Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 185

Słowa kluczowe: opłaty

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2225 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 2219 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 159/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 sierpnia 2019 r.
2019 2018 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2019 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
2019 1959 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII.78.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II.37.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
2019 1762 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą oraz urzadzeń cmentarnych
2019 1589 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w zarządzie Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim
2019 1208 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2019 896 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej usytuowanej na terenie gminy Łęknica
2019 350 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 344 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Samorządowy w Rzepinie.
2019 288 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sulęcińskiego
2019 229 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 235 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 226 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V. 1 .2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
2019 186 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2019 157 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin
2019 158 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2019 126 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 95 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gubinie
2019 83 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Żagań w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
2018 3100 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
2018 3101 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 3077 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.26.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2018 2969 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 10/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2018 2918 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.37.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2018 2638 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubrza
2018 2218 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LI/324/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
2018 1998 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1950 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/386/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 1824 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1774 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.544.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych dochód budzetu Gminy Sulechów instrumentem płatniczym
2018 1575 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
2018 1475 2018-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2018 Wójta Gminy Łagów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów
2018 1183 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bytom Odrzański instrumentem płatniczym
2018 1101 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XL/314/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
2018 1091 2018-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2018 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat i kaucji za wynajem świetlic wiejskich Gminy Bytom Odrzański
2018 1019 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Radosny Maluszek w Witnicy
2018 999 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.256.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gubinie
2018 777 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/387/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach
2018 536 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/17/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest przez Gminę Żary o statusie miejskich
2018 516 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad i trybu korzystania z zadaszonego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie.
2018 152 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.473.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Sulechów w roku 2018 oraz sposobu ustalania tych opłat w latach następnych
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarzy komunalnych Gminy Zwierzyn.
2018 17 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2017 2855 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.262.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pszczew instrumentem płatniczym
2017 2765 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Bajkowa Przystań” z siedzibą w Maszewie
2017 2762 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Babimost instrumentem płatniczym
2017 2759 2017-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.81.2017 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2017 2472 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 164/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2017 2458 2017-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2017 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2017 2426 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.453.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2017 2413 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubiszyn.
2017 2241 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Kołczynie, Studzionce i Muszkowie
2017 2132 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Deszczno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2108 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr LII/622/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2010 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2018.
2017 1977 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.247.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za umieszczenie reklam na terenach i budynkach, stanowiących mienie komunalne Gminy Pszczew
2017 1926 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
2017 1731 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Świdnica instrumentem płatniczym
2017 1632 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica
2017 1360 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX.174.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w zespołach edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolsko oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2017 1222 2017-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
2017 1189 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Bogdaniec.
2017 1183 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2017 1177 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/231/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej
2017 1073 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Trzciel
2017 1020 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Trzciel
2017 969 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/223/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2017 288 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnychna terenie Gminy Szczaniec.
2016 2830 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2016 2770 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII.517.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z miejsc parkingowych przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze.
2016 2615 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2017
2016 2418 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2017 rok
2016 2419 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2017r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2016 2266 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Lubiszyn
2016 2225 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.61.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Otyń.
2016 2221 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/96/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 2161 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX.135.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustalenie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Zabór
2016 2154 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2033 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2010 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/394/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 1971 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017.
2016 1911 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 0007.266.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2016 1804 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX.129.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim instrumentem płatniczym
2016 1497 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 0007.244.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2016 1179 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1161 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarzy komunalnych Gminy Zwierzyn.
2016 1137 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 1120 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII.61.2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów
2016 1049 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 955 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/319/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat i cennika usług obowiązujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97
2016 936 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Drezdenko
2016 765 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV.85.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 marca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych
2016 734 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
2016 572 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej
2016 234 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 188 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie
2016 29 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 0007.174.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2015 2758 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2016r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2015 2749 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.264.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej płatności i sposobu wnoszenia
2015 2747 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.261.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra instrumentem płatniczym
2015 2633 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr 118.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym
2015 2239 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej
2015 2085 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.144.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2015 1970 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2015 1875 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2015 1709 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych
2015 1667 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/59/82015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2016.
2015 1668 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/63/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2016
2015 1670 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/65/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
2015 1499 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w placówce dla osób nietrzeźwych w Gorzowie Wlkp.
2015 1303 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 1264 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 1147 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów
2015 651 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z Basenu Miejskiego w Sulechowie
2015 636 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 200 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 16/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2015 15 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem pojazdów z dróg i przechowaniem ich na parkingach strzeżonych
2014 2068 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LIX.446.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 1960 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2015
2014 1926 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/16/98 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 21 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 1919 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 212/XXXV/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2015 rok.
2014 1704 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2014 1447 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI.251.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Stare Kurowo
2014 1233 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sulęcińskiego
2014 1168 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.581.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Raculi.
2014 966 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 952 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/426/14 Rady Gminy Żary z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grabiku oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Żary.
2014 575 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXII.532.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 435 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LXII/698/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp.
2014 94 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 177/XXIX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2014 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2013 2647 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2014
2013 2261 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2014
2013 2217 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2014.
2013 2184 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2013 2128 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2013 2112 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej
2013 1950 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Świdnica
2013 1941 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1917 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka
2013 1892 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
2013 1870 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bożnowie
2013 1751 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1703 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.168.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.148.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
2013 1642 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr LI.439.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2013 1619 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1250 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
2013 832 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/149/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2013 805 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 204/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 2695 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 2637 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 1706 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów  na rok 2013
2012 1437 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2012 1120 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 992 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem pojazdów z dróg i przechowaniem ich na parkingach strzeżonych
2012 962 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2012 949 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbie
2012 795 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIX.165.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 285 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2012 96 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok
2011 2466 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr IX.51.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 września 2011r. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania.
2011 2324 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 2246 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym .
2011 1730 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania.
2011 1217 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk.
2011 1068 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 1074 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 35/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 74 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/10 Rady Gminy Żary z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary
2010 1345 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLVII/538/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 367 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2010 Rada Gminy w Niegosławicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 328 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnych Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2010 293 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/305/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z sal wiejskich położonych na terenie Gminy Bledzew
2010 246 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/325/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej
2010 226 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/305/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z sal wiejskich położonych na terenie Gminy Bledzew
2010 200 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/10 Rady Miasta Słubice z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Słubice.
2010 156 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z potzrebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2010 166 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą
2010 72 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 293/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 1645 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szlichtyngowa.
2009 1447 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Miasta Żary z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie gminy miejskiej Żary
2009 1116 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/918/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1034 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez Gminę Lubiszyn
2009 658 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/567/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat związanych ze zmianą nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości w Zielonej Górze
2009 346 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2009 152 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg