Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 713

Słowa kluczowe: ochrona przyrody

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2218 2019-08-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie im. Prof. Lucjana Agapowa”
2019 2047 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 1970 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 1922 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 1849 2019-07-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mechowisko Kosobudki”
2019 1851 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 123/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 1647 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.69.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 1648 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 1617 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Lubrza
2019 1577 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew z gatunku sosna pospolita Pinus sylvestris uznanych za pomnik przyrody
2019 1555 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/162/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2019 1549 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 105/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1511 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki II”
2019 1516 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/99/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Lubniewicko - Sulęcińskie"
2019 1507 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie"
2019 1471 2019-05-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ratno”
2019 1422 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Potok Sucha"
2019 1344 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.152.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
2019 1327 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII.39.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2019 1328 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII.40.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2019 1329 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/110/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów
2019 1307 2019-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w treści par. 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., pod pozycją 1229
2019 1257 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/75/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
2019 1258 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/76/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza nad Pliszką"
2019 1220 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"
2019 1228 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bagno Buków” na terenie gminy Sulechów.
2019 1229 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2019 1177 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2019 1113 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego
2019 1053 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/102/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2019 995 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 646 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/391/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
2019 537 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny
2019 535 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy Noteckiej"
2019 534 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
2019 533 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10
2019 521 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2019 439 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 425 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019
2019 329 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody
2019 287 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skąpe
2019 188 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na terenie Gminy Sulechów
2019 145 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 62 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie pomnika przyrody.
2019 33 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania służące poprawie jakości powietrza
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk na zadania służące poprawie jakości powietrza
2018 3084 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 3085 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie użytku ekologicznego „Myszkowskie Bagno”
2018 3020 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody oraz sposobu rozliczenia.
2018 2948 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.31.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2018 2796 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego”
2018 2700 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie rezerwaty przyrody "Mierkowskie Suche Bory"
2018 2609 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr 216/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2018 r.
2018 2524 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/796/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie"
2018 2530 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/795/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska"
2018 2466 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 października 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łęgi koło Słubic"
2018 2361 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.265.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2018 2331 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.298.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w 2018 roku
2018 2332 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.299.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną wchodzących w skład pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim
2018 2243 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 404/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2244 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 405/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2249 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIV/222/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 2163 2018-09-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bogdanieckie Cisy"
2018 2150 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody, oraz sposobu rozliczenia.
2018 2137 2018-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokradła Sułowskie"
2018 2114 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Lasy Witnicko-Dzieduszyckie"
2018 1939 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1026.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 1910 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/311/18 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary
2018 1911 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/312/18 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żary na realizację zadań służących ochronie gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub gnojówkę i płyt gnojowych
2018 1906 2018-08-27 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nietoperek PLH080003
2018 1781 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/749/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Gubińskie Mokradła"
2018 1711 2018-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.105.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 6 lipca 2018 r.
2018 1542 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.260.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 1510 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/732/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1511 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1512 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/734/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1411 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LIII.20.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
2018 1404 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/362/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Szprotawa, której właścicielem lub\ władającym jest Gmina Szprotawa
2018 1310 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/692/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz oraz nr 296 w m. Żagań
2018 1311 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/695/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Las Żarski"
2018 1281 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego
2018 1185 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 1186 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 1178 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/300/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2018 1151 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/18 Rady Gminy Żary z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Żary nr XXX/228/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.1799)
2018 1135 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów
2018 1140 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/37/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew zlokalizowanych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2018 1096 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/677/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
2018 1044 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/393/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 1021 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 82/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2018 r.
2018 1002 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2018
2018 1003 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 909 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Brożek PLH080051
2018 839 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych i wodach płynących gminy Kolsko.
2018 828 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/647/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”
2018 821 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/646/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
2018 790 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 691 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 66/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 marca 2018 r.
2018 639 2018-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”
2018 612 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody drzewa z gatunku modrzew europejski zlokalizowanego na działce ozn. nr ewid. 273 obręb 1 w Kożuchowie
2018 625 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.42.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2018 r.
2018 581 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LIV/432/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie działki ozn. nr ewid. 178/2 poł. w obrębie Studzieniec gmina Kożuchów
2018 541 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXII/381/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 545 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
2018 504 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/624/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Brzeźnicy"
2018 505 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/625/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci"
2018 406 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia ochrony drzew będących pomnikami przyrody
2018 369 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
2018 371 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLV/424/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2018 328 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018 -2020.
2018 307 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.864.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”
2018 220 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r.
2018 228 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 236 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 35/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 204 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
2018 101 2018-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.3.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2018 r.
2017 2800 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2018.
2017 2695 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/282/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2689 2017-12-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki”
2017 2688 2017-12-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058
2017 2623 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 2566 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.814.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”.
2017 2421 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/593/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Gorzycko"
2017 2422 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/594/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Nysy"
2017 2230 2017-10-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 481/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2017 2162 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/315/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Witnica na zadania związane z ochroną środowiska"
2017 2157 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/574/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2017 2127 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2017 2042 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008 r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny Lenki”
2017 2030 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 219/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 września 2017 r.
2017 2027 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr 218/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 września 2017 r.
2017 1974 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2017 1888 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/302/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Użytku Ekologicznego ,,Torfowisko Mosina”
2017 1886 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/301/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica
2017 1846 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.692.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 1817 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/235/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo –Krajobrazowego „GAJ WANDY”
2017 1799 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/228/17 Rady Gminy Żary z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary.
2017 1778 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXX/229/17 Rady Gminy Żary z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody ustanowionego w drodze Uchwały Rady Gminy Żary z dnia 30 kwietnia 1997r. nr XXI/133/97 1szt. drzewa rosnącego w skupisku 5 szt. drzew z gatunku Dąb szypułkowy/Quercus robur/ zlokalizowanego w Parku na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 567/1, obręb Biedrzychowice, Gm. Żary, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krzystkowice.
2017 1730 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2017 1666 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1642 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004
2017 1596 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.157.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1520 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.650.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1521 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.651.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1522 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.652.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1491 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki"
2017 1467 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.365.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 1451 2017-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010
2017 1427 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2017
2017 1350 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pojedynczych drzew za pomniki przyrody
2017 1348 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 kwietnia 2006 r. o ustalenie pojedynczych drzew za pomniki przyrody
2017 1352 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2017 1351 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/297/05 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2005 r. o uznaniu stanowiska bluszczu pospolitego za pomnik przyrody
2017 1308 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/13 Rady Gminy Brody w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1268 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/470/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Słubicka Dolina Odry"
2017 1267 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/471/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”
2017 1265 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/469/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Szprotawki"
2017 1240 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 1191 2017-05-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bukowa Góra"
2017 1115 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1079 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.185.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Czerwieńsk
2017 1028 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/453/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
2017 1029 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/454/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska"
2017 1030 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/455/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry"
2017 1020 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Trzciel
2017 963 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2017 954 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 878 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/447/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 862 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów
2017 766 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 755 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe koło Brzózki PLH080031
2017 754 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Babimojskie PLH080063
2017 753 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Borowina PLH080030
2017 752 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mierkowskie Wydmy PLH080039
2017 716 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"
2017 639 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 638 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.162.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 611 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyrzecz
2017 585 2017-03-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach PLH080035
2017 472 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/399/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Barlinecka"
2017 469 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zbąszyńska Dolina Obry"
2017 426 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002
2017 389 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 390 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach „Rogi” oraz „Torfowiska Rogi”
2017 365 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2017 364 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2017 363 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2017 296 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 227 2017-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 743/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 7 Wojewody Lubuskiego z 4 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego " Ujście Warty"
2017 222 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 180 2017-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 744/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
2017 168 2017-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie"
2017 167 2017-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wielkie"
2017 1 2017-01-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015
2016 2725 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2016 2728 2016-12-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki"
2016 2690 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
2016 2533 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/125/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Torzym
2016 2446 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2371 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Chłopiny"
2016 2369 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nietoperek"
2016 2362 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 2363 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 2304 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/351/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Obry"
2016 2270 2016-11-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor Fiber)
2016 2278 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 2171 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2016 2051 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Bobru"
2016 2025 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.144.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 1985 2016-10-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 października 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011
2016 1979 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV.99.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 1959 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/164/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza
2016 1873 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/296/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynny Obrzycko - Obrzańskie"
2016 1870 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/295/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Ilanki"
2016 1869 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bronków - Janiszowice"
2016 1868 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/293/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2016 1797 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 1769 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XX.145.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 1738 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Zalew” położonego na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy
2016 1731 2016-08-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001
2016 1722 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.140.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 1702 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Radowice"
2016 1699 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rybojady"
2016 1698 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr 0007.259.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów
2016 1705 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bażantarnia"
2016 1704 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg"
2016 1703 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mesze"
2016 1679 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040
2016 1663 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Żurawie Bagno"
2016 1660 2016-08-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"
2016 1658 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Święte"
2016 1657 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębowy Ostrów"
2016 1656 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dąbrowa Brzeźnicka im. Bolesława Grochowskiego"
2016 1633 2016-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Nad Jeziorem Trześniowskim”
2016 1628 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Morenowy Las”
2016 1627 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zimna Woda"
2016 1626 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębowa Góra"
2016 1625 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Bogdanieckie Grądy”
2016 1620 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buczyna Łagowska"
2016 1619 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rzeka Przyłężek"
2016 1618 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Wilanów”
2016 1580 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego.
2016 1527 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 1459 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 1465 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2016 1415 2016-07-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mokradła Sułowskie"
2016 1406 2016-07-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Grodziszcze"
2016 1405 2016-07-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Pamięcin"
2016 1365 2016-07-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie''
2016 1366 2016-07-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wielkie"
2016 1259 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXV/109/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Reczynek w gminie Ośno Lubuskie
2016 1254 2016-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014
2016 1240 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2016 1234 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uznania za pomniki przyrody dębów szypułkowych i bezszypułkowych oraz sosny pospolitej rosnących na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy
2016 1202 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/167/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Ostoja Skórzyn”
2016 1203 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/169/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy o nazwie "Bagna Jeziora Moczydło"
2016 1186 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.25.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.86.2015 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie "Żurawie Bagno"
2016 1185 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.24.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/36/2007 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 1174 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Santockie Zakole
2016 1090 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/228/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Śląskiej Ochli"
2016 1070 2016-05-18 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008
2016 982 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 962 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.110.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 961 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.109.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 893 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX.97.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 865 2016-04-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001
2016 815 2016-04-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie PLH080037
2016 735 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032
2016 711 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego "Bagienko"
2016 619 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 0007.197.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulechów
2016 608 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 584 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 543 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2016 486 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 417 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/104/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/315/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr ew. 3098/1, na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Stare Strącze w oddziale 98ax opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 30 czerwca 2014r., poz. 1286
2016 377 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 376 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII.86.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 332 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jeziora Gołyńskie.
2016 322 2016-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Santockie Zakole
2016 304 2016-02-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013
2016 253 2016-02-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic
2016 78 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”
2016 51 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 27 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.79.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 28 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.80.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2015 2724 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Parku Gminnego w Droszkowie i wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Gminnego
2015 2698 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/249/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2015 2627 2015-12-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi koło Wymiarek PLH080059
2015 2587 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2015 2166 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/111/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 2149 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/75/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustanowieniapomnika przyrody – głaz narzutowy o nazwie „GŁAZ ANDRZEJA” zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnymTarnów Jeziernyna działce nr geod. 3035 na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Tarnów Jezierny w oddziale 35a.
2015 2046 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/136/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Rynna Pławska"
2015 1938 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.60.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 1752 2015-10-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2015 1751 2015-10-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2015 1750 2015-10-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2015 1650 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody ustanowionego w drodze Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 27 z 19 maja 2006r./Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 38 poz. 827 z dnia 05.06.2006r.; Załącznik poz. Nr 3/, drzewa rosnącego w skupieniu 2szt. drzew, z gatunku Buk pospolity /Fagus sylvatica/ o obwodzie 360cm zlokalizowanego w Parku w Olbrachtowie na działce oznaczonej Nr ewidencyjnym 370, obręb Olbrachtów, Gm. Żary, będącej własnością Gminy Żary
2015 1647 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2015 1641 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 1633 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2015 1606 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie zniesienia zakazów na działce o nr ewid. 308/5 zlokalizowanej na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”
2015 1564 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Żurawie Bagno”.
2015 1525 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr X.56.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 1508 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody
2015 1472 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy Żary z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody ustanowionego w drodze Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 27 z 19 maja 2006r./Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 38 poz. 827 z dnia 05.06.2006r.; Załącznik poz. Nr 3/, drzewa rosnącego w skupieniu 2szt. drzew, z gatunku Buk pospolity /Fagus sylvatica/ o obwodzie 330cm zlokalizowanego w Parku w Olbrachtowie na działce oznaczonej Nr ewidencyjnym 370, obręb Olbrachtów, Gm. Żary,będącej własnością Gminy Żary
2015 1379 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bledzew przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2015 1313 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych i wodach płynących gminy Kolsko.
2015 1310 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
2015 1172 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/101/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie"
2015 1171 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/100/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Witnicko - Dębieńskie"
2015 1068 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzniesienia Zielonogórskie"
2015 998 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 947 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/79/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Szprotawki"
2015 922 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”
2015 886 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”
2015 875 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 maja 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032
2015 783 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015
2015 632 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2015 579 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.51.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2015 525 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - alei 165 dębów szypułkowych w obrębie ewidencyjnym Gryżyna, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica
2015 500 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII.45.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 485 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 472 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica
2015 468 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 465 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Torzym
2015 451 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dachowskie Ługi”
2015 411 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wilki nad Nysą PLH080044
2015 369 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2015 368 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mopkowy Tunel koło Krzystkowic PLH080024
2015 367 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bytnica PLH080034
2015 169 2015-01-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe koło Bytomca PLH080048
2014 2482 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski"
2014 2476 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2014 2470 2014-12-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050
2014 2461 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.704.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Liliowy Las”
2014 2276 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXXV.678.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 2201 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV.276.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2180 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Torzym
2014 2148 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/225/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2014 2128 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 2129 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.227.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1954 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/307/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Sulęcin oraz o zmianie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody
2014 1922 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.666.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1904 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/291/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica
2014 1748 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/450/14 Rady Gminy Żary z dnia 25 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody ustanowionego w drodze uchwały Rady Gminy Żary Nr XXI/133/97 z dnia 30 kwietnia 1997r.
2014 1740 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018
2014 1695 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/333/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2014 1626 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LVII.433.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1619 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2014 1594 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.617.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Park Braniborski”.
2014 1601 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.634.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2014 1569 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2014 1544 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI.40.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2014 1514 2014-08-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kręcki Łęg” (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 3 marca 2014 r. poz. 578)
2014 1467 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2014 1421 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.236.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej
2014 1420 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.235.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór
2014 1395 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.31.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Otyń.
2014 1392 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uznania za formę ochrony przyrody
2014 1376 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek lipa drobnolistna rosnącego na działce ewidencyjnej nr 377 w obrębie miejscowości Chełmek.
2014 1286 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr geod. 3098/1, na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Stare Strącze w oddziale 98ax.
2014 1200 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra"
2014 1103 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 0007.426.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na terenie Gminy Sulechów
2014 1063 2014-05-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008
2014 1062 2014-05-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005
2014 1004 2014-05-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010
2014 979 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002
2014 958 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.399.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Babrzysko"
2014 959 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.400.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Trzcinowisko"
2014 960 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.401.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Ługowskie Łąki"
2014 951 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiel
2014 943 2014-04-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Ilanki PLH080009
2014 938 2014-04-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2014r.
2014 937 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Czerwieńsk
2014 925 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2014r.
2014 922 2014-04-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015
2014 898 2014-04-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008
2014 878 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2014r.
2014 792 2014-04-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziora Gołyńskie”.
2014 778 2014-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001
2014 769 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/552/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej"
2014 770 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/553/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej"
2014 758 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 698 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015
2014 661 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH080012
2014 578 2014-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kręcki Łęg”.
2014 564 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2014 288 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2014 287 2014-01-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006
2014 201 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011
2014 188 2014-01-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002
2014 184 2014-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011
2014 86 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2013 2853 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2013r. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2013 2798 2013-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”.
2013 2486 2013-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056
2013 2410 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.185.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2400 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Janiszowice PLH080053
2013 2401 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH080054
2013 2276 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/13 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2260 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyce
2013 2225 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sulechów PLH080043
2013 2224 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Dobrusułowskie PLH080037
2013 2186 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 października 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skwierzyna PLH080041
2013 2183 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego o nazwie „Zacisze”, „Rosiczka” i „Wrzosiec”.
2013 2123 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/263/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 2122 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2013 2060 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
2013 2063 2013-10-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001
2013 2039 2013-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 września 2013r. zmieniające zarzadzenie Nr 14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki„.
2013 2004 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 1935 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. Murawy w Górzycy”
2013 1915 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 1879 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
2013 1853 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w Gminie Lubniewice.
2013 1850 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2013 1757 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”.
2013 1734 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie Gminy Tuplice
2013 1717 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeźnica na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.
2013 1718 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 1728 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/457/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2013 1689 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 1690 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2013 1533 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Mokradła Sułowskie”.
2013 1534 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Morenowy Las”.
2013 1535 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/168/2004 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
2013 1530 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg”.
2013 1529 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki”
2013 1532 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Łabędziniec”.
2013 1531 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Laski”.
2013 1376 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/546/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp.
2013 1176 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr geod. 3143 – oddział 153h Leśnictwo Świętobór Nadleśnictwo Sława Śląska.
2013 1010 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/430/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Świebodzin dotyczącego zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy Świebodzin na lata 2012-2032” przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz przy udziale środków NFOŚiGW
2013 848 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/129/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem mu nazwy
2013 826 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
2013 815 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 213/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Za Kowalem”
2013 809 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 208/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb guzowaty”
2013 808 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 207/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb Elegancik”
2013 807 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 206/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Buk miłości”
2013 810 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 209/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb w Borowym”
2013 813 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 212/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Olsza przy łące”
2013 812 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 211/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab z jamą”
2013 811 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 210/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab przy kamienisku”
2013 752 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2013 719 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól
2013 721 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 730 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2013 714 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jelenie Bagna” położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko.
2013 593 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dęby Szczepanowskie"
2013 592 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk"
2013 591 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy"
2013 596 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł"
2013 595 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta"
2013 594 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czerną"
2013 586 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda"
2013 564 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Czarna Droga”.
2013 565 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Radowice”.
2013 291 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 290 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody.
2013 289 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 292 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 295 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 294 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 293 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 282 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 189 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 126 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Wąwozy”
2012 2906 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.
2012 2867 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2012 2844 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/216/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku buk pospolity (Fagus silvatica) zlokalizowanego w gminie Sława obręb Tarnów Jezierny działka nr geod. 3049/13 – oddział 49f Leśnictwo Tarnów Nadleśnictwo Sława Śląska.
2012 2828 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
2012 2829 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
2012 2826 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
2012 2771 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem mu nazwy.
2012 2658 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.225.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 2582 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Wąwozy”
2012 2583 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/165/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Brody
2012 2554 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2287 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 165/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czerną”
2012 2288 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 166/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta”
2012 2289 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 167/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł”
2012 2283 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 162/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy”
2012 2284 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 163/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk”
2012 2285 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 164/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dęby Szczepanowskie”
2012 2278 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 161/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda”
2012 2250 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rybojady”
2012 2249 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska”.
2012 2252 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą”
2012 2251 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawieustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Pamięcin”
2012 2247 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Grodziszcze”.
2012 2248 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mokradła Sułowskie”.
2012 2246 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zimna Woda”.
2012 2238 2012-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody  „Nad Jeziorem Trześniowskim”.
2012 2233 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2012 2190 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wilanów”
2012 2191 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Przyłężek”
2012 2192 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”
2012 1864 2012-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”.
2012 1843 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica
2012 1754 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/278/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych Powiatu Krośnieńskiego