Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1112 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica.
2017 1113 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 1114 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/13/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica
2017 1115 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1116 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dobiegniew
2017 1117 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bagniewo
2017 1118 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Czartowo
2017 1119 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Drawiny
2017 1120 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowiec
2017 1121 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowo
2017 1122 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/373/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanówko
2017 1123 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gościm
2017 1124 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Górzyska
2017 1125 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Grotów
2017 1126 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na terenie Gminy Skąpe
2017 1127 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/27/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2017 1128 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/28/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Żagań o statusie miejskim obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 1129 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
2017 1130 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV.131.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy
2017 1131 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2017„
2017 1132 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin
2017 1133 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Karwin
2017 1134 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kijów
2017 1135 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Klesno
2017 1136 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/380/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kosin
2017 1137 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/381/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipno
2017 1138 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/382/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatów
2017 1139 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/383/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiewo
2017 1140 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marzenin
2017 1141 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Modropole
2017 1142 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/386/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niegosław
2017 1143 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/387/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osów
2017 1144 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przeborowo
2017 1145 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rąpin
2017 1146 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/390/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Bielice
2017 1147 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz
2017 1148 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz Nowy
2017 1149 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/393/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zagórze
2017 1150 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/394/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zielątkowo
2017 1151 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXX/178/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dobiegniew
2017 1152 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1/4 część) w obrębie Rokitno
2017 1153 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/260/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2017 1154 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych
2017 1155 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/188/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 lutego 2004 roku w sprawie zasad przekazywania sołectwom do korzystania składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa.
2017 1156 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2017.
2017 1157 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2017 1158 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1159 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin
2017 1160 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego
2017 1161 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/457/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1162 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/458/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
2017 1163 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/459/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1164 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/470/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2017 1165 2017-05-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.123.2017.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.
2017 1166 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1167 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX.142.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalny w Gminie Bogdaniec
2017 1168 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 1169 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr L.611.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Zielona Góra, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 1170 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/59/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2017 1171 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/60/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Żarskiemu Domowi Kultury w Żarach
2017 1172 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Gminy Świebodzin; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1173 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Gminy Lubsko; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1174 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.
2017 1175 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/17 Rady Gminy Santok z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 1176 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/17 Rady Gminy Santok z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.
2017 1177 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/231/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej
2017 1178 2017-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXIV/154/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Torzym
2017 1179 2017-05-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Bojadłach
2017 1180 2017-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2017 1181 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witnica.
2017 1182 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2017 1183 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2017 1184 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1185 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/176/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 1186 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/178/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic oraz zmiany nazw ulic w mieście Babimost
2017 1187 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
2017 1188 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2017 1189 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Bogdaniec.
2017 1190 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.134.2017.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 8 maja 2017 r.
2017 1191 2017-05-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bukowa Góra"
2017 1192 2017-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.115.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2017 r.
2017 1193 2017-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie treści załącznika do Uchwały Rady Gminy Przytoczna Nr XXVIII/189/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2017 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2017 r., poz. 710
2017 1194 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/228/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1195 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjno- Rekreacyjno-Szkoleniowego w Dobiegniewie
2017 1197 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/175/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ZBoWiD ( Związek Bojowników o Wolność i Demokrację) na ulicę Kombatantów RP w Cybince
2017 1198 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/176/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego
2017 1196 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 maja 2017 r. zmiany nazwy ulicy 2 Lutego w Cybince
2017 1199 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna.
2017 1200 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2017 1201 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1202 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Waszkiewicza" na ulicę " Garnizonowa"
2017 1203 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Osiedla Ludowego Wojska Polskiego na Osiedle Wojska Polskiego
2017 1204 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1205 2017-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 86.2017 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 1206 2017-05-13 Porozumienie Porozumienie Gminy Słońsk; Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1207 2017-05-13 Porozumienie Porozumienie Gminy Rzepin; Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1208 2017-05-13 Porozumienie Porozumienie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1209 2017-05-13 Porozumienie Porozumienie Gminy Żary o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1210 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/159/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 1211 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica.
2017 1212 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1213 2017-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Kożuchowa z dnia 31 marca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2016 ROK.
2017 1214 2017-05-16 Porozumienie Porozumienie Gminy Gubin o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1215 2017-05-16 Porozumienie Porozumienie Gminy Krosno Odrzańskie; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1216 2017-05-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bojadłach
2017 1217 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1218 2017-05-17 Porozumienie Porozumienie Gminy Kożuchów; Wojewody Lubuskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1219 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1220 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Międzyrzecki od Powiatu Zielonogórskiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie tj. kierowania ich do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
2017 1221 2017-05-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 41/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Swiebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
2017 1222 2017-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
2017 1223 2017-05-18 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.1.2017.1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 1224 2017-05-19 Komunikat Komunikat nr 9/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 1225 2017-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 967/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w przedmiocie ustalenia dla miasta Nowej Soli punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Nowej Soli miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 1226 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/226/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1227 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w dacie uchwały nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 31 marca 2017 r. pod pozycją 761
2017 1228 2017-05-22 Zarządzenie Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej
2017 1229 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.356.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2018 rok
2017 1230 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy szóstej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowogród Bobrzański w latach szkolnych 2017/2018 do 2022/2023
2017 1231 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1232 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium
2017 1233 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.221.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 maja 2017 r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
2017 1234 2017-05-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2017 1235 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
2017 1236 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebiechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 1237 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2017 1238 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1239 2017-05-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 43/17 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Niegosławice
2017 1240 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 1241 2017-05-23 Porozumienie Porozumienie Gminy Skwierzyna; Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1242 2017-05-23 Porozumienie Porozumienie Gminy Żagań o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1243 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
2017 1244 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 147/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 maja 2017 r.
2017 1245 2017-05-24 Komunikat Komunikat nr 10/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 1246 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Starosty Żagańskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
2017 1247 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.8.2017 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 17 maja 2017 r.
2017 1248 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu wielofunkcyjnego w Lubniewicach
2017 1249 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/62/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2017 1250 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce i Słońsk w gminie Słońsk
2017 1251 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1252 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1253 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2017
2017 1254 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XXXI/172/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone do stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017 1255 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX.191.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego
2017 1256 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX.192.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gubinie
2017 1257 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2018
2017 1258 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1259 2017-05-29 Porozumienie Porozumienie Miasta Kostrzyn nad Odrą; Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1260 2017-05-29 Porozumienie Porozumienie Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1261 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa Gmina Zbąszynek
2017 1262 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 1263 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat dla dzieci w wieku do 5 lat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2017 1264 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko
2017 1265 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/469/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Szprotawki"
2017 1266 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych.
2017 1267 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/471/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”
2017 1268 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/470/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Słubicka Dolina Odry"
2017 1269 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 286/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2017 1270 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 292/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2017 1271 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 287/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1272 2017-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 33/17 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Tuplice
2017 1273 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 1274 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2017 roku
2017 1275 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej
2017 1276 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 289/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2017 1277 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 291/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2017 1278 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Strzelce Krajeńskie nazwy „Plac im. Jerzego Bywalca”
2017 1279 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/172/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1280 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr LI.628.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2017 1281 2017-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Burmistrza Zbąszynka z dnia 31 grudnia 2016 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 roku
2017 1282 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV.195.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łagów na lata 2017-2021''
2017 1283 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów – pedagogów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin