Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

Słowa kluczowe: ochrona strefy

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 506 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/626/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych
2015 2097 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10."
2015 2071 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10."
2015 2070 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/137/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.”
2015 2048 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/139/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 34+500)
2015 1580 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/111/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle PM10"
2014 2482 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski"
2014 2283 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LXXV.686.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
2014 1200 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra"
2014 769 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/552/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej"
2014 770 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/553/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej"
2009 99 2009-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu