 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Babimojskie PLH080063
2017 755 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe koło Brzózki PLH080031
2017 756 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 757 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzeszyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 758 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
2017 759 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2017 roku
2017 760 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 761 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2017 762 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego do nowego ustroju szkolnego.
2017 763 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2017 r. Nr XXXII/188/17 dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2017 764 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zygmunta Starego).
2017 765 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Starostawską, Przemysłową i Staszica, rzeką Czarną Strugą, ulicą Chałubińskiego i ulicą Północną
2017 766 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 767 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 768 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 769 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 101/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2017 r.
2017 770 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 106/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2017 r.
2017 771 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad i  trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubrza”
2017 772 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
2017 773 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 774 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 775 2017-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Wójta Gminy Żary z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Żary
2017 776 2017-03-31 Informacja Informacja nr GGR 7113.1.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Brzeźnica.
2017 777 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2017 778 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/19/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 779 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/21/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2017 780 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/17 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań
2017 781 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/17 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów dostosowanej do nowego ustroju szkolnego