Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 556

Słowa kluczowe: dotacje

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2154 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 152/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2155 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 154/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2062 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 2045 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr LI/15/2018 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2047 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 1976 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VII.79.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1940 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu udzielania dotacji z budżetu spółkom wodnym
2019 1922 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 1848 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.213.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1850 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 121/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 1851 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 123/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 1839 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Lubiszyn oraz sposobu ich rozliczania
2019 1823 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1648 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 1615 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1585 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 1574 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Łagów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1546 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 91/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1547 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 92/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1549 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 105/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1532 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 1500 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX.56.2019r. Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 1446 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1374 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 1383 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1384 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 1368 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2019 1329 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/110/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów
2019 1340 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr 77/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2019 1307 2019-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w treści par. 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., pod pozycją 1229
2019 1276 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kargowa
2019 1262 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1250 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/77/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 1229 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2019 1217 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1155 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 0007.43.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 1058 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Łagów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1054 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 995 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 996 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2019 960 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 829 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.41.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 807 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 792 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 778 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 764 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2019.
2019 731 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 718 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 696 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 640 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żagań
2019 646 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/391/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
2019 425 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019
2019 287 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skąpe
2019 257 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 22/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 115 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego Gminy Brzeźnica
2019 117 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 25/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 108 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel na rok 2019.
2019 33 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania służące poprawie jakości powietrza
2019 35 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk na zadania służące poprawie jakości powietrza
2018 3030 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3015 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 3020 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody oraz sposobu rozliczenia.
2018 2972 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2948 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.31.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2018 2961 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2019
2018 2814 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok
2018 2815 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie gminy Santok przed podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2609 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr 216/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2018 r.
2018 2505 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 212/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 października 2018 r.
2018 2474 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Babimost
2018 2361 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.265.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2018 2309 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/260/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowosolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 2290 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/331/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 2237 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.6.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018r w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2220 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/18 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Santok przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2227 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LIII/255/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego
2018 2162 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 184/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2018 r.
2018 2150 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody, oraz sposobu rozliczenia.
2018 2146 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/351/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Lubsko
2018 2084 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 2064 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/834/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2039 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 1924 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1015.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji celowych na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 1910 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/311/18 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary
2018 1902 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.558.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Sulechów na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 1853 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2018 1799 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 163/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 lipca 2018 r.
2018 1723 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.35.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2018 1707 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/378/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skąpe oraz sposobu ich rozliczania
2018 1600 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/480/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 1569 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennego opiekuna na terenie Gminy Siedlisko.
2018 1555 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 197/XXXVIII/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych
2018 1525 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/249/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego
2018 1504 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/671/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1406 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/653/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Świebodzin oraz sposobu ich rozliczania.
2018 1370 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 1215 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/255/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 1195 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/641/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2018 1167 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad naboru wniosku na finansowanie zadania pod nazwą „Ratownictwo na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubniewice”
2018 1146 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 100/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1151 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/18 Rady Gminy Żary z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Żary nr XXX/228/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.1799)
2018 1124 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 94/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1121 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 88/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1126 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2018 1135 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów
2018 1129 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.282.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1100 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 1092 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/313/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego w wyższej wysokości.
2018 1043 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/392/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 1044 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/393/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 1020 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 81/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2018 r.
2018 1021 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 82/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2018 r.
2018 1002 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2018
2018 1003 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 972 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/363/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2018 931 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/240/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
2018 905 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 842 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/268/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 860 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2018 862 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 76/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 marca 2018 r.
2018 801 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Krośnieńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 808 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 703 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Cybinka oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 707 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 691 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 66/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 marca 2018 r.
2018 692 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 67/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 marca 2018 r.
2018 679 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 627 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 599 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2018 614 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rzepin, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2018 618 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/216/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 563 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 573 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 545 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
2018 541 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXII/381/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 557 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2018 550 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.878.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 518 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 189/XXXV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu gorzowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 520 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.260.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 534 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/13/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 515 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2018.
2018 493 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 55/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 492 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 54/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 484 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/13/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 496 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 60/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 495 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 57/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 494 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 56/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 414 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/199/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Bojadła, dla których Gmina Bojadła jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 413 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/198/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 416 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.19.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 415 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 385 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/228/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 390 2018-02-09 Porozumienie Porozumienie Gminy Sulechów; Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Sulechów dotacji celowej z budżetu państwa
2018 368 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Babimost, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 369 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
2018 372 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLV/434/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Międzyrzecz
2018 349 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/720/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 356 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII.219.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 334 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 335 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świebodzińskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Świebodzińskim.
2018 340 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/491/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 314 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/15/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 313 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/14/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 328 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018 -2020.
2018 326 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIIi/235/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2018 289 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/327/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem rejestrującym jest Gmina Szprotawa oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 285 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 299 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/589/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świebodzin oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 290 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Szprotawa prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 268 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2018 262 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/469/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 277 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.200.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 270 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzepin oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 250 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 37/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 242 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LII/429/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 254 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 253 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/311/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubsko dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 223 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 220 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r.
2018 236 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 35/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 231 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/3/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2018 204 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
2018 201 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 0007.221.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kargowa, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 206 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 205 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 359/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 193 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych , prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustaleniatrybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 183 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 15/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r.
2018 177 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2018 170 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
2018 153 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.481.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 155 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.483.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2018 118 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słubice dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 94 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.220.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabór oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 23 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/324/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 24 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/325/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skwierzyna, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XL.208.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XL.209.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2868 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 2858 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2017 2776 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 290/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2017 r.
2017 2800 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2018.
2017 2772 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2017 2595 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/143/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 2597 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/146/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2598 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2017 2162 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/315/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Witnica na zadania związane z ochroną środowiska"
2017 2158 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/154/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli
2017 2153 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/81/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Zbąszynek dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2017 2126 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Słońsk
2017 2030 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 219/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 września 2017 r.
2017 2027 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr 218/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 września 2017 r.
2017 1992 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/130/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 1935 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/544/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych podmiotom uprawnionym na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego
2017 1928 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr L/578/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1916 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007.409.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1865 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1799 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/228/17 Rady Gminy Żary z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary.
2017 1755 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Krzeszyce dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2017 1748 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1730 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2017 1682 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Babimost, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1666 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1631 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 1512 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zakup i montaż kamer zewnętrznych na budynkach wielorodzinnych.
2017 1433 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1427 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2017
2017 1383 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 1311 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2017 1244 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 147/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 maja 2017 r.
2017 1236 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebiechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 1169 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr L.611.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Zielona Góra, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 1159 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin
2017 1164 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/470/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2017 1115 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1098 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/349/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1100 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/212/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 1052 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.344.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2017 994 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.33.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.19.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2017 971 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/219/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2017 954 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 952 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 934 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/450/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2017 927 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/47/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 784 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 265/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 807 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół , prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 743 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.19.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2017 719 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 588 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.175.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Łęknica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 571 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2017 570 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.198.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Pszczew spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
2017 565 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2017 500 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/34/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 490 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/138/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 487 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 443 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2017 444 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007.150.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kargowa, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 406 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/156/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 422 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2017 340 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII.126.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec
2017 315 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 309 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 300 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin.
2017 275 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/28/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2017 265 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 254 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/221/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 228 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/5/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2017 205 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2017 199 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2017 187 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 0007.319.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2017 150 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 141 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 134 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 132 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.121.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 104 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 40 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2825 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2819 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
2016 2690 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
2016 2684 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/155/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2016 2637 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2632 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2625 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2016 2578 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jasień
2016 2550 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.106.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2533 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/125/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Torzym
2016 2506 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.130.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2366 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubsko
2016 2320 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 212/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2016 2210 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2179 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza
2016 2171 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2016 2025 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.144.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 2013 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę XLIII/366/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 03 lipca 2009 roku w sprawie szczegołowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2016 2012 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/222/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa Powiatowej Spółce Wodnej we Wschowie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2016 1965 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Szprotawa
2016 1941 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Santok dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2016 1907 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 1712 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 1711 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2016 1698 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr 0007.259.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów
2016 1692 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 1646 2016-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2016 1552 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 1501 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania
2016 1488 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sulęcin na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2016 1459 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 1380 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/58/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żagań przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2016 1402 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 1348 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.95.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1196 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 1036 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nowa Sól na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 1030 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2016 982 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 915 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2016 893 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX.97.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 898 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/42/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 811 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2016 768 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/185/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2016 619 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 0007.197.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulechów
2016 563 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 454 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.86.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 409 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 377 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 376 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII.86.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 362 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 0007.190.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 361 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 354 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/122/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 347 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 319 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 298 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy
2016 287 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2016 262 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 150 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/269/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 126 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2016 100 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 63 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 55 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 50 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 33 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy
2016 27 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.79.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 28 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.80.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 30 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Krośnieńskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2796 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/146/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawiezmiany uchwały nr XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa
2015 2794 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2755 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2759 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 59/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2015 2753 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2730 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2015 2734 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/175/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2711 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2015 2674 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 2645 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2015 2604 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI.88.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2542 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 2535 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2544 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/152/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko
2015 2543 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych
2015 2359 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 62/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Gorzowskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2357 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 59/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2015 2341 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2262 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/161/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2199 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/215/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”
2015 2186 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/80/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2187 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/81/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2114 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/99/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1866 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2015 1851 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.224.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta.
2015 1793 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 1740 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 67/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 1727 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 1700 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Lubsko
2015 1557 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1529 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1507 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 1483 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Siedlisko przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1477 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”
2015 1438 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1429 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1392 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015 1379 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bledzew przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2015 1370 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 1336 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.146.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta
2015 1322 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.78.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Otyń, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2015 1308 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 55/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1306 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XII/47/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
2015 1273 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów likwidacji zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Kożuchów.
2015 1272 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1193 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/80/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1157 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1000 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 998 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 624 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2015 526 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XI.55.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 504 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/20/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2015 502 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/1/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecęce na terenie Miasta Żagań
2015 500 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII.45.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 353 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2015 262 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 3 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 234 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/8/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2015 124 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2476 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2014 2421 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.5.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowaniaw sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2014 2419 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2014 2401 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbie nr XXXIX/264/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie
2014 2370 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2211 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII.316.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2207 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/319/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2115 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/424/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie
2014 2107 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie.
2014 2094 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.269.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2087 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 2042 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/498/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto.
2014 1989 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin.
2014 1980 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1890 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.460.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 1784 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Cybinka organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1746 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/377/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1744 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Szprotawa
2014 1642 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr L/321/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1626 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LVII.433.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1555 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2014 1544 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI.40.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2014 1523 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Lubniewice, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1485 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LVI.425.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzieięce na terenie Gminy Zielona Góra
2014 1450 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Cybinka organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1449 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 1433 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/659/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2014 1403 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1395 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.31.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Otyń.
2014 1384 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXII/74/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Żagań, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1336 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII.278.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1223 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Słońsk na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1218 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/421/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Słubice na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 1192 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/374/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.
2014 1064 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1029 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 968 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 953 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/14 Rady Gminy Żary z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/229/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Żary
2014 951 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiel
2014 865 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 804 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lubrza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 759 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 702 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 694 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/ 2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
2014 611 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.198.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2014 586 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/601/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 557 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2014 485 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.311.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 375 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/215/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 282 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/229/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 72 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin
2014 68 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII.347.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra
2014 58 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/84/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 59 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/85/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2014 39 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2013 2887 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/685/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 2889 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/146/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2013 2853 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2013r. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2013 2655 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2627 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/121/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły i placówki wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Żary o statusie miejskim
2013 2562 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2563 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie
2013 2447 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.362.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 2393 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2199 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2141 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/99/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miasta Żagań Nr VIII/56/2011 z dnia 26 maja 2011 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 roku dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2137 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI/257/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nowogród Bobrzański.
2013 2060 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
2013 2048 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XLI/334/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 1994 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1945 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1888 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 270 /13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2013 1879 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
2013 1700 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/45/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbąszynek
2013 1684 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1675 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nowogród Bobrzański
2013 1352 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Drezdenko
2013 1353 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1211 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1212 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenia Miasta Żagań
2013 1195 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Drezdenko
2013 1197 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1010 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/430/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Świebodzin dotyczącego zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy Świebodzin na lata 2012-2032” przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz przy udziale środków NFOŚiGW
2013 961 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/199/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka
2013 886 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jasień"
2013 841 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/148/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr XXIV/138/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 785 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 139/XX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Gorzowskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 752 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2013 749 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI.15.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 719 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól
2013 702 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Babimost.
2013 624 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 618 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.228.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 554 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/323/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2013 488 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 464 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2013 127 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka