Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 5 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwierzyn na lata 2019-2023
2019 6 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2019 7 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2019 8 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Zwierzyn
2019 9 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - na terenie Gminy Zwierzyn” na lata 2019-2023
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 12 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2019.
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ośno Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2019 18 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2019 21 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek
2019 22 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żary
2019 23 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019-2023
2019 24 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 25 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2019 26 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2019 27 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Gorzowie Wielkopolskim
2019 28 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2019 29 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górczyńską a ul. Daszyńskiego
2019 30 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 31 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 32 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok
2019 33 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania służące poprawie jakości powietrza
2019 34 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 35 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2019 36 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Zbąszynek
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.14.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Czerwieńsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 40 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk na zadania służące poprawie jakości powietrza
2019 42 2019-01-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolsko
2019 43 2019-01-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice
2019 44 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok.
2019 45 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego”
2019 46 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.22.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sulechów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 47 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/40/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 48 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2019.
2019 49 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok
2019 50 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019.
2019 51 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2019 52 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2019 53 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019
2019 54 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia w roku 2019 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 55 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży” na rok 2019
2019 56 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2019 roku
2019 57 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tuplice
2019 58 2019-01-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 59 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.14.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzyrzeckiego” na lata 2018- 2021.
2019 60 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2019 61 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra.
2019 62 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie pomnika przyrody.
2019 63 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.31.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki.
2019 64 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.32.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
2019 65 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.33.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 66 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.34.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania.
2019 67 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.37.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2019 68 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2019 69 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
2019 70 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.
2019 71 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019  - 2023”
2019 72 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 73 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 74 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 75 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019r.
2019 76 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2019 77 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 78 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górzyca
2019 79 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2019 80 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”
2019 81 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 82 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 83 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Żagań w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
2019 84 2019-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.229.2018.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 4 stycznia 2019 r.
2019 85 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 30 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2019 86 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2019 87 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 88 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna
2019 89 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków .
2019 90 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2019 rok
2019 91 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2019 92 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 93 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 94 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu „Karta Seniora”
2019 95 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gubinie
2019 96 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 97 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna
2019 98 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 99 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łęknica na lata 2019-2024
2019 100 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęknica
2019 101 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 102 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Józefów.
2019 103 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Sól na lata 2019 – 2023.
2019 104 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy Santok
2019 105 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr XXXVI/298/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok
2019 106 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 107 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 108 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel na rok 2019.
2019 109 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2019
2019 110 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV.15.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2019 111 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV.16.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozszerzenia zasięgu ulicy Czereśniowej w miejscowości Droszków
2019 112 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 32/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2019
2019 113 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2019.
2019 114 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Długą, ul. 1 Maja i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze
2019 115 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego Gminy Brzeźnica
2019 116 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok
2019 117 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 25/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 118 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iłowa i jej jednostkom organizacyjnym
2019 119 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w gminie Łęknica.
2019 120 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019
2019 121 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 122 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 123 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2019 124 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałego osiedla w miejscowości Rozłogi
2019 125 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 126 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 127 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 128 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 129 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających w 2019 roku na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2019 130 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowiących własność Powiatu Wschowskiego oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 131 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2019
2019 132 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubniewice.
2019 133 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023
2019 134 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 135 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2019 136 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV.18.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2019 rok.
2019 137 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia - Polkowiczki.
2019 138 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie: miasta Szprotawa, Henryków, Sieraków i Nowa Kopernia.
2019 139 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechlice
2019 140 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 141 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 142 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 143 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie posiłku przez gminę Krosno Odrzańskie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 144 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 145 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 146 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Rzepinie i nadania mu statutu
2019 147 2019-01-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2019 r.
2019 148 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko
2019 149 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.1.2019.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. do uchwały nr III/13/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018r.
2019 150 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2019 151 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019
2019 152 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok
2019 153 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Gubin „Posiłek dla dzieci w szkołach”
2019 154 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 155 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 156 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2019 157 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin
2019 158 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2019 159 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2019
2019 160 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 161 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/39/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr LVII/76/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Żagań o statusie miejskim.
2019 162 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin
2019 163 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 164 2019-01-14 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
2019 165 2019-01-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2019 166 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2019 rok.
2019 167 2019-01-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Skwierzynie w okręgu wyborczym Nr 3
2019 168 2019-01-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok
2019 169 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2019 170 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2019 rok
2019 171 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2019 rok
2019 172 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 4/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 stycznia 2019 r.
2019 173 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019.
2019 174 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Łęknica
2019 175 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
2019 176 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.12.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2019.
2019 177 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2019 rok
2019 178 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2019 179 2019-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2019 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2019r.
2019 180 2019-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2019r.
2019 181 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Powiatu Świebodzińskiego.
2019 182 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Wojcieszyce
2019 183 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2019 184 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2019 rok.
2019 185 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.30.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
2019 186 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2019 188 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na terenie Gminy Sulechów
2019 189 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy terenowi położonemu w obrębie 2 miasta Sulechów
2019 190 2019-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2019 r.
2019 191 2019-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2018 r.
2019 192 2019-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2019 roku
2019 193 2019-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Górzyca.
2019 194 2019-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 20 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jasieniu przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
2019 195 2019-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 20 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
2019 196 2019-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 20 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
2019 197 2019-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 21 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagów przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
2019 198 2019-01-21 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.
2019 199 2019-01-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 187 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzyca na 2019r.
2019 200 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 201 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 202 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok
2019 203 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok.
2019 204 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 2019 rok
2019 205 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019
2019 206 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku.
2019 207 2019-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2019 208 2019-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie.
2019 209 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2019 r.
2019 210 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2019.
2019 211 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r.
2019 212 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.42.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok
2019 213 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.17.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie miasta i gminy Kargowa
2019 214 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 215 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2019 roku.
2019 216 2019-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.7.2019 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2019 r.
2019 217 2019-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 713/18 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulechowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 218 2019-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 745/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków
2019 219 2019-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 757/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MIasta Zielona Góra
2019 220 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2019 rok
2019 221 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok
2019 222 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2019 223 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Drezdenko w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 224 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok
2019 225 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2019 roku
2019 227 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V. 2 .2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2019 228 2019-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.17.2019ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 226 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V. 1 .2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
2019 229 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 230 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie na Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie oraz nadania nowego statutu.
2019 231 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 GMINY OTYŃ
2019 234 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/277/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie oraz nadania mu statutu.
2019 235 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 236 2019-01-25 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.2.4.2019.40.XIV.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2019 r.
2019 237 2019-01-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.235.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2019 r.
2019 232 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
2019 233 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2019 238 2019-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/16/18 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 27 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 239 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2019 rok
2019 240 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2019 241 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2019 roku.
2019 242 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 243 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 245 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019r.
2019 246 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 247 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku w 2019 roku
2019 248 2019-01-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Starosty Sulęcińskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sulęcińskiego za 2018 r.
2019 249 2019-01-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.13.2019.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2019 r.
2019 250 2019-01-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.14.2019.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2019 r.
2019 244 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 251 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 343 Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2019
2019 252 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
2019 253 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI.32.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2019
2019 254 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2019 255 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
2019 256 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/4/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 257 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 22/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 258 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 24/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 259 2019-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Starosty Żarskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w roku 2018
2019 260 2019-01-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 738/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Łużyckie
2019 261 2019-01-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 740/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok
2019 262 2019-01-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 741/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sikorskiego
2019 263 2019-01-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 743/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Dworcowe
2019 264 2019-01-29 Zestawienie Zestawienie nr I/2019 Burmistrza Zbąszynka z dnia 28 stycznia 2019 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2019 265 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Zwierzyn.
2019 266 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2019 rok.
2019 267 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 268 2019-01-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/0808/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu świebodzińskiego
2019 269 2019-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 25 stycznia 2019 r.
2019 270 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Glińsku w 2019r.
2019 271 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Toporowie w 2019r.
2019 272 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2019r.
2019 273 2019-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/19 Starosty Słubickiego z dnia 29 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 rok.
2019 274 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 275 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 276 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 277 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 278 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 279 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 280 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 281 2019-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.16.2019.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.
2019 283 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2019 284 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2019 285 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Skąpe oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 286 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora” dla mieszkańców Gminy Skąpe
2019 287 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skąpe
2019 288 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sulęcińskiego
2019 289 2019-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Jordanowie w 2019r.
2019 290 2019-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018
2019 282 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr 29 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi