Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

Słowa kluczowe: dzieci

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 357 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2018 1950 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/386/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 149 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 428/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka we Wschowie w 2018 roku.
2018 148 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 427/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2018 roku.
2018 147 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 426/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2018 roku.
2017 2844 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żlobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 273 2014-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2014.
2012 2768 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dzieciecym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 1767 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1430 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę  Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 1431 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 1143 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej
2012 63 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.186.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2011 2946 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 2947 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 2024 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.144.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2011 2023 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.143.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.
2011 1376 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice
2011 1375 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 1378 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu żłobka Gminy Żary o statusie miejskim
2011 1377 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
2011 1344 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1348 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2011 1278 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
2011 1289 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX.45.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1228 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1249 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Rzepin.
2011 1190 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1186 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII.69.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1199 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr X.91.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1197 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/91/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych