Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1944 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1030.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze.
2018 1945 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/377/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 1946 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/378/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 1947 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/379/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Nowogród Bobrzański w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1948 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/380/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku
2018 1949 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/385/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 1950 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/386/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 1951 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/326/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1952 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/328/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława
2018 1953 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/329/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Lipinkach
2018 1954 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/330/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Radzyń
2018 1955 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/331/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Radzyń
2018 1956 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/334/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2018 1957 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/335/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2018 1958 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV.293.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1959 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1960 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc oraz ograniczeń czasowych sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz.
2018 1961 2018-09-03 Informacja Informacja nr OSZ.4110.15.6.2018.14725.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. o decyzji Nr OSZ.4110.15.5.2018.14725.BK
2018 1962 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr L/316/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1963 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr L/320/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2018 1964 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr L/321/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2018 1965 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Trzebiechowskiemu Ośrodkowi Kultury
2018 1966 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1967 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/537/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminy Nowa Sól – Miasto
2018 1968 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/538/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1969 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/539/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto.
2018 1970 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/542/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1971 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/691/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1972 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/693/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1973 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/694/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 1974 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.309.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1975 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.310.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pszczew
2018 1976 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/447/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Krosno Odrzańskie.
2018 1977 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/448/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Krosno Odrzańskie
2018 1978 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/449/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach samorządowych, zarządzonych na 21 października 2018 r.
2018 1979 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/450/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1980 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/451/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
2018 1981 2018-09-04 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.3.2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 1982 2018-09-04 Komunikat Komunikat nr 5/2018 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego
2018 1983 2018-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXXIII.9.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
2018 1984 2018-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXXIII.10.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze
2018 1985 2018-09-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Leszczyńskiego; Powiatu Wschowskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON za okres od 01.01.2018 r. do 13.03.2018 r.
2018 1986 2018-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.138.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.
2018 1987 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1988 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLI/337/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
2018 1989 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLI/338/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 1990 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.272.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy
2018 1991 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.273.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Łęknicy
2018 1992 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.274.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Łęknicy
2018 1993 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.275.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łęknicy
2018 1994 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/63/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2018 1995 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/64/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2018 1996 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/66/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1997 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2018 1998 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1999 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/397/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.
2018 2000 2018-09-05 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2016 r. zawartego w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zwanym w treści Porozumienia "Wojewodą" a Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Piotra Brombera, zwanym w treści Porozumienia "Dyrektorem LOW NFZ"
2018 2001 2018-09-05 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Gminą Witnica
2018 2002 2018-09-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA 2017 ROK
2018 2003 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gubin
2018 2004 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2018 2005 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2006 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gubin
2018 2007 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2008 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2009 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 2010 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2018 2011 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2018 2012 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zwierzyn odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 2013 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/483/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
2018 2014 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/487/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Kożuchów
2018 2015 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.271.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2018 2016 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/387/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
2018 2017 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/388/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2018 2018 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/389/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty i doradcy zawodowego
2018 2019 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/390/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2020 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/391/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szprotawa
2018 2021 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/393/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.
2018 2022 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIV/493/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 2023 2018-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 331/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubinicko
2018 2024 2018-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 336/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wilkanowo
2018 2025 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2026 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/345/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzepin oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2027 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie.
2018 2028 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/430/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
2018 2029 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/432/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 2030 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/433/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia organizacji Punktu przedszkolnego w Golicach.
2018 2031 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/434/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia organizacji Punktu przedszkolnego w Kunowicach
2018 2032 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/435/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia organizacji Punktu przedszkolnego w Świecku
2018 2033 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/436/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 – 2022
2018 2034 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVI.257.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie Gminy Niegosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2035 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVII/345/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Lubsko odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Lubsku, Rady Powiatu Żarskiego, Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz wyborów Burmistrza Lubska
2018 2036 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVII/346/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2037 2018-09-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 324/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Glińsk
2018 2038 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 396/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2018 2039 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 2040 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2041 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.229.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2042 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/560/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2043 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/561/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 2044 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/569/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/397/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
2018 2045 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów.
2018 2046 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo
2018 2047 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, jak również nauczycieli niewymienionych w art 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2018 2048 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2049 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Santok
2018 2050 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szlichtyngowa.
2018 2051 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szlichtyngowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2052 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 3104F ul. Pułaskiego w m. Krosno Odrzańskie kategorii drogi powiatowej
2018 2053 2018-09-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 02/0808/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu świebodzińskiego
2018 2054 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2017 rok
2018 2055 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr L/423/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/413/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 2056 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr L/424/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 2057 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/429/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2058 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV.285.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Gubin o statusie miejskim
2018 2059 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV.286.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2018 2060 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV.287.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 2061 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV.291.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XLIV.284.2018 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gubina
2018 2062 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/831/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Nagrody Honorowej "Mecenas Kultury - Gorzów Przystań"
2018 2063 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/832/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2064 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/834/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2065 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/835/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
2018 2066 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/847/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2067 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/851/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 2068 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/282/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Świebodzińskiego
2018 2069 2018-09-11 Informacja Informacja nr OŁO.4110.21.2018.KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2018 r.
2018 2070 2018-09-11 Porozumienie Porozumienie Gminy Zbąszynek; Województwa Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie:
2018 2071 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX.224.218 Rady Gminy Zabór z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 2072 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXVIII/830/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2018 2073 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXVIII/852/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gorzowa Wielkopolskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2074 2018-09-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 02/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu międzyrzeckiego.
2018 2075 2018-09-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego
2018 2076 2018-09-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Burmistrza Zbąszynka z dnia 31 grudnia 2017 r. z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2017 roku
2018 2077 2018-09-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 czerwca 2018 r. z realizacji budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za rok 2017
2018 2078 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Torzym lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 2079 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Torzym
2018 2080 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 2081 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 2082 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słońsk
2018 2083 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/259/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 2084 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 2085 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.
2018 2086 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVII/68/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza.
2018 2087 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVII/76/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 2088 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cybinka
2018 2089 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, w tym schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2090 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2018 2091 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXIV/522/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 2092 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/320/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy.
2018 2093 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/323/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Świdnica.
2018 2094 2018-09-14 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.12.6.2018.638.XIV.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2018 r.
2018 2095 2018-09-14 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.13.7.2018.334.XIII.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2018 r.
2018 2096 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/344/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2097 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/345/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szczaniec
2018 2098 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII/71/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Żagań
2018 2099 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII/75/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skweru na terenie miasta Żagań
2018 2100 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII/78/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2018 2101 2018-09-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 02/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żarskiego
2018 2102 2018-09-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czerwieńska Burmistrza Czerwieńska z wykonania budżetu za rok 2017
2018 2103 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIII/279/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/270/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budziechów
2018 2104 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2018 2105 2018-09-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze z dnia 6 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
2018 2106 2018-09-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 marca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 R.
2018 2107 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LIII/278/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Jasień
2018 2108 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Rybojady i Jasieniec, gmina Trzciel.
2018 2109 2018-09-19 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.17.7.2018.585.XV.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 września 2018 r.
2018 2110 2018-09-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 374/18 z dnia 4 lipca 2018 r. w przedmiocie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2111 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/18 Rady Gminy Brody z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2018 2112 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/759/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2113 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/761/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
2018 2114 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Lasy Witnicko-Dzieduszyckie"
2018 2115 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/768/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze
2018 2116 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuplice
2018 2117 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bytnica
2018 2118 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIV/284/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/278/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Jasień.
2018 2119 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.265.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.226.2014 Rady Gminy Łagów z 31 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2120 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.266.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII.63.2015 Rady Gminy Łagów z 19.06.2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2018 2121 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Świebodzińskiego
2018 2122 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobiegniew
2018 2123 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2124 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/264/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu bądź poza miejscem sprzedaży a także odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Dobiegniew
2018 2125 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/251/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice – Miasto
2018 2126 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXI/397/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2018 2127 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXII/400/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szprotawa
2018 2128 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXII/401/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2018 2129 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/252/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik
2018 2130 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr 0007.562.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
2018 2131 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr 0007.567.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Sulechów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 2132 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/253/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 2133 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/396/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowymlub krajowym
2018 2134 2018-09-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2018 2135 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/395/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 2136 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXI/396/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szprotawa
2018 2137 2018-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokradła Sułowskie"
2018 2138 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 2139 2018-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 15/2018 Miasta Zielona Góra; Powiatu Wschowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 2140 2018-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 395/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2141 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/293/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 2142 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/292/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 2143 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 187/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2018 r.
2018 2144 2018-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 407/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2145 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/350/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko
2018 2146 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/351/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Lubsko
2018 2147 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2018 2148 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.230.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo
2018 2149 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.278.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2018 2150 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody, oraz sposobu rozliczenia.
2018 2151 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.285.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2018 2152 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/291/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2018 2153 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.309.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk
2018 2154 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.310.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 2155 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.314.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Leśniów Wielki, Gmina Czerwieńsk
2018 2156 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LI/427/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Deszczno
2018 2157 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.316.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Płoty
2018 2158 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LI/432/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych
2018 2159 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.317.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu
2018 2160 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.318.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku
2018 2161 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2018 roku i I kwartale 2019 roku na terenie województwa lubuskiego
2018 2162 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 184/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2018 r.
2018 2163 2018-09-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bogdanieckie Cisy"