Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 586

Słowa kluczowe: finanse publiczne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2154 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 152/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2155 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 154/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2109 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X.41.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stanowiących dochód Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2019 2062 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 2045 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr LI/15/2018 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2047 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 1976 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VII.79.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1940 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu udzielania dotacji z budżetu spółkom wodnym
2019 1922 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 1848 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.213.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1850 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 121/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 1851 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 123/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 1839 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Lubiszyn oraz sposobu ich rozliczania
2019 1823 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1635 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.173.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
2019 1648 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 1585 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 1546 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 91/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1547 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 92/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1549 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 105/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1532 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 1500 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX.56.2019r. Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 1472 2019-05-17 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.3.2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2019 1446 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1419 2019-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom na 2019 r.
2019 1374 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 1383 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1384 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 1368 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2019 1340 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr 77/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2019 1307 2019-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w treści par. 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., pod pozycją 1229
2019 1276 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kargowa
2019 1250 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/77/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 1229 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2019 1155 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 0007.43.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 1143 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Drezdenko w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2019
2019 1073 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Torzym lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2019 1054 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 995 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 996 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2019 829 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.41.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 807 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 792 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 718 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 646 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/391/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
2019 528 2019-02-20 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.1.2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2019 425 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019
2019 287 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skąpe
2019 257 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 22/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 117 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 25/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 115 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego Gminy Brzeźnica
2019 127 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 118 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iłowa i jej jednostkom organizacyjnym
2019 89 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków .
2019 98 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 33 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania służące poprawie jakości powietrza
2019 35 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk na zadania służące poprawie jakości powietrza
2018 3078 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2018 3020 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody oraz sposobu rozliczenia.
2018 2972 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2948 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.31.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2018 2961 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2019
2018 2707 2018-11-23 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.4.2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 2609 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr 216/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2018 r.
2018 2573 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXV/565/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Drezdenko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także organów do tego uprawnionych.
2018 2505 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 212/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 października 2018 r.
2018 2421 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/341/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 2341 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2018 2309 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/260/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowosolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 2314 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/94/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w mieście Żary oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 2290 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/331/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 2168 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2162 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 184/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2018 r.
2018 2150 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody, oraz sposobu rozliczenia.
2018 2084 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 2078 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Torzym lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 2039 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 1981 2018-09-04 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.3.2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 1938 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1016.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta.
2018 1910 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/311/18 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary
2018 1914 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/83/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/136/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2018 1902 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.558.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Sulechów na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 1895 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok
2018 1853 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2018 1838 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIX /225/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2018 1799 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 163/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 lipca 2018 r.
2018 1758 2018-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 1.2018 Gminy Stare Kurowo; Gminy Zwierzyn z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Kurowie
2018 1723 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.35.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2018 1707 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/378/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skąpe oraz sposobu ich rozliczania
2018 1654 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/440/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2018 1569 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennego opiekuna na terenie Gminy Siedlisko.
2018 1522 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok
2018 1342 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/467/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Międzyrzecz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1264 2018-05-18 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.2.2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 1146 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 100/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1147 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kargowa lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 1151 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/18 Rady Gminy Żary z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Żary nr XXX/228/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.1799)
2018 1121 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 88/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1124 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 94/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018 1126 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2018 1100 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 1092 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/313/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego w wyższej wysokości.
2018 1043 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/392/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 1044 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/393/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 1020 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 81/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2018 r.
2018 1021 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 82/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2018 r.
2018 1002 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2018
2018 1003 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 972 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/363/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2018 931 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/240/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
2018 905 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 837 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących dochód Powiatu Nowosolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
2018 834 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 862 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 76/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 marca 2018 r.
2018 842 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/268/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 691 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 66/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 marca 2018 r.
2018 692 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 67/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 marca 2018 r.
2018 679 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 627 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 605 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/253/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 614 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rzepin, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2018 563 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 541 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXII/381/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 557 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2018 493 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 55/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 492 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 54/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 484 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/13/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 496 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 60/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 495 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 57/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 494 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 56/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 435 2018-02-20 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.9.2017.1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 413 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/198/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 414 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/199/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Bojadła, dla których Gmina Bojadła jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 385 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/228/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 390 2018-02-09 Porozumienie Porozumienie Gminy Sulechów; Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Sulechów dotacji celowej z budżetu państwa
2018 335 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świebodzińskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Świebodzińskim.
2018 313 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/14/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 314 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/15/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 328 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018 -2020.
2018 285 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 288 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/326/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 268 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2018 270 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzepin oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 250 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 37/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 220 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r.
2018 236 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 35/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 204 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
2018 205 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 359/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 183 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 15/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r.
2018 177 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2018 170 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
2018 132 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLV/334/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Skwierzyna instrumentem płatniczym
2018 133 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLV/335/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2018 118 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słubice dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 39 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LX/355/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2017 2819 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2017 2776 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 290/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2017 r.
2017 2800 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2018.
2017 2742 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XX/198/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2018
2017 2620 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/686/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2439 2017-11-24 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.6.2017.1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 2285 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbie lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2299 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/190/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sulęcińskiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych
2017 2275 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/549/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin.
2017 2187 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/341/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2166 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/210/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących dochód Powiatu Nowosolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
2017 2162 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/315/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Witnica na zadania związane z ochroną środowiska"
2017 2158 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/154/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli
2017 2139 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.4.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu
2017 2126 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Słońsk
2017 2130 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.5.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2017 2030 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 219/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 września 2017 r.
2017 2027 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr 218/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 września 2017 r.
2017 2005 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 0007.214.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 2000 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bledzew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 1989 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/115/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Żary o statusie miejskim instrumentem płatniczym
2017 1940 2017-09-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.180.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 12 września 2017 r.
2017 1928 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr L/578/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1799 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/228/17 Rady Gminy Żary z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary.
2017 1777 2017-08-28 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.4.2017.1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 1755 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Krzeszyce dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2017 1752 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 1748 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1682 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Babimost, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1631 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 1609 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/108/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zagospodarowania majątkiem gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim.
2017 1487 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebiel i jej jednostkom organizacyjnym
2017 1433 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1427 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2017
2017 1383 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 1311 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2017 1306 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr LI.631.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2017 1292 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 0007.194.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 1244 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 147/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 maja 2017 r.
2017 1223 2017-05-18 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.1.2017.1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 1159 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin
2017 1093 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto instrumentem płatniczym
2017 1090 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krosno Odrzańskie instrumentem płatniczym
2017 1071 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/177/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym
2017 994 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.33.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.19.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2017 971 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/219/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2017 954 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 952 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 784 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 265/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 743 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.19.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2017 719 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 588 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.175.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Łęknica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 570 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.198.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Pszczew spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
2017 565 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2017 453 2017-02-24 Informacja Informacja nr 0801_SW.0320.1.2017.1 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 443 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2017 422 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2017 315 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 300 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin.
2017 265 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 150 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 134 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 104 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 29 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych
2017 25 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2016 2825 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2690 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
2016 2637 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2625 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2016 2550 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.106.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2327 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2016 2320 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 212/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2016 2314 2016-11-18 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.14.2016.1 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 2246 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2016 2210 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2025 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.144.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 2012 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/222/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa Powiatowej Spółce Wodnej we Wschowie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2016 1959 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/164/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza
2016 1949 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.459.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 1907 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 1780 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 1709 2016-08-25 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.9.2016.1 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 1698 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr 0007.259.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów
2016 1646 2016-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2016 1459 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 1380 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/58/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żagań przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2016 1348 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.95.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1196 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 1077 2016-05-19 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.6.2016.1 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 1036 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nowa Sól na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 1030 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2016 982 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 953 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2016r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do tych ulg
2016 811 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2016 666 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 148/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
2016 669 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 159/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
2016 563 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 388 2016-02-25 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.2.2016.11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 361 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 347 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 319 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 262 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 248 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2016 126 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2016 100 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 63 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 55 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 50 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 2796 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/146/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawiezmiany uchwały nr XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa
2015 2755 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2711 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2015 2645 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2015 2114 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/99/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2111 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.67.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kargowa oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 2094 2015-11-24 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.2.2015.13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 1859 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 1740 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 67/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 1732 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2015 1727 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 1703 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 0007.51.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kargowa oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 1683 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2015 1557 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1529 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1517 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Gorzowskiemu i podległym Powiatowi Gorzowskiemu jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2015 1483 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Siedlisko przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1467 2015-08-25 Informacja Informacja nr SW2/0320-0003/15 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 1438 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1429 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1402 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta i Gminy Torzym w 2015r.
2015 1392 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015 1379 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bledzew przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2015 1370 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 1322 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.78.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Otyń, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2015 1308 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 55/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1305 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 54/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Iłowa, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 1283 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 1193 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/80/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1157 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1097 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2015 1000 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 998 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 978 2015-05-27 Informacja Informacja nr SW2/0320-0002/15 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 934 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i jego jednostkom podległym
2015 624 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2015 504 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/20/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2015 502 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/1/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecęce na terenie Miasta Żagań
2015 500 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII.45.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 291 2015-02-13 Informacja Informacja nr SW/0310-0012/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 262 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 3 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 124 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 42 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2014 2450 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2015
2014 2403 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LXII.474.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2370 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2324 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/14 Rady Gminy Żagań z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żagań i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2211 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII.316.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2210 2014-11-21 Informacja Informacja nr SW/0310-0009/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 2207 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/319/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2195 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 2111 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/543/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 2108 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/102/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2014 1989 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin.
2014 1980 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1946 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/337/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2014 1867 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LIV/410/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 października 2014r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie, a także wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2014 1831 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr L.295.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 1791 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/381/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2014 1746 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/377/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1734 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI.217.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1693 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/331/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionoych do udzielania tych ulg
2014 1689 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2014 1642 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr L/321/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1626 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LVII.433.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1559 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 1555 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2014 1556 2014-08-27 Informacja Informacja nr SW/0310-0005/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 1544 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI.40.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2014 1527 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2014 1395 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.31.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Otyń.
2014 1384 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXII/74/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Żagań, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1336 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII.278.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1333 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/322/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 1306 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jasień i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 1302 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIII.277.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2014 1223 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Słońsk na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1222 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu i jego jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1218 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/421/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Słubice na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 1167 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.576.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1173 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne solectwa
2014 1082 2014-05-23 Informacja Informacja nr SW/0310-0001/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2014r.
2014 1064 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1029 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 968 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 953 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/14 Rady Gminy Żary z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/229/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Żary
2014 865 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 804 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lubrza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 759 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 702 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 694 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/ 2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
2014 611 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.198.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2014 596 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/266/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2014 527 2014-02-27 Informacja Informacja nr NU/0310-0009/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 485 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.311.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 375 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/215/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 282 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/229/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 72 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin
2013 2476 2013-11-27 Informacja Informacja nr NU/0310-0057/13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2013 2393 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2199 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2140 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gminnych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2013 2141 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/99/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miasta Żagań Nr VIII/56/2011 z dnia 26 maja 2011 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 roku dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2060 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
2013 1994 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1945 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1879 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
2013 1848 2013-08-20 Informacja Informacja nr NU/0310-0044/13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu umorzeń dokonanych przez naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
2013 1684 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1563 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, spsobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 1430 2013-05-29 Informacja Informacja nr NU/0310-0023/13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2013 1211 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1212 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenia Miasta Żagań
2013 886 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jasień"
2013 752 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2013 719 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól
2013 688 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/27/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2013 624 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 618 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.228.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 554 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/323/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2013 551 2013-02-20 Informacja Informacja nr NU/0310-0007/13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013 206 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.83.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2013 77 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 74 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2012 2802 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2012 2800 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2012 2792 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Nowa Sól dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2658 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.225.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 2599 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2012 2335 2012-11-23 Informacja Informacja nr NU/0310-0063/12 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wykazu umorzeń naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie w okresie od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.
2012 2307 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubiszyn, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2253 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2213 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Nowa Sól dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2012 2206 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/119/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Nowe Miasteczko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1918 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1843 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica
2012 1840 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2012 1841 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Witnica na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1830 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/72/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta Żagań.
2012 1814 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2012 1796 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/119/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2012r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Nowe Miasteczko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1790 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 1771 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowosolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2012 1644 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/45/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1605 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2012 1606 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1582 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr 0007.188.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa.
2012 1571 2012-08-13 Informacja Informacja nr NU/0310-0040/12 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
2012 1527 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.195.2012 Rady Gminy w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2012r. w sprawiw sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 1452 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
2012 1390 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: określenia szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szlichtyngowa i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych .
2012 1232 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko.
2012 1233 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 1225 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól.
2012 1204 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2012.
2012 1066 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1045 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 1032 2012-05-15 Informacja Informacja nr NU/0310-0026/12 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 8 maja 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
2012 1008 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/ 131 /2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalonej opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 978 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 904 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 908 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 803 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII.112.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 730 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 664 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale dotyczącej zasad udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański
2012 593 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/73/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 499 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV /135/ 2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 lutego 2012r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu spłaty lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Witnica lub jej jednostkom podległym
2012 465 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 445 2012-02-09 Informacja Informacja nr NU/0310-0005/11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2012 386 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 275 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2012 244 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/269/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi krośnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2012 245 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 1.2012 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2012
2012 157 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/150/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2012 133 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
2012 43 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu międzygminnego związku pod nazwą „Puszcza Drawska” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/146/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu.
2012 12 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbie oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 18 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słońsk oraz jej jednostkom podległym
2011 2951 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr Nr XV/64/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2011 2974 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipinki Łużyckie i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2011 2479 2011-12-02 Informacja Informacja nr NU/0310-0076/11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.
2011 2436 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 2402 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 2349 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/274/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 2296 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuplice i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 2157 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów do tego uprawnionych.
2011 2098 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 2106 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2011 2054 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1989 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Wschowskiego mających charakter cywilnoprawny
2011 1905 2011-09-06 Informacja Informacja nr NU/0310-0050/11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
2011 1736 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu.
2011 1693 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1541 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2011 1231 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2011 1237 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
2011 1248 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Stare Kurowo oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny.
2011 1206 2011-06-01 Informacja Informacja nr NU/0310-0027/11 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r.
2011 1103 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jasień i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 1069 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo na lata 2011-2019
2011 1057 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2011 1056 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1062 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r.
2011 1061 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 965 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 915 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 1 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gozdnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2011 832 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/12/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krzeszyce i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2011 852 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 762 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 783 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych.
2011 645 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/22/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026
2011 649 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 553 2011-02-28 Informacja Informacja nr NU/0310-0010/11 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
2011 480 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 498 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 11 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2011 504 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021
2011 450 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III /9/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu spłat i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadajacych Gminie Zbąszynek lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których taka ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, oraz postanowienia o stosowaniu ulg z urzędu.
2011 460 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 247 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/ 6 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jesdnostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2011 186 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pszczew i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 188 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/224/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej.
2011 183 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2011 172 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciel i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 178 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie:zmian do Uchwały Nr VII/49/03 z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu.
2011 216 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/345/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2011 217 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/345/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 209 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 189 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/225/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej.
2011 203 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/575/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad,sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg .
2011 116 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 78 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. zmiany uchwały nr XXVI/123/97 Rady Gminy Tuplice z dnia 24. czerwiec 1997 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach”.
2011 67 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 84 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/339/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 86 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2010r. w sparwie szczegółowych zasad, sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Świebodzińskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny.
2011 85 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/340/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych