Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 955

Słowa kluczowe: Karta Nauczyciela

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2245 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jst organem prowadzącym.
2019 2224 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2019 2228 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X.72.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2209 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez gminę Dobiegniew.
2019 2163 2019-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.169.2019.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2019 r.
2019 2153 2019-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.166.2019.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2146 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/195/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 2136 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2137 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2135 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 5 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2133 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 3 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2134 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli od obowiązku realizacji 5 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2138 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2142 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2144 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
2019 2141 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2139 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2140 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 2 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2128 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 2090 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.36.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 2092 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.37.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 2093 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.38.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 2063 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Torzym
2019 2035 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól - Miasto
2019 2009 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Cybinka
2019 1985 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2019 1968 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szprotawa, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1956 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/171/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6. letnie i dzieci młodsze
2019 1939 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2019 1927 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wschowski w 2019 roku.
2019 1921 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 1905 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.86.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Pszczew
2019 1911 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze.
2019 1876 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Dobiegniew.
2019 1858 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 1852 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/118/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 1842 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom
2019 1830 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2019 1831 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
2019 1814 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2019 1772 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
2019 1766 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 1767 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach etatu
2019 1750 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
2019 1735 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 1738 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 1699 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/192/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 1691 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b-3c ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2019 1683 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2019 1662 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 1631 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/249/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2019 1637 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.176.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2019 1643 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2019
2019 1609 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 1588 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000 r.
2019 1597 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 52/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
2019 1603 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/92/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1543 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 1530 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1531 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r.w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 1482 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2019 1483 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 1495 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2019 1426 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2019 1428 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/123/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Świebodzin jest organem prowadzącym
2019 1395 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/123/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski
2019 1400 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/267/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2019 1378 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.207.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z 23 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 1351 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2019 1367 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Gminy Żary z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w zespole szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary
2019 1314 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1302 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2019 1226 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2019 1212 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2019 1150 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2019 1121 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.
2019 1043 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom
2019 1025 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.125.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2019 1018 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2019 990 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2019 roku.
2019 952 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek prowadzonych przez Gminę Maszewo
2019 863 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiel
2019 824 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2019.
2019 744 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 719 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.30.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 628 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 592 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.56.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2019 448 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej w Witoszynie.
2019 392 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2019 376 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2019 319 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 300 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 26 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2019 40 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2018 3103 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zmienionej uchwałą Nr XX/135/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
2018 3083 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnianych w placówkach oświatowych Gminy Przewóz.
2018 3069 2018-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.226.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
2018 3036 2018-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.119.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
2018 2992 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 2915 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.32.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2018 2836 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2018 2694 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2018 2664 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 415/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
2018 2611 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2018 2534 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/558/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Witnica
2018 2553 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.328.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2018 2525 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/797/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2470 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów
2018 2469 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów i logopedów
2018 2472 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2471 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2439 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/200/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego
2018 2412 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 2353 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych składników wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2018 2354 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2018 2336 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/ 288/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2018 2347 2018-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.160.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2018 r.
2018 2308 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/259/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. o zmianie uchwały Nr XV/80/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2018 2318 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/100/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 2294 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/392/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 2280 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXXV/547/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Witnica.
2018 2236 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć.
2018 2238 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.10.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 2240 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2018 2205 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1038.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 2211 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/457/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2018 2219 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.248.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolsko Nr XXXIII.238.2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolsko.
2018 2180 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.236.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne
2018 2113 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/761/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
2018 2100 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII/78/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2018 2055 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr L/423/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/413/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 2056 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr L/424/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 2047 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, jak również nauczycieli niewymienionych w art 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2018 2014 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/487/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Kożuchów
2018 2013 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/483/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
2018 2004 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2018 2015 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.271.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2018 2018 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/389/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty i doradcy zawodowego
2018 2017 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/388/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2018 2016 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/387/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
2018 1990 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.272.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy
2018 1964 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr L/321/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2018 1952 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/328/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława
2018 1942 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/247/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1885 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 1858 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/18 Rady Gminy Żagań z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 1843 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 1837 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVI/236/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
2018 1831 2018-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.123.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
2018 1825 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/173/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko
2018 1828 2018-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.118.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 31 lipca 2018 r.
2018 1816 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/154/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych
2018 1819 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.128.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r.
