Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1560

Słowa kluczowe: pomoc społeczna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2222 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 2127 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2019 2023 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
2019 2024 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2026 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 1987 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX.51.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 1954 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/169/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1925 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1915 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 0007.61.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 1880 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2019 1883 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
2019 1878 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/256/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1847 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.192.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci.
2019 1805 2019-06-26 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej
2019 1806 2019-06-26 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
2019 1765 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 0007.49.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1701 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/146/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kwalifikowania osób do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy
2019 1632 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.160.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
2019 1636 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.174.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
2019 1652 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 1591 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2019 1497 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 1469 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr 48/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
2019 1406 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1376 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.31.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.49.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2019 1380 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Santok z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1296 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1157 2019-04-10 Aneks Aneks nr 1 Gminy Szlichtyngowa; Miasta Leszna z dnia 22 stycznia 2019 r. do porozumienia nr MOPR NR 064.25.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2019 1139 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2019 1047 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”
2019 1042 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1049 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2019 1048 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 982 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie połączenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
2019 988 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/69/19 Rady Gminy Żary z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2019 959 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 924 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 925 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 926 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
2019 862 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2019 846 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 823 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2019 795 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2019 roku.
2019 794 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku.
2019 780 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 179.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 781 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 180.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 782 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 181.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 752 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Sulęcinie
2019 747 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 757 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2019 Starosty Żagańskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2019 roku
2019 756 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie programu „Karta Seniora”
2019 717 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 723 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Starosty Słubickiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2019r.
2019 691 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 0007.26.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
2019 661 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 663 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie
2019 607 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka we Wschowie w 2019 roku.
2019 608 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2019 roku.
2019 609 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2019 roku.
2019 596 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2019 589 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.53.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 590 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.54.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 591 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.55.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 580 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII.33.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie oraz zmiany do uchwały Nr XXIV/148/96 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie z Środowiskowym Domem Samopomocy
2019 573 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 523 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 478 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
2019 436 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV.3.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy pod nazwą „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie”.
2019 430 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych na 2019 r.
2019 429 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 2019 r.
2019 412 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 401 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 399 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 402 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2019 400 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 408 2019-02-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr PU.1.2019 Gminy Gubin; Gminy Gubin o statusie miejskim z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 378 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
2019 360 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 359 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 358 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 368 2019-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Sulęcińskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
2019 366 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 365 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 340 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 333 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Słubicach
2019 342 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
2019 341 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 313 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 312 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 307 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 314 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 323 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
2019 322 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 321 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 301 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 303 2019-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Żarskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Zarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku.
2019 286 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora” dla mieszkańców Gminy Skąpe
2019 289 2019-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Jordanowie w 2019r.
2019 270 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Glińsku w 2019r.
2019 267 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 272 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2019r.
2019 271 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Toporowie w 2019r.
2019 242 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 243 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 247 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku w 2019 roku
2019 233 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2019 215 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2019 roku.
2019 207 2019-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2019 208 2019-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie.
2019 190 2019-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2019 r.
2019 192 2019-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2019 roku
2019 179 2019-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2019 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2019r.
2019 180 2019-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2019r.
2019 163 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 165 2019-01-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2019 153 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Gubin „Posiłek dla dzieci w szkołach”
2019 154 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 155 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 140 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 141 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 133 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023
2019 134 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 144 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 147 2019-01-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2019 r.
2019 142 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 143 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie posiłku przez gminę Krosno Odrzańskie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 121 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 119 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w gminie Łęknica.
2019 125 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 122 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 94 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu „Karta Seniora”
2019 93 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 92 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 107 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 106 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 101 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 65 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.33.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 66 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.34.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania.
2019 68 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2019 61 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra.
2019 63 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.31.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki.
2019 64 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.32.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
2019 70 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.
2019 74 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 76 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2019 82 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 71 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019  - 2023”
2019 72 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 73 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 54 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia w roku 2019 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 55 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży” na rok 2019
2019 27 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Gorzowie Wielkopolskim
2019 24 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 23 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019-2023
2019 30 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Zbąszynek
2019 36 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 31 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2019 18 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - na terenie Gminy Zwierzyn” na lata 2019-2023
2018 3147 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach przedmiotowego programu
2018 3146 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3150 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3152 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cybinka” na lata 2019–2023
2018 3151 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3134 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3136 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3129 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 3124 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3125 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3137 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3143 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3144 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3141 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3138 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3140 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 3098 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 3099 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3096 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III.6.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3097 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3110 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3117 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3118 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3113 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 3114 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3088 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3079 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3089 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3091 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom z terenu Gminy Maszewo na lata 2019-2023
2018 3090 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3070 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.4.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3071 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.5.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3054 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3055 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3051 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3049 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.18.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2018 3050 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2018 3059 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
2018 3060 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/39/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu.
2018 3058 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom z terenu Gminy Brzeźnica na lata 2019-2023
2018 3056 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3057 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3039 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3040 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3041 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3031 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3029 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3033 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3032 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3007 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży ” na lata 2019-2023
2018 3008 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3009 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3006 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.9.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023
2018 3002 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 3004 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.7.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3005 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.8.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3019 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3021 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3022 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3018 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 3013 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3014 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2018 3017 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2993 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
2018 2974 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 18/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2977 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2966 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2967 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2978 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2983 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2018 2984 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Szlichtyngowa.
2018 2979 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego.
2018 2982 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Szlichtyngowie.
2018 2938 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2937 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II /6/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 2939 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2018 2962 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2955 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 2901 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2902 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2903 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 2895 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  domu” na lata 2019-2023.
2018 2899 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 2900 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023
2018 2930 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego „Pomoc gminy Tuplice w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023”
2018 2931 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2932 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2924 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2925 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 2926 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2894 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 2871 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2885 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
2018 2886 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2845 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2854 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2843 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 2844 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2855 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 2863 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w  zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2864 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2856 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2857 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2827 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 2826 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023
2018 2825 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2828 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2835 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2834 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2833 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" na lata 2019-2023
2018 2807 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2018 2794 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2795 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2766 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2765 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2764 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2769 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 2789 2018-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018/ŚDS Gminy Zwierzyn; Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy
2018 2776 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu Gminy Pszczew na lata 2019-2023.
2018 2775 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2751 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2759 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2745 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2018 2735 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2736 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2737 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2731 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2697 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2018 2604 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych
2018 2587 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/232/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "
2018 2541 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2518 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.168.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 2492 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/405/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2018 2507 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.174.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2018 r.
2018 2422 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/18 Rady Gminy Brody z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2428 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/893/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2374 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2376 2018-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 064.25.2018 Gminy Szlichtyngowa; Miasta Leszna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2018 2356 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 2337 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2018 2306 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/399/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2307 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/400/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2288 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/328/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 2289 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 2293 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/391/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2018 2265 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/491/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 2216 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/348/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych, w tym schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2217 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2171 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/328/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców gminy Świdnica oraz mieszkańców innej gminy
2018 2166 2018-10-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.142.2018.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2018 r.
2018 2152 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/291/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2018 2142 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/292/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 2089 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, w tym schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2063 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/832/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2040 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2007 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2008 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 1820 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/261/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 1830 2018-08-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 271/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra
2018 1808 2018-07-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 226/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2018 1802 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.109.2018.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
2018 1793 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.246.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2018 1792 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 244/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica
2018 1772 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/416/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu
2018 1758 2018-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 1.2018 Gminy Stare Kurowo; Gminy Zwierzyn z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Kurowie
2018 1741 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
2018 1737 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/506/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1709 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/18 Rady Gminy Żary z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców gminy Żary
2018 1710 2018-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.104.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2018 r.
2018 1685 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 1684 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Tuplice
2018 1691 2018-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.102.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 4 lipca 2018 r.
2018 1689 2018-07-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 95/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbąszynek i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 1640 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 1639 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2018 1645 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.224.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1659 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/529/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2018 1654 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/440/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2018 1623 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/320/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1583 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1585 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica.
2018 1594 2018-07-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 168/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice"
2018 1568 2018-06-29 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
2018 1546 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr L/209/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
2018 1545 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr L/208/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 1550 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/801/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”
2018 1562 2018-06-28 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia
2018 1557 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1495 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 109/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 1449 2018-06-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 110/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gozdnica
2018 1450 2018-06-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 122/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w przedmiocie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2018 1441 2018-06-11 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie
2018 1432 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/231/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Małomice
2018 1436 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gozdnica
2018 1417 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/309/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1421 2018-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2018.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2018 r.
2018 1392 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 1400 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie
2018 1408 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/51/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarach
2018 1386 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie
2018 1361 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.270.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1363 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/45/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1313 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LX/532/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1282 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV.285.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Pszczew
2018 1285 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Tuplice
2018 1294 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 69/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
2018 1249 2018-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 19/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2018 1184 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1193 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/636/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1180 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie
2018 1168 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV.230.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem raźniej" w Skwierzynie
2018 1132 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LX/495/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1105 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2018 1106 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1094 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów
2018 1058 2018-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 064.16.2018 Gminy Wschowa; Miasta Leszna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Wschowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2018 1046 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/313/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu ośrodka pomocy społecznej
2018 1009 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1130/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wymiarki
2018 958 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/34/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr LII/22/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 830 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/651/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich
2018 786 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXV.918.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 768 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Dąbie
2018 769 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica
2018 722 2018-03-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1073/17 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żagań
2018 704 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Senior+ w Cybince
2018 697 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2018 r.
2018 698 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2018 roku
2018 685 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr LII/22/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 674 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/202/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 622 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/18 Starosty Słubickiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2018r.
2018 531 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/9/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 512 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/343/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 502 2018-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 1080/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
2018 464 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Gorzowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych na 2018 r.
2018 463 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Gorzowskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 2018 r.
2018 465 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 181.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2018.
2018 467 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 183.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2018.
2018 466 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 182.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2018.
2018 410 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/194/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bojadła.
2018 412 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/196/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
2018 387 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/230/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 370 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Babimoście
2018 353 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/726/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2018 318 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LIII/318/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 287 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Trzciel
2018 294 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/433/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2018 308 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 283 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2018r.
2018 284 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2018r.
2018 251 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/302/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 240 2018-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/18 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2018r.
2018 195 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2018 194 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie.
2018 196 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/18 Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Glińsku w 2018r.
2018 198 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/18 Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Toporowie w 2018r.
2018 197 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/18 Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Jordanowie w 2018r.
2018 178 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 0007.257.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
2018 180 2018-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2018 Starosty Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2018 roku
2018 173 2018-01-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2018 r.
2018 162 2018-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Starosty Żarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku.
2018 149 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 428/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka we Wschowie w 2018 roku.
2018 148 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 427/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2018 roku.
2018 147 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 426/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2018 roku.
2018 145 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 425/2018 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2018 roku.
2018 139 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku w 2018 roku
2018 108 2018-01-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2018 r.
2018 87 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych
2018 91 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.215.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 71 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2018 72 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2018
2018 73 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2018 64 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/263/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 25 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2018 30 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/17 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 11 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2866 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.172.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 2842 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2017 2841 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 2838 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
2017 2850 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Seniora w Cybince
2017 2848 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2846 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2814 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.834.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 2817 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2017 2790 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów
2017 2796 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2752 2017-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 842/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2017 2751 2017-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 828/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2017 2741 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XX/196/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 2721 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/171/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 2699 2017-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 862/17 z dnia 5 października 2017 r. w sprawieregulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szlichtyngowa
2017 2690 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2684 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2686 2017-12-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 854/17 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2017 2668 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/202/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2017 2663 2017-12-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 702/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiel
2017 2615 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/353/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/328/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i uchylenia uchwały Nr LVIII/309/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia programu pt: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
2017 2610 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LVII/328/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
2017 2645 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 583/17 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2017 2617 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/676/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp.
2017 2578 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 2588 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 2545 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków i pomocy w naturze w formie żywności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych zwrotów, jak również w sprawie trybu ich pobierania
2017 2546 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Przytoczna i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 2539 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI.114.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2017 2540 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 339/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa
2017 2534 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żagań
2017 2497 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.184.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2485 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/185/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
2017 2475 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 0007.205.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +” w Kargowej
2017 2465 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/114/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2456 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.166.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy
2017 2457 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 2405 2017-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 521/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 2394 2017-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 538/17 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalonego przez Radę Miasta w Kożuchowie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2017 2382 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2365 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 520/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siedlisko
2017 2362 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2361 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 2359 2017-11-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 511/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalonego przez Radę mijską w Bytomiu Odrzańskim
2017 2337 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.192.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolsko
2017 2329 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 330/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
2017 2323 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.191.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Kargowej
2017 2328 2017-11-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 533/17 z dnia 7 września 2017 r. wsprawie rewgulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolsko
2017 2265 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.217.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
2017 2260 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.219.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica
2017 2223 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2231 2017-10-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 529/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w przedmiocie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól
2017 2197 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich.
2017 2198 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2188 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/342/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2175 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XL/206/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
2017 2161 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LIV/299/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy
2017 2160 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/157/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych