Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XL.208.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XL.209.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/218/17 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 176/XXXIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok.
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2018 r.
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LII/316/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 7 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLII.263.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
2018 8 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLI.232.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLI.233.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
2018 11 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 12 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LIV/290/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 13 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LIV/292/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubsko instrumentem płatniczym
2018 14 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 15 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLI.211.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim
2018 16 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru, herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego
2018 17 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2018 18 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.198.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2018 19 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 20 2018-01-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Nowotomyskiego; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przejęcia przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Nowotomyskiego prowadzenia zadania publicznego oraz wygaszenia porozumienia z dnia 10 lipca 2008r.
2018 21 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018
2018 22 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/323/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2018 23 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/324/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 24 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/325/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skwierzyna, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 25 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2018 26 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2018
2018 27 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 28 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LX/359/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/351/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2018 roku
2018 29 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.182.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2018r.
2018 30 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/17 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 31 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.240.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018
2018 32 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018
2018 33 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok.
2018 34 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2018 rok
2018 35 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok.
2018 36 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XL.204.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok
2018 37 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2018
2018 38 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa
2018 39 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LX/355/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LX/356/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 41 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LV/449/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/216/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2018 rok
2018 43 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzciel
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarzy komunalnych Gminy Zwierzyn.
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/163/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 49 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 51 2018-01-04 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.30.2017 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
2018 52 2018-01-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr G.6620.8.1.2018 Starosty Żagańskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. o zakończeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.
2018 53 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 lutego 2006 roku – Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu
2018 54 2018-01-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 31 marca 2017 r.
2018 55 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2018 r.
2018 56 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LII/306/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok
2018 57 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX.223.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2018 r.
2018 58 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LV/454/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2018
2018 59 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/121/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2018 rok
2018 60 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/124/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół obwodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek
2018 61 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/143/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasień, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 62 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2018 63 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
2018 64 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/263/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 65 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/260/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych
2018 66 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr X/46/2017 Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Związku Powiatów Lubuskich na 2018 rok
2018 67 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 68 2018-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIX/188/17 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 69 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2018 r.
2018 70 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LIV/288/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2018
2018 71 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2018 72 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2018
2018 73 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2018 74 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok
2018 75 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Zwierzyn.
2018 76 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/117/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych
2018 77 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/118/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 78 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/128/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/98/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 79 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok
2018 80 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulęcin na lata 2018-2022
2018 81 2018-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.2.2018AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2018 r.
2018 82 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2018
2018 83 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr L/415/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2018 rok.
2018 84 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2018.
2018 85 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok
2018 86 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/258/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2018 87 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych
2018 88 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2018 89 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/111/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu.
2018 90 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/17 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2018
2018 91 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.215.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 92 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.217.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zabór oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2018 93 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.218.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
2018 94 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.220.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabór oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 95 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gozdnicy i nadania jej statutu
2018 96 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 97 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gozdnica
2018 98 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipinki Łużyckie
2018 99 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2018 rok
2018 100 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Słońsk
2018 101 2018-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.3.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2018 r.
2018 102 2018-01-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 987/17 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwieńsku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2018 103 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2018 rok
2018 104 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Gozdnica na 2018 rok
2018 105 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/113/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 106 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2018 rok
2018 107 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.20.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1210F w m. Ojerzyce
2018 108 2018-01-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2018 r.
2018 109 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 726/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żwirowej
2018 110 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 979/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żary oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 111 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 974/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawieokreślenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuplicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 112 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 990/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 113 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Powiatu Świebodzińskiego.
2018 114 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 r.
2018 115 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIV/289/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2018 116 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 117 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 118 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słubice dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 119 2018-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2018 r.
2018 120 2018-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2018 r.
2018 121 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 332 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2018
2018 122 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr LIV/287/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Opalewo
2018 123 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
2018 124 2018-01-16 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.63.2017.2018.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2018 r.
2018 125 2018-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.6.2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Łęknica przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 126 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r.
2018 127 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.10.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2018 r.
2018 128 2018-01-17 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań Wojewody Lubuskiego dotyczących działalności Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim
2018 129 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 130 2018-01-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 841/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członlów Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siedlisko działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 131 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 rok
2018 132 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLV/334/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Skwierzyna instrumentem płatniczym
2018 133 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLV/335/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2018 134 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 350/7/XLVI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY IŁOWA.
2018 135 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 136 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr IX/24/2017 Zgromadzenia Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2018
2018 137 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 20/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2017
2018 138 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 22/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2018
2018 139 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku w 2018 roku
2018 140 2018-01-18 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 17 stycznia 2018 r.
2018 141 2018-01-18 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 stycznia 2018 r.
2018 142 2018-01-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1014/17 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiel
2018 143 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.189.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2018 rok
2018 144 2018-01-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 145 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 425/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2018 roku.
2018 146 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2018 rok
2018 147 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 426/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2018 roku.
2018 148 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 427/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2018 roku.
2018 149 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 428/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka we Wschowie w 2018 roku.
2018 150 2018-01-22 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. do porozumienia nr DG.031.1.1.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
2018 151 2018-01-22 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.10.2017 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminie Skąpe zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika"
2018 152 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.473.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Sulechów w roku 2018 oraz sposobu ustalania tych opłat w latach następnych
2018 153 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.481.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 154 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.482.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 155 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.483.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2018 156 2018-01-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Skąpe
2018 157 2018-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR.5510.2.2018 Starosty Zielonogórskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 158 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018
2018 159 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2018
2018 160 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Zwierzyn instrumentami płatniczymi
2018 161 2018-01-23 Aneks Aneks nr 7/2018 Miasta Zielona Góra z dnia 2 stycznia 2018 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2018 162 2018-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Starosty Żarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku.
2018 163 2018-01-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Żarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim za rok 2017
2018 164 2018-01-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Żagańskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Żagańskiego za 2017 rok
2018 165 2018-01-23 Informacja Informacja nr GGR 7113. 2.2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Brzeźnica.
2018 166 2018-01-23 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
2018 167 2018-01-23 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
2018 168 2018-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 988/17 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świdnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 169 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/572/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2018 rok.
2018 170 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
2018 171 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2018 172 2018-01-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2018 r.
2018 173 2018-01-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2018 r.
2018 174 2018-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
2018 175 2018-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 22 stycznia 2018 r.
2018 176 2018-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
2018 177 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2018 178 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 0007.257.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
2018 179 2018-01-25 Aneks Aneks Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 17 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2018 180 2018-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2018 Starosty Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2018 roku
2018 181 2018-01-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.8.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
2018 182 2018-01-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 932/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
2018 183 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 15/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r.
2018 184 2018-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Skąpe z dnia 25 stycznia 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Skąpe
2018 185 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr 354/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 186 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica, Gmina Dąbie
2018 187 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
2018 188 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
2018 189 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie dla uczniów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
2018 190 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ''Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2018 ''
2018 191 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLV/266/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/248/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXV/152/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sława
2018 192 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLV/267/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
2018 193 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych , prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustaleniatrybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 194 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie.
2018 195 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2018 196 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/18 Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Glińsku w 2018r.
2018 197 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/18 Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Jordanowie w 2018r.
2018 198 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/18 Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Toporowie w 2018r.
2018 199 2018-01-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
2018 200 2018-01-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
2018 201 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 0007.221.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kargowa, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 202 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 355/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 203 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 356/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2018 204 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
2018 205 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 359/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 206 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 207 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2018 208 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica
2018 209 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 210 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/3/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 211 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/374/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 212 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 10 stycznia 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Łużyckiego Związku Gmin za 2016 rok
2018 213 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skąpe
2018 214 2018-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.15.2018AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.
2018 215 2018-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.19.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
2018 216 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu
2018 217 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2018 218 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LXI/367/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2018 219 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LXI/370/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/356/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 220 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r.
2018 221 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LXI/373/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Witnica
2018 222 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LXI/375/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Radosny Maluszek w Witnicy
2018 223 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 224 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 225 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2018 226 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 227 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 228 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 229 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu
2018 230 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu
2018 231 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/3/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2018 232 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie: miasta Zbąszynek i wsi: Chlastawa, Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn
2018 233 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/10/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbąszynek instrumentem płatniczym
2018 234 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mirostowicach Dolnych
2018 235 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia organizacji punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Żary
2018 236 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 35/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 237 2018-01-30 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 238 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.20.2018.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 239 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.21.2018.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 240 2018-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/18 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2018r.
2018 241 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LII/424/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Kożuchów
2018 242 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LII/429/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 243 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
2018 244 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.244.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego
2018 245 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.248.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2018 246 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 247 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 248 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 249 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół Gminy Lubiszyn.
2018 250 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 37/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 251 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/302/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 252 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/303/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2018 253 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/311/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubsko dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 254 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 255 2018-01-31 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 256 2018-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.30.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 257 2018-01-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 812/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą
2018 258 2018-01-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 998/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego Funkcjonowania w Gminie Lipinki Łużyckie