2018 1797 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Żagań z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 1787 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIII/492/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
2018 1771 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/413/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 1773 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.543.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2018 1778 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
2018 1731 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/380/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1735 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/501/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Witnica
2018 1722 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXI/331/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 1706 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2018 1668 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyn
2018 1677 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/366/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty i  doradcy zawodowego
2018 1665 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody
2018 1667 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Torzym
2018 1680 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/369/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierowniczew jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2018 1683 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 1678 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/367/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2018 1679 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/368/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa
2018 1635 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2018 1634 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1644 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2009 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie
2018 1663 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2018 1657 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli psychologów, logopedów i pedagogów
2018 1622 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/319/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 1630 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/57/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1604 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2018 1608 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/70/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 1574 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/322/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 1573 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1592 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.204.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2018 1581 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3  Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1570 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kłodawa
2018 1551 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr lxv/802/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 1552 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/803/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich samorządowych szkołach i placówkach oświatowych nieobjętych regulacją ustawy - Karta Nauczyciela
2018 1539 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prowadzonym przez gminę Łęknica
2018 1519 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2018 1518 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim
2018 1526 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/250/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Słubicki
2018 1523 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice
2018 1443 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2018 1423 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/420/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2018 1413 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
2018 1415 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/270/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2018 1422 2018-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.83.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.
2018 1390 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r.
2018 1391 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r.
2018 1393 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/784/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 1375 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2018 1376 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 1369 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/373/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2018 1344 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 1345 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/328/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2018 1348 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/521/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto
2018 1327 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/40/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1328 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/41/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2018 1330 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LI/229/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1316 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LII/409/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 1307 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.237.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli specjalistów
2018 1280 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2018 1260 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów
2018 1243 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2018 1188 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV.282.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1194 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/640/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Świebodzin jest organem prowadzącym
2018 1179 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyn
2018 1169 2018-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.71.2018.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.
2018 1170 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice
2018 1133 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/245/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobiegniew
2018 1137 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława
2018 1141 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/47/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2018 1103 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1113 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr L/239/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Słubicki
2018 1066 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2018 1069 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 kwietnia 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 1070 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/231/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2018 1008 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1146/17 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez Gminę Deszczno
2018 975 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2018 953 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć
2018 954 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionego w zespole szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary
2018 907 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/25/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 816 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2018 802 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2018 805 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2018 806 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 774 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2018 784 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2018 764 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela
2018 757 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.207.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2018 726 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.227.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2018
2018 678 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w  Trzcielu z  dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2018 662 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prowadzonym przez Gminę Łęknica
2018 641 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
2018 656 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy
2018 615 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
2018 591 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 521 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.261.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
2018 469 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/148/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
2018 252 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/303/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2018 88 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 2867 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.173.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 2834 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 343/7/XLV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
2017 2779 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/185/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2017 2789 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
2017 2766 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 2722 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/173/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 2657 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/172/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2017 2574 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/216/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli
2017 2548 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2017 2518 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy
2017 2474 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 166/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/XLI/2006 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w placówkach samorządowych powiatu gorzowskiego nie objętych regulacją ustawy – Karta Nauczyciela.
2017 2159 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
2017 2144 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu prowadzonym przez gminę Bytom Odrzański
2017 2128 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 2081 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2017 2080 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz logopedy i pedagoga
2017 2082 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2017 2092 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2017 2083 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 2045 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 2013 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2017 2003 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 157/XXVIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2017 1998 2017-09-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr NK-I.4131.193.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r.
2017 1966 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2017 1968 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1948 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego
2017 1925 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2017 1909 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII.201.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli
2017 1908 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów
2017 1902 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2017 1896 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2017 1893 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII.165.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2017 1901 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LIV/311/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/288/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2017 1897 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2017 1871 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.144.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1872 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.145.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 1805 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 1764 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli.
2017 1707 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.217.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2017 1706 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.216.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski
2017 1701 2017-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.173.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2017 r.
2017 1679 2017-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.168.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 19 lipca 2017 r.
2017 1604 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2017 1606 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.196.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2017 1572 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XL/280/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2017 1576 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2017 1577 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2017 1549 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
2017 1535 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów
2017 1546 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 1493 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2017 1483 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2017 1472 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.371.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2017 1461 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.135.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 1459 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.134.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1452 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów w placówkach oświatowych znajdujących się na trenie Gminy Cybinka
2017 1426 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 1384 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XX.154.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 1382 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych Gminy Przewóz.
2017 1296 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 1283 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów – pedagogów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2017 1254 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XXXI/172/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone do stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017 1200 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2017 1199 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna.
2017 1157 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2017 1047 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w  ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i  sposobu ich przyznawania.
2017 1042 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2017 1043 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2017 915 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2017 798 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa
2017 761 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2017 599 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 535 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.142.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2017 402 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 373 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 308 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński na rok 2017
2017 287 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 236 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2017 241 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwała Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2017 89 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/125/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2017 84 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.142.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2017 85 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2017 86 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
2016 2820 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2016 2760 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2016 2747 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2016 2742 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
2016 2698 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2016 2318 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 210/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2016 2299 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.124.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia rodzaju świedczeń przyznawanych w ramch pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2296 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.1.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2016 2277 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa
2016 2234 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2016 2233 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2016 2152 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
2016 2034 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2016 2009 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym
2016 2008 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym
2016 1995 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2016 1983 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2016 1896 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2016 1726 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.433.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli.
2016 1727 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.434.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2016 1719 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
2016 1724 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 1693 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2016 1695 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/150/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2016 1683 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/128/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie określenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2016 1647 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnianych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin.
2016 1601 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/112/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2016 1595 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2016 1594 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/132/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09 z dnia 02.09.2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków
2016 1593 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2016 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r.
2016 1553 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich placówkach samorządowych nieobjętych regulacją ustawy - Karta Nauczyciela
2016 1490 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Żagań z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół , pedagogów, logopedów, psychologów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żagań
2016 1439 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2016 1384 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2016 1372 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2016 1331 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.232.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2016 1317 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/266/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2016 1290 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 0007.106.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 1280 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXI/172/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 1210 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2016 1211 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2016 1163 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2016 1053 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 1040 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2016 998 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2016 976 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/32/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/22/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2016 950 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/23/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku
2016 919 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/82/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2016 798 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/22/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2016 694 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2016 622 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.13.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2016 433 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko
2016 427 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/51/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2016 400 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2016 399 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasień
2016 236 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym
2016 124 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2016 26 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.77.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2732 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym
2015 2628 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym
2015 2602 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/110/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych , prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy
2015 2601 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/109/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009 r dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
2015 2545 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2015 2395 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/53/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2015 2289 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2015 2245 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.76.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2219 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009 r.
2015 1824 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2015 1803 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2015 1761 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Tuplice nr XVI/82/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2015 1747 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1739 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 65/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2015 1725 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010r., w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2015 1724 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X.74.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.124.2012 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2015 1720 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42.ust. 3 Karty Nauczyciela w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i zmianie uchwały Nr XXXVIII/294/2002 z dnia 26.06.2002 r. w sprawie zasad udzielania zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji dydaktycznych i wychowawczych i opiekuńczych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Małomice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego
2015 1684 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2015 1678 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2015 1673 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/68/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
2015 1671 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/67/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2015 1672 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2015 1654 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla którychj Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2015 1590 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII.58.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2015 1546 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.89.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń
2015 1544 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.88.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń
2015 1537 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/51/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiatu godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2015 1491 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.170.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
2015 1458 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r.
2015 1309 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego
2015 1291 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 51/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2015 1267 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Tuplice nr XVI/82/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2015 1240 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.52.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2015 1232 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.51.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2015 1231 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.50.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2015 1210 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1084 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubniewice
2015 1075 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2015 1034 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/33/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2015 974 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2015 925 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/139/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2015 807 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 711 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
2015 505 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych oraz w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze
2015 446 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2015 384 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.
2015 307 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III.18.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2015 302 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/42/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 282 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór
2015 152 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2014 2182 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 0007.372.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2014 2177 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/426/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/202/12 z dn. 27 września 2012r. Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna, nagród za ich osiągniecia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
2014 2081 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.264.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 2062 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LI/404/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2014 2036 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2014 1981 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.250.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór
2014 1944 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/333/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały XXXIX/259/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2014 1938 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV.260.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 października 2014r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2014 1898 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2014 1894 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XL/249/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 października 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy
2014 1884 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLI/310/14 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2014 1747 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/51/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, nauczycieli wspomagających, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2014 1577 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/400/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 1550 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie rozmiaru zniżek godzin i tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli gminy Nowogród Bobrzański
2014 1532 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/14 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli prowadzących świetlice szkolne
2014 1369 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/511/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2014 1310 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/317/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad ich rozliczania oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 1303 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski
2014 1281 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LXVIII.593.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
2014 1271 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/388/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2014 1259 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/313/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach dla, których Gmina Czerwieńsk jest organem prowadzącym
2014 1251 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w oddziałach łączonych
2014 1053 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.242.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 16 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 838 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/722/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2014 727 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2014 712 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/415/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2014 473 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.230.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2014 393 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2014 204 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2014 118 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.98.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.86.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r . w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń
2014 20 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica
2014 10 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr LIV/288/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2013 2848 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
2013 2818 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych dla, których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym.
2013 2664 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2013 2662 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nowogród Bobrzański za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2013 2566 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski
2013 2540 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2013 2461 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 2203 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/274/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 2133 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/43/2007 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2013 2111 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2013 2065 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/344/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XI/89/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r w sprawie zasad rozliczania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy.
2013 2036 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego
2013 1979 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.207.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.
2013 1962 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2013 1906 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego
2013 1841 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI.210.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2013 1828 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/251/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających:  1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;  2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,  3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica
2013 1830 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/253/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.
2013 1821 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2013 1749 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013r. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań
2013 1715 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2013 1631 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2013 1589 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 1577 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2013 1559 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach i pedagoga szkolnego