Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1573 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1574 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/322/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 1575 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
2018 1576 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
2018 1577 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.986.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2018 1578 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2018 1579 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.993.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 1580 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 9/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2018
2018 1581 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3  Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1582 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania
2018 1583 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1584 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica.
2018 1585 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica.
2018 1586 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brzeźnica
2018 1587 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1588 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiel
2018 1589 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiel
2018 1590 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.202.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Górzyca
2018 1591 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.203.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów
2018 1592 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.204.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2018 1593 2018-07-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 68/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1594 2018-07-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 168/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice"
2018 1595 2018-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.99.2018AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.
2018 1596 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew na lata 2018-2022
2018 1597 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXIX.995.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśny Dwór oraz terenu sąsiadującego w Zielonej Górze.
2018 1598 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 388/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby zezwoleń na terenie gminy Iłowa
2018 1599 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kożuchów
2018 1600 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/480/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 1601 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2018r.
2018 1602 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały - Aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie
2018 1603 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1604 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2018 1605 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Janczewo.
2018 1606 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LI/314/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2018 1607 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LI/315/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2018 1608 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/70/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 1609 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2018 1610 2018-07-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 1611 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.100.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.
2018 1612 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr-I.4131.101.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.
2018 1613 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.97.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
2018 1614 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.98.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
2018 1615 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI.288.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Zielonogórskiego
2018 1616 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LII/237/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2018 1617 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIX/365/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2018 1618 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIX/366/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowogród Bobrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1619 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIX/367/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 1620 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/317/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Żłobek Miejski w Kostrzynie nad Odrą” oraz nadania statutu Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą
2018 1621 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/318/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 1622 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/319/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 1623 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/320/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1624 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/323/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2018 1625 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/324/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2018 1626 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/327/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2018 1627 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2018 1628 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/49/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Zbąszynek
2018 1629 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/54/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2018 1630 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/57/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1631 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.300.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2018 1632 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.301.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości przekazanych przez powiat zielonogórski samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, w nieodpłatne użytkowanie
2018 1633 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.200.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Górzyca
2018 1634 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1635 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2018 1636 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów, gmina Ośno Lubuskie
2018 1637 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ośno Lubuskie w miejscowości Trześniów
2018 1638 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1639 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2018 1640 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 1641 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2018 1642 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 1643 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze wodnym na terenie gminy Ośno Lubuskie
2018 1644 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2009 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie
2018 1645 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.224.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1646 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeźnica
2018 1647 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Budynia
2018 1648 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ciemnice
2018 1649 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/266/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jasień” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu jego nadania
2018 1650 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/431/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO"
2018 1651 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/432/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
2018 1652 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/438/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1653 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/439/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1654 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/440/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2018 1655 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/442/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2022
2018 1656 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/443/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku
2018 1657 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli psychologów, logopedów i pedagogów
2018 1658 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LIII/239/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1659 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/529/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2018 1660 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII.221.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stare Kurowo
2018 1661 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII.223.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym, który prowadzi działalność na terenie Gminy Stare Kurowo
2018 1662 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1663 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2018 1664 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018
2018 1665 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody
2018 1666 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Torzym
2018 1667 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Torzym
2018 1668 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyn
2018 1669 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 1670 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost
2018 1671 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Babimost
2018 1672 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Babimost
2018 1673 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk do siatkówki plażowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1674 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kręgielni mieszczącej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1675 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich i bieżni w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1676 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1677 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/366/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty i  doradcy zawodowego
2018 1678 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/367/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2018 1679 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/368/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa
2018 1680 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/369/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierowniczew jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2018 1681 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/370/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1682 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuplice
2018 1683 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 1684 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Tuplice
2018 1685 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 1686 2018-07-06 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 5 lipca 2018 r.
2018 1687 2018-07-06 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.2.15.2018.22721.III.APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2018 r.
2018 1688 2018-07-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Czerwieńsk; Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie jak w treści porozumienia
2018 1689 2018-07-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 95/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbąszynek i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 1690 2018-07-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 160/18 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zwierzyn
2018 1691 2018-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.102.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 4 lipca 2018 r.
2018 1692 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LXI/334/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2018 r. sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szczaniec
2018 1693 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbie
2018 1694 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbki
2018 1695 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gola
2018 1696 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gronów
2018 1697 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kosierz
2018 1698 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatów
2018 1699 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łagów
2018 1700 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Zagór
2018 1701 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pław
2018 1702 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Połupin
2018 1703 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Zagór
2018 1704 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szczawno
2018 1705 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzebule
2018 1706 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2018 1707 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/378/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skąpe oraz sposobu ich rozliczania
2018 1708 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/379/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk których organizatorem jest Gmina Skąpe
2018 1709 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/18 Rady Gminy Żary z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców gminy Żary
2018 1710 2018-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.104.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2018 r.
2018 1711 2018-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.105.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 6 lipca 2018 r.
2018 1712 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/321/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”
2018 1713 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/326/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2018-2021.
2018 1714 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/217 /2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bojadła
2018 1715 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 214/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategori dróg gminnych wewnętrznych.
2018 1716 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVII /216/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bojadła miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1717 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/380/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Naukowego Wójta Gminy Skąpe za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe
2018 1718 2018-07-10 Porozumienie Porozumienie nr ES.3052.1.2018 Miasta Zielona Góra; Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 1719 2018-07-10 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2018 roku.
2018 1720 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek
2018 1721 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Konwaliowej i Kościuszki
2018 1722 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXI/331/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 1723 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.35.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2018 1724 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.36.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Otyń
2018 1725 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.38.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII.86.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Otyń za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji i kultury dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2018 1726 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.39.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII.87.2017 Rady Gminy Otyń w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 1727 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.40.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Otyń
2018 1728 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.43.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Otyń
2018 1729 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.44.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Otyń
2018 1730 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/18 Rady Gminy Żary z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kadłubia
2018 1731 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/380/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1732 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/383/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skwierzyna
2018 1733 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/384/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu a także odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Skwierzyna
2018 1734 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/500/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Białcz
2018 1735 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/501/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Witnica
2018 1736 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/502/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 1737 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/506/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1738 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/512/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe
2018 1739 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1740 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wschowa
2018 1741 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
2018 1742 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel
2018 1743 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1744 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzciel
2018 1745 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lutol Suchy.
2018 1746 2018-07-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wpisania obiektów do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubuskiego
2018 1747 2018-07-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2018 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych województwa lubuskiego
2018 1748 2018-07-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2018 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wpisania obiektów do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubuskiego
2018 1749 2018-07-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4/2018 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie skreślenia obiektów z rejestru zabytków nieruchomych województwa lubuskiego
2018 1750 2018-07-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 5/2018 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wpisania obiektów do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubuskiego
2018 1751 2018-07-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 6/2018 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia skreślenia obiektu z rejestru zabytków województwa lubuskiego
2018 1752 2018-07-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WFB.3035.13.2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2017
2018 1753 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2019
2018 1754 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie miejscowości Dębowa Łęka gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych.
2018 1755 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie miejscowości Konradowo gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych.
2018 1756 2018-07-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 71/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Powiatową Radą”
2018 1757 2018-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.108.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lipca 2018 r.
2018 1758 2018-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 1.2018 Gminy Stare Kurowo; Gminy Zwierzyn z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Kurowie
2018 1759 2018-07-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 19 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2017
2018 1760 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/548/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Łubowo w miejscowosci Lubiewo
2018 1761 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/549/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Gostomie w miejscowości Gościm
2018 1762 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/550/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Solecko w miejscowości Gościm
2018 1763 2018-07-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Trzebiel z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2017
2018 1764 2018-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lipca 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2018 1765 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.111.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 lipca 2018 r.
2018 1766 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Łaz
2018 1767 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII.244.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabór
2018 1768 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII.245.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zabór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1769 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
2018 1770 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2018 1771 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/413/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 1772 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/416/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu
2018 1773 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.543.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2018 1774 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.544.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych dochód budzetu Gminy Sulechów instrumentem płatniczym
2018 1775 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.546.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2019 rok
2018 1776 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: Harcerska Baza Obozowa „Krzeczków” ZHP Hufiec Wrocław i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2018 1777 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LXV/342/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lubsku
2018 1778 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
2018 1779 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości zieleni i jej pielęgnacji w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 na terenie miasta Międzyrzecz
2018 1780 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie Gminy Kożuchów; Województwa Lubuskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 283 i 297 w m. Kożuchów (rondo)
2018 1781 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/749/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Gubińskie Mokradła"
2018 1782 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/242/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Małomice
2018 1783 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/243/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Małomice
2018 1784 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/244/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1785 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLV/686/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1786 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIII/485/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1787 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIII/492/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
2018 1788 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr 0007.548.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów
2018 1789 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr 161/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 lipca 2018 r.
2018 1790 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji
2018 1791 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 220/18 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa
2018 1792 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 244/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica
2018 1793 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.246.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2018 1794 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2017 r.
2018 1795 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gubin
2018 1796 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Gubin
2018 1797 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Żagań z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 1798 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 162/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 lipca 2018 r.
2018 1799 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 163/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 lipca 2018 r.
2018 1800 2018-07-27 Komunikat Komunikat nr 3/2018 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 lipca 2018 r.
2018 1801 2018-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.124.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2018 r.
2018 1802 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.109.2018.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
2018 1803 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.129.2018.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2018 r.
2018 1804 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/270/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Budziechów
2018 1805 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LX/373/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1806 2018-07-31 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.224.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2018 r.
2018 1807 2018-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bojadła z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2017 rok
2018 1808 2018-07-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 226/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór