Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 118

Słowa kluczowe: wolontariat

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2673 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LX/475/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023.
2012 766 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 106 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
2012 65 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej Jasień z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
2012 59 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 56 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
2012 41 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
2011 2325 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 2327 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
2011 1218 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
2011 1136 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budzetu Powiatu Wschowskiego na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1082 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
2011 1089 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 1094 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.38.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 1050 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie programu współpracy gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 894 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
2011 657 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 585 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2011 572 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/11/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 594 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 593 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 524 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności ożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 492 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 491 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
2011 483 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 506 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok.
2011 502 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) na 2011 rok”
2011 499 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
2011 458 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 406 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/67/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 394 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposóbu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 359 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 373 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 315 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIII/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2011 245 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr I/9/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację w ramach inicjatywy lokalnej
2011 241 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LIV/372/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011.
2011 239 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/513/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie w szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 246 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 264 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 252 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 251 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 171 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/330/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadań gminy do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 179 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 169 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 170 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/329/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 206 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 210 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 180 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011.
2011 205 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2011 71 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 73 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/67/10 Rady Gminy Otyń z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 81 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVII/ 431/ 10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację w ramach inicjatywy lokalnej
2011 39 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
2011 33 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/367/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 31 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIX/428/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.
2011 47 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/401/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 listopada 2010r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok
2011 64 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr CXL/381/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 55 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/562/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2011 52 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXLV/270/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
2011 1 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXV/404/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
2011 20 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/414/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
2010 1985 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
2010 1984 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1987 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1986 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
2010 1956 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1955 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1954 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 1980 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/285/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1979 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/208/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2010 1973 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1927 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
2010 1941 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2011 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 1942 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2010 1859 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/315/2010 Wójta Gminy Słońsk z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1812 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 1811 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1813 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1819 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1818 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1735 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 1686 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/203/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1713 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1636 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1557 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/386/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1551 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/378/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015”
2010 1550 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/245/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1561 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/532/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1577 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/300/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1569 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1568 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1518 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/352/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowogród Bobrzański lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1523 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1528 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1483 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/637/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1480 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1507 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/53/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1462 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1463 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/333/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1404 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LVIII/415/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1390 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 369/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Iłowej w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1354 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLIV/295/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2010 1327 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1329 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 236 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1337 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 1315 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1317 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 1301 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXV/899/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1284 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LII/351/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1271 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1243 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1180 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Ośno Lubuskie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1101 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/77/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 985 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/320/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji.
2010 907 2010-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) w 2010 roku:
2010 712 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/322/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 650 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego i aktów normatywnych z Radą Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica.
2009 1124 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.