Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

Słowa kluczowe: podatki i opłaty terenowe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1549 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/689/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2009 1533 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2009 1534 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
2009 1535 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
2009 1507 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/243/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłat targowych
2009 1466 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr X/53/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie opłaty targowej
2009 1468 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/447/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1430 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1438 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
2009 1439 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009r. określenia stawek podatków lokalnych
2009 1417 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2009 1360 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia inkasenta opłaty z tytułu posiadania psów
2009 1368 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Pszczew
2009 1334 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1131 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2009 1136 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej
2009 1071 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1050 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/111/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/61/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2003r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców
2009 1051 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/112/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działaność gospodarczą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2009 959 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza.
2009 1021 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokosci wynagrodzenia za ich pobór
2009 902 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/598/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 868 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXII/179/08 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
2009 864 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2009 865 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej
2009 837 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/123/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie poboru podatkó w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2009 838 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/124/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów wysokosci i terminu wynagrodzenia za inkaso
2009 768 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem
2009 782 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica.
2009 784 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/394/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennje stawki oraz zarzadzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2009 783 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/397/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2009 750 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/187/08 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/148/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008 r. w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 749 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr X/67/07 Rady Gminy Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminie płatności oraz sposobu jej poboru
2009 716 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
2009 698 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, polegającej na zapewnieniu osobom fizycznym możliwości wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych
2009 639 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie pobou w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchonści, ustalenia inkwasentów, wysokosci wynagrodzenia oraz obszaru działania
2009 620 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr II/4/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 609 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XVIII/150/08 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2009 591 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 527 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 468 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/373/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2009 449 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 412 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 370 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki i zasad pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Bojadła
2009 373 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/09 Rady Miasta Słubice z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słubice w roku 2009
2009 345 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2009 305 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 304 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/8/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 306 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2009 310 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców
2009 309 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis
2009 289 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/09 Rady Miasta Strzelce Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 278 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/09 Rady Miasta Lubsko z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2009 241 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/100/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
2009 240 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej
2009 243 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 242 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/101/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
2009 228 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/08 Rady Miasta I Gminy Skwierzyna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 201 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/150/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa
2009 203 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/20/09 Rady Miasta Żary z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów
2009 188 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/4/09 Rady Miasta Zbąszynek z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej
2009 189 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/5/09 Rady Miasta Zbąszynek z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zabowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 145 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/08 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w prawie poboru podatków w drodze inkasa
2009 122 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/141/08 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Łagów
2009 148 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/174/08 Rady Gminy Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2009 147 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/129/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2009 12 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/08 Rady Miasta i Gminy Czerwieńsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku
2009 10 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso