Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

Słowa kluczowe: zatrudnianie

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1249 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2018 819 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/644/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2017 1938 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/530/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2017 606 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/421/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2017 269 2017-02-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim
2016 293 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2015 554 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2014 1207 2014-06-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1084/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Powiatową Radą”
2014 850 2014-04-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2014 764 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/547/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2012 2868 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2012 461 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2011 790 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2010 1838 2010-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 463 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2010 343 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/455/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2009 1585 2009-11-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa lubuskiego