Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1519 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.642.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok.
2017 1520 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.650.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1521 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.651.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1522 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.652.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1523 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.654.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 9 w Zielonej Górze
2017 1524 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.660.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2017 1525 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.661.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2017 1526 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr 300/7/XL/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
2017 1527 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr 301/7/XL/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Iłowa
2017 1528 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 9/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Dąbie
2017 1529 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 11/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 9/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 czerwca 2017 r.
2017 1530 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowogród Bobrzański
2017 1531 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowogród Bobrzański
2017 1532 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/264/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowogród Bobrzański
2017 1533 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2017 1534 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1535 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów
2017 1536 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/224/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2017 1537 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2017 1538 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/227/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą.
2017 1539 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/228/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2017 1540 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/229/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic
2017 1541 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/230/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1542 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1543 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Podbrzeziu Dolnym
2017 1544 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Kożuchowie
2017 1545 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Kożuchowie
2017 1546 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 1547 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Torzym
2017 1548 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gądków Wielki
2017 1549 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
2017 1550 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 10/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
2017 1551 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI.68.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2017 1552 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie Grabów, gmina Torzym i ustalenia jej przebiegu
2017 1553 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Torzym
2017 1554 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/488/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 1555 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/489/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu – „Świebodzińska Karta Seniora” na terenie Gminy Świebodzin
2017 1556 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/490/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1557 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/491/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1558 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/492/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1559 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/493/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1560 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/494/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1561 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/495/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzin
2017 1562 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/90/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 1563 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/93/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „9 Maja” na ulicę „Parkowa”
2017 1564 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/94/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Mariana Buczka" na ulicę "Śródmiejską"
2017 1565 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/95/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Żymierskiego gen." na "siostry Marii Edelburgis"
2017 1566 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/96/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1567 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/97/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1568 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/98/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1569 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/99/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1570 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/100/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1571 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/101/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2017 1572 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XL/280/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2017 1573 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2017 1574 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI.74.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI.53.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedoradzu
2017 1575 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1576 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2017 1578 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis
2017 1579 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie.
2017 1580 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport.
2017 1581 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/139/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 1582 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/138/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2017 1583 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/145/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2017 1584 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/144/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbie
2017 1585 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/136/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1586 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/137/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie.
2017 1587 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim
2017 1588 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
2017 1589 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza i Gimnazjum im. Henryka Brodatego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
2017 1590 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy
2017 1591 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
2017 1592 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach
2017 1593 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1594 2017-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVI/14/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2017 1595 2017-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVI/15/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
2017 1577 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2017 1596 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.157.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1597 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/552/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy Zenona Bauera skwerowi położonemu pomiędzy ulicami Piotra Wawrzyniaka i Przemysłową
2017 1598 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/553/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu im. Księdza Piotra Sadownika
2017 1599 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/554/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw rond Barlineckie i Szpitalne
2017 1600 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/555/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ul. Poleska
2017 1601 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/557/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania
2017 1602 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 299/7/XL/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1603 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXX/226/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
2017 1604 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2017 1605 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Karola Świerczewskiego, położonej na terenie miejscowości Lipie Góry, w obrębie geodezyjnym 12 – Lipie Góry, na ulicę Strzelecką
2017 1606 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.196.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2017 1607 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.197.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis
2017 1608 2017-07-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Santok w sprawie wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2016
2017 1609 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/108/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zagospodarowania majątkiem gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim.
2017 1610 2017-07-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.3.2017 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 1611 2017-07-10 Aneks Aneks nr FE-II.2.2013-01 Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr FE-II.1.2013 z dnia 29.08.2013 r. na rzecz realizacji Projektu pn. Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra
2017 1612 2017-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2016 rok
2017 1613 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/412/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 1614 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Drezdenko.
2017 1615 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko.
2017 1616 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drezdenko na lata 2017-2021
2017 1617 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.198.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych w gminie Łęknica
2017 1618 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.199.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych w gminie Łęknica
2017 1619 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2017 1620 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2017 1621 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Słubicach przy ulicy 1 Maja.
2017 1622 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
2017 1623 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 149/XXV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Gorzowskiego.
2017 1624 2017-07-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 czerwca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2016 ROK
2017 1625 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siedlisko
2017 1626 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 159/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 lipca 2017 r.
2017 1627 2017-07-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WFB.3035.12.2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 29 marca 2017 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2016
2017 1628 2017-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.161.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 6 lipca 2017 r.
2017 1629 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2017 1630 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/137/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i  studentom na stałe zameldowanym i zamieszkałym na terenie gminy Świdnica.
2017 1631 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 1632 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica
2017 1633 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2017.
2017 1634 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.
2017 1635 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/289/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Witnica.
2017 1636 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 13/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 czerwca 2017 r.
2017 1637 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/290/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Witnica.
2017 1638 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/291/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Witnica.
2017 1639 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/292/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Witnica.
2017 1640 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/293/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Witnica.
2017 1641 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/295/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
2017 1642 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004
2017 1643 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2017 1644 2017-07-14 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.1.1.2017 Gminy Łagów; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.
2017 1645 2017-07-14 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.3.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 lipca 2017 r.
2017 1646 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr LI/294/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia nagrody "Społecznik Roku"
2017 1647 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 rok
2017 1648 2017-07-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 61/17 z dnia 16 marca 2017 r. w przedmiocie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na terenie Gminy Świdnica
2017 1649 2017-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Zbąszynka z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszowych za najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej nr 4
2017 1650 2017-07-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 21 czerwca 2017 r. z wykoniania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2016
2017 1651 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/55/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami Gminy Zbąszynek
2017 1652 2017-07-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
2017 1653 2017-07-17 Informacja Informacja nr OSZ.4110.2.11.2017.585.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2017 r. o decyzji Nr OSZ.4110.2.9.2017.585.JC
2017 1654 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bojadła wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2016 rok
2017 1655 2017-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 134/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko"
2017 1656 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin oraz zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1657 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin
2017 1658 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.224.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie
2017 1659 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.VII.34.2011 Rady Gminy Pszczew w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1660 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV.176.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego
2017 1661 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1662 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2017 1663 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 1664 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Tuplice
2017 1665 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 Maja w miejscowości Tuplice
2017 1666 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1667 2017-07-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przewóz
2017 1668 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2017 1669 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2017 1670 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.203.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla Ogrodowa" w Łagowie
2017 1671 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji
2017 1672 2017-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Słońsk z wykonania budżetu Gminy Słońsk za 2016 rok
2017 1673 2017-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór z dnia 23 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Zabór na dzień 31.12.2016r.
2017 1674 2017-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. z realizacji budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za rok 2016
2017 1675 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku
2017 1676 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 1678 2017-07-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 1679 2017-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.168.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 19 lipca 2017 r.
2017 1680 2017-07-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Kargowej z dnia 26 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2016 rok
2017 1677 2017-07-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Międzyrzeckiego; Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Międzyrzecki od Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie tj. kierowania ich do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
2017 1681 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2016
2017 1682 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Babimost, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1683 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Babimoście
2017 1684 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Babimost
2017 1685 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Babimost w obrębach geodezyjnych Nowe Kramsko i Kolesin
2017 1686 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 174/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 lipca 2017 r.
2017 1687 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie"
2017 1688 2017-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.165.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2017 r.
2017 1689 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej
2017 1690 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin dla terenu położonego w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów
2017 1691 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w rejonie ośrodka „Kormoran”
2017 1692 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w rejonie ul. Młynarskiej
2017 1693 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 0007.380.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Obłotne i części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły
2017 1694 2017-07-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Brody w sprawie o przebiegu wykonania budżetu gminy Brody oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwięć za 2016r.
2017 1695 2017-07-28 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa lubuskiego
2017 1696 2017-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.166.2017 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2017 r.
2017 1697 2017-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego
2017 1698 2017-07-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Przewozie
2017 1699 2017-07-31 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań Wojewody Lubuskiego dotyczących działalności Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim
2017 1700 2017-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.171.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2017 r.
2017 1701 2017-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.173.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2017 r.
2017 1702 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/172/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2017 1703 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/173/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice
2017 1704 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/174/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 1705 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/175/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2017 1706 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.216.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski