Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 834 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 835 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2018 836 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2018”
2018 837 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących dochód Powiatu Nowosolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
2018 838 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego
2018 839 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych i wodach płynących gminy Kolsko.
2018 840 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LV/335/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 841 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LV/336/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym
2018 842 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/268/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 843 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko.
2018 844 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/271/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko
2018 845 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/648/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 846 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 847 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Trzebiechów w ramach pomocy de minimis
2018 848 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.9.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2018 r.
2018 849 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.14.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Otyń na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 850 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.15.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 851 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sława w 2018 roku.
2018 852 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława.
2018 853 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 854 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 855 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 856 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 857 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 858 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 859 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2018r.
2018 860 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2018 861 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 73/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 marca 2018 r.
2018 862 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 76/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 marca 2018 r.
2018 863 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2018 roku
2018 864 2018-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.60.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2018 r.
2018 865 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 866 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2018 867 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 868 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2018 869 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 870 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.917.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie statutu Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
2018 871 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.922.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stefana Batorego i ul. Energetyków w Zielonej Górze.
2018 872 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.927.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 873 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.932.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 874 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.933.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 875 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.934.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 876 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.936.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2018 roku.
2018 877 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2018 878 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/394/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018
2018 879 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku
2018 880 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łochowice
2018 881 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Marcinowice
2018 882 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 883 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/401/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 884 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 885 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 886 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 251/3517/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok
2018 887 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/236/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 888 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/237/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2018 roku
2018 889 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/241/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2018 890 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 891 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 892 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/443/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 893 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/444/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 894 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/447/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 895 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/448/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2018 roku
2018 896 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.245.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2018r.
2018 897 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.246.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 898 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.247.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 899 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2018 roku
2018 900 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 901 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 902 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVII/226/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
2018 903 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVIII/190/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
2018 904 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2018 905 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 906 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/24/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2018 roku
2018 907 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/25/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 908 2018-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXV.2.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2018 909 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Brożek PLH080051
2018 910 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2018
2018 911 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2017
2018 912 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LII/32/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 913 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/377/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad poboru podatków pobieranych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2018 914 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/384/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2018 roku
2018 915 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwica
2018 916 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/193/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 917 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 918 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Wymiarki, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 919 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/196/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2018 roku.
2018 920 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/750/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2018 921 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski oraz przeprowadzenia konsultacji
2018 922 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/760/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Gorzowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 923 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/761/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Gorzowa Wielkopolskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 924 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.
2018 925 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2018
2018 926 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Santok na okręgi wyborcze
2018 927 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 928 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/237/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szlichtyngowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 929 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/238/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2018 roku.
2018 930 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/239/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2018 931 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/240/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
2018 932 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/343/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2019 rok
2018 933 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/344/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 934 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/345/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy
2018 935 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2018 roku"
2018 936 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/615/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokosci dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2018 937 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/616/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2018 938 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/617/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 939 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/618/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 940 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/619/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2018 rok
2018 941 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/620/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Świebodzin
2018 942 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/621/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Świebodzin
2018 943 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/622/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 944 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/208/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn na 2018 rok.
2018 945 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIX/488/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2018 roku.
2018 946 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIX/490/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji, sportu i kultury
2018 947 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIX/491/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 948 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/22/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2018.
2018 949 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/23/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żary o statusie miejskim na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 950 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/32/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Żarach
2018 951 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Gminy Żary nr XI/89/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad rozliczania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy oraz uchwały zmieniającej nr XXXII/344/13 z dnia 19 września 2013 r.
2018 952 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/183/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 953 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć
2018 954 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionego w zespole szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary
2018 955 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.193.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2018”
2018 956 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.194.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Górzyca
2018 957 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/33/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 958 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/34/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr LII/22/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 959 2018-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 35/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków dotyczące ujawnienia w granicach dotychczasowych działek ewidencyjnych 1911 i 1912 z obrębu 3-Wawrów przebiegu granic działek ewidencyjnych jezior Bielawa i Krzywe
2018 960 2018-04-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim
2018 961 2018-04-05 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.4.4.2018.334.XII.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018 962 2018-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 kwietnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
2018 963 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr L/299/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sulęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2018 964 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr L/300/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2018 r.
2018 965 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr L/301/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Sulęcinie
2018 966 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI.240.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 967 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI.241.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 968 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI.242.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Niegosławice
2018 969 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/357/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wschowa na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 970 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/358/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 971 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/362/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2018 roku
2018 972 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/363/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2018 973 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/282/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla określonych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
2018 974 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2018 975 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2018 976 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/515/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 977 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko
2018 978 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/391/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”
2018 979 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/396/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielów
2018 980 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2018
2018 981 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 982 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 983 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Żary na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 984 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 985 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary na 2018 rok.
2018 986 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.70.2018 Burmistrza Sulechowa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przekazania do publikacji sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2017
2018 987 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I
2018 988 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/283/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
2018 989 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XI/54/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. i pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2018 990 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/284/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew z 30 stycznia 2018 r. nr XLIII/268/18
2018 991 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/285/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2018 992 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/286/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XI/54/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
2018 993 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.279.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członków ochotniczej straży pożarnej
2018 994 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.280.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pszczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 995 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.281.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2018 rok
2018 996 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.253.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2018
2018 997 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.254.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2018 998 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.255.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim oraz nadania mu statutu.
2018 999 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.256.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gubinie
2018 1000 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.257.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1001 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.258.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1002 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2018
2018 1003 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 1004 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.230.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zabór
2018 1005 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.232.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zabór na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1006 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.233.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1007 2018-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.63.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018 1008 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1146/17 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez Gminę Deszczno
2018 1009 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1130/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wymiarki
2018 1010 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1147/17 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dąbie
2018 1011 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1142/17 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowice
2018 1012 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/16/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1013 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1014 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej
2018 1015 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 247/1 w obrębie ewidencyjnych Wicina
2018 1016 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo.
2018 1017 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/387/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Witnica na stałe okręgi wyborcze
2018 1018 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/389/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1019 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Radosny Maluszek w Witnicy
2018 1020 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 81/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2018 r.
2018 1021 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 82/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2018 r.
2018 1022 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/25/2018 Burmistrza Jasienia z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2017
2018 1023 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/391/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/344/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu.
2018 1024 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Torzym na 2018 rok
2018 1025 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Torzym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1026 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubniewic z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2017 r.
2018 1027 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr BBS/1/2018 Burmistrza Słubic z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Słubice za 2017 r.
2018 1028 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Przytoczna z dnia 30 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2017 rok
2018 1029 2018-04-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Świebodzinie
2018 1030 2018-04-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 1031 2018-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 11 kwietnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzinie
2018 1032 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 1033 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlisko w 2018 roku.
2018 1034 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
2018 1035 2018-04-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Lubuskich
2018 1036 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1113/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cybinka
2018 1037 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1149/17 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1038 2018-04-13 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.40.10.2017.2018.627.XII.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2018 r.
2018 1039 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2018 1040 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.231.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór
2018 1041 2018-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Ib-I.4131.6.2018.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVIII/730/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta.
2018 1042 2018-04-13 Postanowienie Postanowienie nr OSZ.4210.40.16.2017.2018.14725.VIII.BK.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2018 r.
2018 1043 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/392/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 1044 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/393/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 1045 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.7.2018 Gminy Skąpe; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadań dotyczących budowy ścieżki rowerowej w m. Kalinowo oraz budowy odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok
2018 1046 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/313/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu ośrodka pomocy społecznej
2018 1047 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/314/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1048 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/315/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1049 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.508.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1050 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.509.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Obłotne
2018 1051 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.511.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1052 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.514.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Sulechów
2018 1053 2018-04-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.2.2018.PD BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Małomice przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 1054 2018-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 17 kwietnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 1055 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabik
2018 1056 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/367/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej na terenie gminy Skwierzyna
2018 1057 2018-04-19 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.23.16.2017.2018.620.XIV.BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 1058 2018-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 064.16.2018 Gminy Wschowa; Miasta Leszna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Wschowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2018 1059 2018-04-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Tuplice
2018 1060 2018-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 17 kwietnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice
2018 1061 2018-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. o sprostowaniu błędów
2018 1062 2018-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2017 rok
2018 1063 2018-04-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1128/17 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maszewo
2018 1064 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XL.216.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kolsko na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1065 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XL.221.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolsko w roku 2018".
2018 1066 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2018 1067 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LI/366/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Skwierzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1068 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2018 1069 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 kwietnia 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 1070 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/231/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2018 1071 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/232/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1072 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/233/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1073 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/450/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1074 2018-04-23 Aneks Aneks nr 1 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F oraz 1221F w m. Staropole"
2018 1075 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XL/290/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
2018 1076 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XL/293/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2018 1077 2018-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 23 kwietnia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skąpe przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2018 r.
2018 1078 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/247/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1079 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/248/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1080 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału miasta Kostrzyn nad Odrą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1081 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Kostrzyn nad Odrą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1082 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1083 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasień na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1084 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1085 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siedlisko na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1086 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siedlisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1087 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/18 Rady Gminy Brody z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2018-2022
2018 1088 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/18 Rady Gminy Brody z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Brody publicznym przedszkolu
2018 1089 2018-04-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1155/17 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1090 2018-04-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 16/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2018 1091 2018-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2018 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat i kaucji za wynajem świetlic wiejskich Gminy Bytom Odrzański
2018 1092 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/313/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego w wyższej wysokości.
2018 1093 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI.224.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1094 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów
2018 1095 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/672/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”
2018 1096 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/677/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
2018 1097 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/680/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”
2018 1098 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/681/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2018 1099 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LIX/322/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1100 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 1101 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XL/314/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
2018 1102 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XL/317/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel
2018 1103 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1104 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Biblioteki Publicznej w Babimoście
2018 1105 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2018 1106 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1107 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2018 roku
2018 1108 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako droga publiczna
2018 1109 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/340/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim w rejonie ul. Fabrycznej
2018 1110 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/341/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego teren w obrębie nr 2 w rejonie ul. Nad Bobrem miasta Nowogród Bobrzański
2018 1111 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/342/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny przy ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 1112 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/348/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2018 1113 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr L/239/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Słubicki
2018 1114 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2018r.
2018 1115 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 1116 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
2018 1117 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII.265.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Chopina
2018 1118 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII.266.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy placu w Gubinie
2018 1119 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 Krosno Odrzańskie.
2018 1120 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 1121 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 88/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1122 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 93/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1123 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 99/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1124 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 94/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1125 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2018 1126 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2018 1127 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.286.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej i wyłączenia z użytkowania
2018 1128 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.281.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i  opłaty targowej
2018 1129 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.282.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1130 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.284.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
2018 1131 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.285.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 1132 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LX/495/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1133 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/245/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobiegniew
2018 1134 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/244/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1135 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów
2018 1136 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LVI/455/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie
2018 1137 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława
2018 1138 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2018
2018 1139 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/36 /18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żary o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1140 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/37/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew zlokalizowanych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2018 1141 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/47/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2018 1142 2018-04-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 107917 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zabór oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1143 2018-04-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 10/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1144 2018-04-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 26/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1145 2018-04-27 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Burmistrza Sławy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Sława
2018 1146 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 100/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1147 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kargowa lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 1148 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.243.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kargowa oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku
2018 1149 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.244.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1150 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kargowa
2018 1151 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/18 Rady Gminy Żary z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Żary nr XXX/228/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.1799)
2018 1152 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.940.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 4 w Zielonej Górze.
2018 1153 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.941.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3 w Zielonej Górze.
2018 1154 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.942.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Zielonej Górze.
2018 1155 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.943.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Zielonej Górze.
2018 1156 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.954.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
2018 1157 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.957.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2018 1158 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 104/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 kwietnia 2018 r.
2018 1159 2018-04-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.4.2018.MCH Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 1160 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.77.2018.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.