Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

Słowa kluczowe: gospodarka gruntami

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1674 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica.
2013 578 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Lubuskiego w użytkowanie wieczyste
2012 1877 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 148/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2012 1470 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/112/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących własność Gminy Świdnica
2011 2558 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 85/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2011 1908 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI.58.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
2011 1910 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI.60.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.
2009 563 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 230/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych