Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1707 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.217.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2017 1708 2017-08-02 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego; Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2017 1709 2017-08-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 148/17 z dnia 24 maja 2017 r. w przedmiocie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy
2017 1710 2017-08-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Witnicy
2017 1711 2017-08-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
2017 1712 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy do kategorii dróg gminnych.
2017 1713 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1714 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1715 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1716 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1717 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1718 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1719 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1720 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1721 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1722 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1723 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1724 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1725 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1726 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy placu w Krośnie Odrzańskim
2017 1727 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Krosna Odrzańskiego
2017 1728 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Krośnie Odrzańskim
2017 1729 2017-08-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 199/17 z dnia 25 maja 2017 r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmina Szlichtyngowa w 2016 roku
2017 1730 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2017 1731 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Świdnica instrumentem płatniczym
2017 1732 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr 196/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 31 lipca 2017 r.
2017 1733 2017-08-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2016 rok
2017 1734 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12
2017 1735 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bojadłach przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2017 r.
2017 1736 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 1737 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany nazw ulic w Trzcielu
2017 1738 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Brójcach
2017 1739 2017-08-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2016 rok
2017 1740 2017-08-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
2017 1741 2017-08-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witnicy
2017 1742 2017-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.172.2017. Wojewody Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r.
2017 1743 2017-08-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 956/16 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Słubickiego
2017 1744 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1745 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Szczanieckiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu
2017 1746 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 303/7/XLI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
2017 1747 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 304/7/XLI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2017 1748 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1749 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2017 1750 2017-08-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,
2017 1751 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
2017 1752 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 1753 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze zjeżdżalni Balbina w Lubniewicach
2017 1754 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
2017 1755 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Krzeszyce dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2017 1756 2017-08-21 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.12.7.2017.638.XIII.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2017 r.
2017 1757 2017-08-21 Komunikat Komunikat nr 13/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 1758 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2017 1759 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXIX/150/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica
2017 1760 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr 0007.185.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Kargowa
2017 1761 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przewóz, gmina Przewóz
2017 1762 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Filialnej w Lipnej
2017 1763 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Filialnej w Piotrowie
2017 1764 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli.
2017 1765 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
2017 1766 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przewóz
2017 1767 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
2017 1768 2017-08-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowej Soli
2017 1769 2017-08-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Świebodzinie
2017 1770 2017-08-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 31 marca 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2017 1771 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017 - 2020
2017 1772 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych dróg zamiejskich, wewnętrznych
2017 1773 2017-08-25 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.20.4.2017.334.XII.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2017 r.
2017 1774 2017-08-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Gaworzyce; Wójta Gminy Niegosławice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Gaworzyce zadania w zakresie zapewnienia warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach: Nowa Jabłona, Nowy Dwór, Zimna Brzeźnica, gm. Niegosławice oraz bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów szkoły podstawowej w Gaworzycach
2017 1775 2017-08-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowej Soli
2017 1776 2017-08-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzinie
2017 1777 2017-08-28 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.4.2017.1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 1778 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXX/229/17 Rady Gminy Żary z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody ustanowionego w drodze Uchwały Rady Gminy Żary z dnia 30 kwietnia 1997r. nr XXI/133/97 1szt. drzewa rosnącego w skupisku 5 szt. drzew z gatunku Dąb szypułkowy/Quercus robur/ zlokalizowanego w Parku na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 567/1, obręb Biedrzychowice, Gm. Żary, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krzystkowice.
2017 1779 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.387.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Brzezie k. Sulechowa
2017 1780 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.388.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Buków
2017 1781 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.389.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Brody
2017 1782 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.390.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Cigacice
2017 1783 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.391.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Górzykowo
2017 1784 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.392.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Górki Małe
2017 1785 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.393.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Głogusz
2017 1786 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.394.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Kruszyna
2017 1787 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.395.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Krężoły
2017 1788 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.396.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Karczyn
2017 1789 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.397.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Kalsk
2017 1790 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.398.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Klępsk
2017 1791 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.399.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Kije
2017 1792 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.400.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Leśna Góra
2017 1793 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.401.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Łęgowo
2017 1794 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.402.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Mozów
2017 1795 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.403.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Nowy Świat
2017 1796 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.404.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Obłotne
2017 1797 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.405.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Okunin
2017 1798 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.406.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Pomorsko
2017 1799 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/228/17 Rady Gminy Żary z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary.
2017 1800 2017-08-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2017 1801 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody
2017 1802 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/17 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1803 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 15/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2017
2017 1804 2017-08-30 Informacja Informacja nr OSZ.4110.12-13.8.2017.620.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2017 r. o decyzjach Nr OSZ.4110.12.7.2017.620.EŻ, Nr OSZ.4110.13.7.2017.620.EŻ
2017 1805 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 1806 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 1807 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z lokali do wynajmu w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie
2017 1808 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.234.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1809 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.239.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.72.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2017 1810 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.240.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1811 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.71.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie opłaty targowej
2017 1812 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/379/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2017 1813 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy pasażowi
2017 1814 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 1815 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 1816 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Międzyrzecz
2017 1817 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/235/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo –Krajobrazowego „GAJ WANDY”
2017 1818 2017-08-31 Komunikat Komunikat nr 14/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 1819 2017-08-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz