Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 782 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2017 roku
2017 783 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 263/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2017 784 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 265/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 785 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 267/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2017 786 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 269/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 787 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 270/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 788 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 789 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gralewo i Janczewo
2017 790 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/224/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 791 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017
2017 792 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/227/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 793 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/228/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok
2017 794 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/229/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2017 795 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
2017 796 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym
2017 797 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punków w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym
2017 798 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa
2017 799 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 800 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Gminy Żary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 801 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Gminy Żary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żary oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 802 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/17 Rady Gminy Żary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żary, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 803 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/17 Rady Gminy Żary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kierowania ,korzystania i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2017 804 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/17 Rady Gminy Żary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary na 2017 rok
2017 805 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława.
2017 806 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 807 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół , prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 808 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV.127.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2017”
2017 809 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV.128.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 810 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI.180.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 811 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 812 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.169.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolsko.
2017 813 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.13.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 814 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko
2017 815 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.586.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .
2017 816 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.587.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
2017 817 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.590.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze
2017 818 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.593.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2017 roku.
2017 819 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.595.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów sportowych w rejonie ul. Sulechowskiej i ul. Amelii w Zielonej Górze.
2017 820 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 268/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 821 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.183.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 822 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2017r.
2017 823 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.184.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 824 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice
2017 825 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański.
2017 826 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/333/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 827 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/334/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2017 roku
2017 828 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/335/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie” i nadania jej statutu
2017 829 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/342/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 830 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sława w 2017 roku.
2017 831 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 832 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
2017 833 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzepielów
2017 834 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów Gmina Sława
2017 835 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 836 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 837 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2017 838 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 839 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2017 roku
2017 840 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 841 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 842 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni
2017 843 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko
2017 844 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/361/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko
2017 845 2017-04-05 Komunikat Komunikat nr 2/17 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. o podjęciu uchwały Nr XXIII/156/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2023 zmienionej uchwałami: Nr XX/140/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, Nr XXII/147/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 stycznia 2017 roku
2017 846 2017-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN.7113.1.2017 Burmistrza Drezdenka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2017 847 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.154.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo
2017 848 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.155.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Kurowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 849 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Kurowo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 850 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 851 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 852 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/148/04 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2017 853 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Kurowo
2017 854 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/226/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok
2017 855 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Babimost
2017 856 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2017 roku
2017 857 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 858 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2017 859 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz niezbędnych dokumentów branych pod uwagę przy rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babimost
2017 860 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów, Gmina Sława
2017 861 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2017 r.
2017 862 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów
2017 863 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Piastowskiej w Sulęcinie
2017 864 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 865 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.188.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łagów obejmującego tereny położone po obu stronach drogi Gronów - Łagów
2017 866 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Jasienia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2016
2017 867 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/184/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Strużka
2017 868 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/185/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Przychów
2017 869 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/186/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 870 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym
2017 871 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2017 roku
2017 872 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 873 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Jasień dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium
2017 874 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 875 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Jasień Programu "Jasień przyjazny Seniorom"
2017 876 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 877 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/437/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2017rok
2017 878 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/447/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 879 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/448/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Świebodzin
2017 880 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/452/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 881 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat dla dzieci w wieku do 5 lat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2017 882 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/165/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 883 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 884 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2017 roku
2017 885 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2017 886 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/138/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz.
2017 887 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/139/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Przewóz, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2017 888 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Przewóz, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 889 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz.
2017 890 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2017 roku.
2017 891 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/143/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 892 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/144/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 893 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/147/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 894 2017-04-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
2017 895 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/501/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. do nowego ustroju szkolnego
2017 896 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/502/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2017 897 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/503/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 898 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Ciemnice Gmina Dąbie
2017 899 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Połupin Gmina Dąbie
2017 900 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 901 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 902 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 903 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2017 904 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2017 roku
2017 905 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2017.
2017 906 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV.171.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 907 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV.172.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli
2017 908 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV.173.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2017 909 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/25/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 910 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/27/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek
2017 911 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/28/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami Gminy Zbąszynek
2017 912 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/29/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbąszynek
2017 913 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/32/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2017 roku
2017 914 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 1/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2017
2017 915 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2017 916 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 917 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku
2017 918 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2017
2017 919 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.79.2017 Burmistrza Sulechowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przekazania do publikacji sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2016
2017 920 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 921 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 922 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/36/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2017.
2017 923 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/42/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 924 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim na rok szkolny 2017/2018
2017 925 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/44/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2017 926 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/45/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 927 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/47/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 928 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/53/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia I zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów centrum miasta w Żarach.
2017 929 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/54/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żary o statusie miejskim
2017 930 2017-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIII/13/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2017 931 2017-04-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim
2017 932 2017-04-10 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.47.12.2016.2017.627.XI.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2017 r.
2017 933 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 934 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/450/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2017 935 2017-04-11 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 marca 2017 r.
2017 936 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 937 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 938 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 939 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2017 roku
2017 940 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobiegniew
2017 941 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 942 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2017 943 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/439/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin
2017 944 2017-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Bogdaniec
2017 945 2017-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1018/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 946 2017-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 954/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bledzew
2017 947 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2018 rok
2017 948 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 949 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 950 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2017 roku"
2017 951 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Żarach
2017 952 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 953 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2017 954 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 955 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
2017 956 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2017 roku
2017 957 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/219/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Przyczyna Dolna gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych
2017 958 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej
2017 959 2017-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.57.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2017 r.
2017 960 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 104/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2017 r.
2017 961 2017-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.61.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2017 r.
2017 962 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 963 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2017 964 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI.181.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2017 rok
2017 965 2017-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2017 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r.
2017 966 2017-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2017 Burmistrza Iłowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2017 967 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasteczko na lata 2017 – 2026”.
2017 968 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2017 roku
2017 969 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/223/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2017 970 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 971 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/219/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2017 972 2017-04-13 Komunikat Komunikat nr 7/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 973 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2017 974 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.170.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe.
2017 975 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn w 2017 roku.
2017 976 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 977 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła
2017 978 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 979 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
2017 980 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2017
2017 981 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania
2017 982 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.172.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolsko
2017 983 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.173.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolsko.
2017 984 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Karnin
2017 985 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Brzozowiec
2017 986 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII.195.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 987 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól do nowego ustroju szkolnego
2017 988 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Nowa Sól
2017 989 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/162/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 990 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/163/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 991 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/165/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2017 roku.
2017 992 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.26.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2017 993 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.27.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2017 994 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.33.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.19.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2017 995 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.30.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń na rok 2017
2017 996 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2017 997 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/58/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na sektory do obsługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2017 998 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/59/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 999 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/60/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 1000 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/155/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1001 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/118/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wschowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1002 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/120/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2017
2017 1003 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/121/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1004 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/123/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Brzeźnica.
2017 1005 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/193/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku
2017 1006 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/194/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1007 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2017 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa
2017 1008 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2017 1009 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017 roku
2017 1010 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/165/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr XXIV/159/17 z dnia 23 lutego 2017r. dotyczącej ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody
2017 1011 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/164/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody
2017 1012 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/168/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki
2017 1013 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr 115/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 kwietnia 2017 r.
2017 1014 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2017 1015 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1016 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bledzew
2017 1017 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1018 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Trzciel jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
2017 1019 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Trzciel
2017 1020 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Trzciel
2017 1021 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/144/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1022 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1023 2017-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 20 kwietnia 2017 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.
2017 1024 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1025 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2017 1026 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/444/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami pn. "Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020"
2017 1027 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych
2017 1028 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/453/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
2017 1029 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/454/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska"
2017 1030 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/455/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry"
2017 1031 2017-04-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 22 marca 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Sól
2017 1032 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1033 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica
2017 1034 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy
2017 1035 2017-04-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 13/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary
2017 1036 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/107/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica na lata 2016 - 2021
2017 1037 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stary Dwór.
2017 1038 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.
2017 1039 2017-04-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.65.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.
2017 1040 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2017 roku
2017 1041 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubiszyn
2017 1042 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2017 1043 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2017 1044 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1045 2017-04-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2016 rok
2017 1046 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1047 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w  ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i  sposobu ich przyznawania.
2017 1048 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1049 2017-04-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr G.6620.8.1.2017 Starosty Żagańskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zakończeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu jednostek ewidencyjnych: 081003_2 Brzeźnica, 081004_5 Iłowa – obszar wiejski, : 081008_2 Wymiarki, powiat żagański, województwo lubuskie
2017 1050 2017-04-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Wschowski Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z klasami VII i VIII.
2017 1051 2017-04-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr BBS/1/2017 Burmistrza Słubic z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Słubice za 2016 rok.
2017 1052 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.344.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2017 1053 2017-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.71.2017 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.
2017 1054 2017-04-25 Porozumienie Porozumienie Gminy Iłowa; Wojewody Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1055 2017-04-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1056 2017-04-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1057 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów , wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 1058 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2017 1059 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Kargowa
2017 1060 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/61/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 1061 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.166.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na 2017 rok.
2017 1062 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.170.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Kargowa
2017 1063 2017-04-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 marca 2017 r. z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2016
2017 1064 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 1065 2017-04-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2016.
2017 1066 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.74.2017.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.
2017 1067 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.78.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.
2017 1068 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.79.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.
2017 1069 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.81.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.
2017 1070 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy Tęczowa ulicy projektowanej oraz nazwy Planetarna drodze wewnętrznej, położonym na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie, w obrębie ewidencyjnym gruntów 17 - Strzelce Krajeńskie.
2017 1071 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/177/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym
2017 1072 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1073 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Trzciel
2017 1074 2017-04-26 Komunikat Komunikat nr 8/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020  - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 1075 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 128/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 r.
2017 1076 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 129/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 r.
2017 1077 2017-04-27 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 11 kwietnia 2017 r. nr 2 do Porozumienia z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice, włącznie z mostem
2017 1078 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 130/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 r.
2017 1079 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.185.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Czerwieńsk
2017 1080 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.186.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1081 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.187.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 1082 2017-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.89.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2017 1083 2017-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.110.2017.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2017 1084 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 136/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 r.
2017 1085 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
2017 1086 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/163/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1087 2017-04-27 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Burmistrza Sławy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze Gminy Sława
2017 1088 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno
2017 1089 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/365/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
2017 1090 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krosno Odrzańskie instrumentem płatniczym
2017 1091 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/17 Rady Gminy Żary z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nagrody Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żary.
2017 1092 2017-04-27 Porozumienie Porozumienie ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2017 1093 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto instrumentem płatniczym
2017 1094 2017-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.76.2017.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2017 1095 2017-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.88.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2017 1096 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/148/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz klas I szkoły podstawowej, dla których Gmina Wymiarki jest organem prowadzącym.
2017 1097 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1098 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/349/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1099 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 1100 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/212/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 1101 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.118.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2017 1102 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.96.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 1103 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.109.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 1104 2017-04-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 32/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Siedlisko
2017 1105 2017-04-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1037/16 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Miasta Sława
2017 1106 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/39/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbąszynek
2017 1107 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/42/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1108 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/140/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1109 2017-04-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo - Gminnego
2017 1110 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe
2017 1111 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych