Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1820 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Murnej w Krośnie Odrzańskim
2017 1821 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy i przebiegu ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1822 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/334/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2017 1823 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
2017 1824 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenie przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Łęknica
2017 1825 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Wschowa do kategorii drogi gminnej
2017 1826 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV.191.17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Dobiegniew
2017 1827 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego.
2017 1828 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej.
2017 1829 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2017 1830 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30.12.2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 1831 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin Gmina Dąbie
2017 1832 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1833 2017-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/16/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
2017 1834 2017-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/17/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2017 1835 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.667.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz niektórych innych uchwał
2017 1836 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.669.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
2017 1837 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.670.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 7.
2017 1838 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.671.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze
2017 1839 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.673.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
2017 1840 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.674.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze.
2017 1841 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.675.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 2.
2017 1842 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.676.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Słoneczne".
2017 1843 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.686.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 1844 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.688.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 1845 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.689.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
2017 1846 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.692.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 1847 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.697.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
2017 1848 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.701.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2017 1849 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1850 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/389/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie
2017 1851 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.210.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Toporów
2017 1852 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.211.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łagów
2017 1853 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów
2017 1854 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Trzebiechów innym niż polecenie przelewu instrumentem płatniczym
2017 1855 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2017 1856 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/178/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017r.
2017 1857 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 1858 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański
2017 1859 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2017 1860 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
2017 1861 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
2017 1862 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół, wobec których Miasto Kostrzyn nad Odrą nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki.
2017 1863 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1864 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/388/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kożuchów
2017 1865 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1866 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport.
2017 1867 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/511/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Świebodzin
2017 1868 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/512/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Świebodzin
2017 1869 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/69/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2017 1870 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/75/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1871 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.144.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1872 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.145.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 1873 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII.672.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
2017 1874 2017-09-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
2017 1875 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Szprotawie
2017 1876 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia
2017 1877 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2017 1878 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/69/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1879 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/70/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1880 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/71/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1881 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/72/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1882 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/73/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1883 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/74/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1884 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/75/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1885 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/76/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1886 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/301/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica
2017 1887 2017-09-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2016
2017 1888 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/302/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Użytku Ekologicznego ,,Torfowisko Mosina”
2017 1889 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr L/572/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2017 1890 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr L/579/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 1891 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr L/587/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ul. Szlachecka
2017 1892 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII.164.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bogdaniec
2017 1893 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII.165.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2017 1894 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII.166.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego
2017 1895 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Jasień oraz zasad jego używania
2017 1896 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2017 1897 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2017 1898 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu ewidencyjnego Zabłocie
2017 1899 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
2017 1900 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2017 1901 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LIV/311/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/288/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2017 1902 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2017 1903 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XL/246/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 6 września 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1904 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/166/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Czerwonej
2017 1905 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/167/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego
2017 1906 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/169/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gozdnica
2017 1907 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Bledzew instrumentem płatniczym, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1908 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów
2017 1909 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII.201.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli
2017 1910 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1911 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baczyna
2017 1912 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 1913 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1914 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 003713F
2017 1915 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007.407.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 1916 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007.409.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1917 2017-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 września 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku przeprowadzonych w dniu 10 września 2017 r.
2017 1918 2017-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 września 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rzepinie przeprowadzonych w dniu 10 września 2017 r.
2017 1919 2017-09-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 445/17 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański
2017 1920 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Przytoczna za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 1921 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 1922 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2017 1923 2017-09-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
2017 1924 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
2017 1925 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2017 1926 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
2017 1927 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów, dla działki o nr. ewid. 109/11
2017 1928 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr L/578/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1929 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Wawrowie
2017 1930 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 1931 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/426/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1932 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2017 Rady Gminy Maszewo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr działki 64/12 obręb wsi Korczyców
2017 1933 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/535/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej od drogi krajowej nr 27 przez Wilkanowo do m. Zielona Góra oraz niektórych ulic w Zielonej Górze do kategorii dróg wojewódzkich
2017 1934 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/529/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 1935 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/544/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych podmiotom uprawnionym na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego
2017 1936 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/531/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego
2017 1937 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wymiarki.
2017 1938 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/530/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2017 1939 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/163/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Witoszyn.
2017 1940 2017-09-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.180.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 12 września 2017 r.
2017 1941 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr L/586/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic symbolizujących komunizm
2017 1942 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/182/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 1943 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1944 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/180/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Małomice
2017 1945 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2017 1946 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Komorów
2017 1947 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
2017 1948 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego
2017 1949 2017-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku przeprowadzonych w dniu 17 września 2017 r.
2017 1950 2017-09-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2017 1951 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 152/XXVII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
2017 1952 2017-09-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Otyń
2017 1953 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1954 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1955 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/17 Rady Gminy Santok z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 1956 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII.170.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 1957 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII.171.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 1958 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/202/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 1959 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/591/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1960 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/592/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/533/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1961 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 1962 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/17 Rady Gminy Santok z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 1963 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 1964 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 1965 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/66/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 1966 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2017 1967 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/68/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 1968 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1969 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/67/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2017 1970 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, drogi powiatowej położonej na terenie miasta Nowa Sól.
2017 1971 2017-09-21 Informacja Informacja nr OKA.4110.42.2017.ADo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła SFW Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
2017 1972 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1211F
2017 1973 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń
2017 1974 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2017 1975 2017-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego
2017 1976 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/160/2017 Rady Gminy Gubin w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2017"
2017 1977 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.247.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za umieszczenie reklam na terenach i budynkach, stanowiących mienie komunalne Gminy Pszczew
2017 1978 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.226.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2017 1979 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Żagań z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa ,opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2017 1980 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Żagań z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1981 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie opłat targowych
2017 1982 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 1983 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018r.
2017 1984 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie Powiatu Sulęcińskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Międzyrzecki od Powiatu Sulęcińskiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie tj. kierowania ich do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
2017 1985 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/294/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Skwierzyński Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Skwierzynie i utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie oraz nadania mu statutu
2017 1986 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/295/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Skwierzyna
2017 1987 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/297/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1988 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/298/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "9 Maja" na ulicę " 8 Maja"
2017 1989 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/115/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Żary o statusie miejskim instrumentem płatniczym
2017 1990 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/120/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1991 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/121/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "9 Maja" na "Parkowa"
2017 1992 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/130/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 1993 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/392/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2017 1994 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/393/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Zakaszewskiego w Międzyrzeczu oraz o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 1995 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Torzym i ustalenia jej przebiegu
2017 1996 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Torzym
2017 1997 2017-09-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.192.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r.
2017 1998 2017-09-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr NK-I.4131.193.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r.
2017 1999 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/380/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Międzyrzecz Weteranom”
2017 2000 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bledzew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 2001 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2002 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bledzewie
2017 2003 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 157/XXVIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2017 2004 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 158/XXVIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.
2017 2005 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 0007.214.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 2006 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LI/260/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2017 2007 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LI/261/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2008 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LI/263/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2017 2009 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017
2017 2010 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2018.
2017 2011 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2012 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2013 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2017 2014 2017-09-29 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.17.6.2017.14725.VII.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2017 r.