Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 350

Słowa kluczowe: porozumienia pozostałe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2157 2019-07-29 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.8.2019 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F i dróg gminnych na działkach o nr.: 62/5; 62/6 w m. Zagórze"
2019 2099 2019-07-17 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.3.2019 Gminy Świebodzin; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jeziory"
2019 1989 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CUW.032.1.2019. Gminy Czerwieńsk; Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk pięcioletniego technikum
2019 1975 2019-07-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica; Wójta Gminy Kłodawa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji organu doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z siedzibą w Kłodawie
2019 1675 2019-06-06 Porozumienie Porozumienie Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania innych powiatów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2019 1606 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZK/2019 Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup radiowozu oznakowanego z przedziałem do przewozu psów służbowych
2019 1551 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1/ budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim (odcinek 2 – działka nr ew. 106) 2/ letniego i zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Leśniowie Wielkim”
2019 1517 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Powiatu Nowosolskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1/ przebudowy dróg wojewódzkich nr 315, 283, 278 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego” 2/ letniego i zimowego utrzymania ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach zadania „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego” w ciągu dróg wojewódzkich nr 315, 283, 278
2019 1475 2019-05-17 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dot. pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
2019 1453 2019-05-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.3.2019 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Kargowa przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w Schronisku
2019 1454 2019-05-14 Porozumienie Porozumienie międzygminnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego w postaci „Zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”
2019 1291 2019-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Słubickiego w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
2019 1040 2019-04-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1.2019 Burmistrza Lubska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubsko zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osoby bezdomnej z terenu Gminy Jasień usługą świadczoną przez ogrzewalnię prowadzoną przez Gminę Lubsko z siedzibą pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, reprezentowaną przez: 1. Burmistrza Lubska – Janusza Dudojcia z kontrasygnatą Skarbnika – Danuty Szewczyk; a Gminą Jasień, z siedzibą, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień, reprezentowaną przez 1. Burmistrza Jasienia – Andrzeja Kamyszka z kontrasygnatą Skarbnika– Agnieszki Woźniak; o następującej treści:
2019 1016 2019-04-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr SO.26.2019 Gminy Gubin; Gminy Gubin o statusie miejskim z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Gubin
2019 815 2019-03-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 lutego 2019 r.
2019 786 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.2.2019 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza"
2019 740 2019-03-08 Porozumienie Porozumienie nr 01/2019 Miasta Zielona Góra; Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 579 2019-02-25 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.1.2019 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Skąpe wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika - etap I"
2019 408 2019-02-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr PU.1.2019 Gminy Gubin; Gminy Gubin o statusie miejskim z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 325 2019-02-04 Porozumienie Porozumienie nr 5/2018 Powiatu Nowosolskiego; Powiatu Wschowskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 198 2019-01-21 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.
2018 2789 2018-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018/ŚDS Gminy Zwierzyn; Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy
2018 2688 2018-11-21 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.11.2018 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
2018 2558 2018-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 073.4.2018 Gminy Strzelce Krajenskie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Kłodawa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
2018 2559 2018-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 073.5.2018 Gminy Strzelce Krajenskie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
2018 2521 2018-11-02 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.04.2018 Gminy Skąpe; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania pn.: "Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w miejscowości Ołobok"
2018 2522 2018-11-02 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.11.2018 Gminy Szczaniec; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powierzenia gminie wykonania zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1211F w miejscowości Opalewo"
2018 2376 2018-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 064.25.2018 Gminy Szlichtyngowa; Miasta Leszna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2018 2363 2018-10-15 Porozumienie Porozumienie Gminy Kargowej; Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kargowa prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego
2018 2364 2018-10-15 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.12.2018 Gminy Łagów; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Łagów wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1237F w m. Żelechów"
2018 2321 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Gminy Santok; Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Santok prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie
2018 2322 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.5.2018 Gminy Zbąszynek; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dr. pow. nr 1210F w zakresie utwardzenia, w m. Dąbrówka Wlkp."
2018 2139 2018-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 15/2018 Miasta Zielona Góra; Powiatu Wschowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 2070 2018-09-11 Porozumienie Porozumienie Gminy Zbąszynek; Województwa Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie:
2018 2001 2018-09-05 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Gminą Witnica
2018 1985 2018-09-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Leszczyńskiego; Powiatu Wschowskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON za okres od 01.01.2018 r. do 13.03.2018 r.
2018 1779 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości zieleni i jej pielęgnacji w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 na terenie miasta Międzyrzecz
2018 1780 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie Gminy Kożuchów; Województwa Lubuskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 283 i 297 w m. Kożuchów (rondo)
2018 1758 2018-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 1.2018 Gminy Stare Kurowo; Gminy Zwierzyn z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Kurowie
2018 1718 2018-07-10 Porozumienie Porozumienie nr ES.3052.1.2018 Miasta Zielona Góra; Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 1719 2018-07-10 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2018 roku.
2018 1688 2018-07-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Czerwieńsk; Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie jak w treści porozumienia
2018 1544 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie Gminy Drezdenko; Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka
2018 1471 2018-06-19 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.10.2018 Gminy Łagów; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Łagów realizacji zadania pn.: "Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1225F w m. Toporów"
2018 1418 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/WED/Religia/2018 . z dnia 21 maja 2018 r.
2018 1349 2018-06-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od planowanej budowy Tłoczni P2 na ul. Łęknickiej w miejscowości Nowe Czaple do włączenia w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęknica na ul. Dworcowej oraz powierzenia gminie Łęknica częściowej realizacji zadania własnego gminy Trzebiel w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, a także przekazania środków finansowych na wspólną realizację zadania.
2018 1331 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.6.2018 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza"
2018 1199 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/3/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
2018 1198 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/2/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1197 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/1/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1202 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Gminy Czerwieńsk; Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1) przebudowy dróg wojewódzkich nr 279 i nr 280 polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego m. Zielona Góra" 2) letniego i zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego m. Zielona Góra"
2018 1201 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/5/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1200 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/4/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
2018 1159 2018-04-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.4.2018.MCH Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 1058 2018-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 064.16.2018 Gminy Wschowa; Miasta Leszna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Wschowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2018 1053 2018-04-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.2.2018.PD BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Małomice przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 1045 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.7.2018 Gminy Skąpe; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadań dotyczących budowy ścieżki rowerowej w m. Kalinowo oraz budowy odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok
2018 809 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.1.2018 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w m. Staropole".
2018 699 2018-03-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.1.2018.PD BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 668 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Gminy Świebodzin; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Świebodzin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 445 2018-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Głogowskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Słowo Życia" w Głogowie
2018 379 2018-02-08 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.7.2017.1.2018 Gminy Zbąszynek; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2018 151 2018-01-22 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.10.2017 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminie Skąpe zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika"
2018 125 2018-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.6.2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Łęknica przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 107 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.20.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1210F w m. Ojerzyce
2018 51 2018-01-04 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.30.2017 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
2018 20 2018-01-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Nowotomyskiego; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przejęcia przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Nowotomyskiego prowadzenia zadania publicznego oraz wygaszenia porozumienia z dnia 10 lipca 2008r.
2017 2712 2017-12-14 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.17.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie remontu pobocza dr. pow. nr 1217F w m. Wilenko
2017 2685 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.18.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczaniec wykonania zadania pn.: "Budowa parkingu i chodnika w pasie dr. pow. nr 1210F w m. Szczaniec"
2017 2641 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.62.2017 Gminy Skąpe; Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2017 r. Województwem Lubuskim w sprawie powierzenia Gminie Skąpe części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na przebudowie drogi woj. Nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin na odcinku od km 28 + 407 do 29 + 406,5 - chodnik wraz z zatoką postojową w miejscowości Skąpe
2017 2552 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.16.2017 Gminy Łagów; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łagów realizacji zadania pn.: "Przebudowa chodnika w pasie dr. pow. nr 1225F w m. Toporów"
2017 2459 2017-11-28 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.4.2017 Burmistrza Kargowej; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte w dniu 26 lipca 2017r. w Zielonej Górze
2017 2440 2017-11-24 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.15.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 listopada 2017 r. powierzenia Gminie Szczaniec realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1204F w m. Smardzewo"
2017 2411 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.6.2017 Gminy Bojadła; Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 października 2017 r.
2017 2355 2017-11-14 Porozumienie Porozumienie Gminy Nowej Soli - Miasto; Województwa Lubuskiego z dnia 19 października 2017 r.
2017 2336 2017-11-10 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.12.2017 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2017 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Podła Góra w zakresie chodnika
2017 2335 2017-11-10 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.11.2017 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2017 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie chodnika
2017 2207 2017-10-26 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.30.2017 Gminy Sulechów; Województwa Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie zatoki autobusowej w m. Kruszyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 położonej na terenie Gminy Sulechów
2017 2208 2017-10-26 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.46.2017 Gminy Świebodzin; Województwa Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie skrzyżowania w ramach inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie”
2017 2174 2017-10-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 13 lipca 2017 r.
2017 1984 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie Powiatu Sulęcińskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Międzyrzecki od Powiatu Sulęcińskiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie tj. kierowania ich do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
2017 1774 2017-08-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Gaworzyce; Wójta Gminy Niegosławice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Gaworzyce zadania w zakresie zapewnienia warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach: Nowa Jabłona, Nowy Dwór, Zimna Brzeźnica, gm. Niegosławice oraz bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów szkoły podstawowej w Gaworzycach
2017 1708 2017-08-02 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego; Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2017 1677 2017-07-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Międzyrzeckiego; Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Międzyrzecki od Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie tj. kierowania ich do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
2017 1645 2017-07-14 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.3.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 lipca 2017 r.
2017 1644 2017-07-14 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.1.1.2017 Gminy Łagów; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.
2017 1610 2017-07-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.3.2017 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 1347 2017-06-08 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego; Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 1312 2017-06-02 Porozumienie Porozumienie Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r.
2017 1247 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.8.2017 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 17 maja 2017 r.
2017 1246 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Starosty Żagańskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
2017 1220 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Międzyrzecki od Powiatu Zielonogórskiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie tj. kierowania ich do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
2017 1092 2017-04-27 Porozumienie Porozumienie ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2017 1077 2017-04-27 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 11 kwietnia 2017 r. nr 2 do Porozumienia z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice, włącznie z mostem
2017 1050 2017-04-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Wschowski Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z klasami VII i VIII.
2017 682 2017-03-23 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.1.1.2017 Gminy Lubrza; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Przełazy"
2017 556 2017-03-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r.
2017 397 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.20.2016 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2017 398 2017-02-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.1.2017.PD BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 392 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie nr PZZD 2/2016 Wójta Gminy Trzebiechów; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2016 r.
2017 166 2017-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.5.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Łęknica przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 165 2017-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.3.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy wiejskiej Żagań przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 62 2017-01-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Gminy Międzyrzecz z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, eksploatacji i obsługi zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej drogowej na terenie miasta Międzyrzecz w obrębie skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi.
2016 2831 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.4.2016 Gminy Świebodzin; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin wykonania zadania pn. "Jeziory - zatoka autobusowa i plac manewrowy wokół przystanku autobusowego."
2016 2560 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0014.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 września 2016r. w sprawie współdziałania w realizacji powierzonych Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, polegających na utworzeniu Biura ds. Transportu Zbiorowego
2016 2561 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0012.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kolsko, Gminę Kożuchów, Gminę Nowa Sól, Gminę Otyń i Gminę Siedlisko Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
2016 2259 2016-11-14 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2016 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2016r.
2016 2139 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Świebodzińskiego i Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 września 2016r. w sprawie wykonywania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego
2016 2026 2016-10-10 Porozumienie Porozumienie nr OSE.031.5.2016 Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 2018 2016-10-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr XVIII/150/2016 gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. Gminy Dąbie w sprawie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ulicy Gubińskiej w Krośnie Odrz.
2016 1637 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.2.2016 Wójta Gminy Łagów; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 lipca 2016r. powierzenie Gminie Łagów realizacji zadania pn. "Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1225F - ul. Świerczewskiego w m. Toporów
2016 1239 2016-06-10 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
2016 1238 2016-06-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.2.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2016 1223 2016-06-08 Porozumienie Porozumienie ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. stron w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia Porozumienia z dnia 28 maja 2010r. zawartego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim i Powiatem Międzyrzeckim w sprawie przejęcia przez Powiat Międzyrzecki prowadzenia zadania publicznego
2016 1101 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminą Bobrowice; Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2016r.
2016 1100 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminą Bobrowice; Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2016r.
2016 1099 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminą Bobrowice; Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2016r.
2016 1060 2016-05-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym
2016 1004 2016-05-06 Porozumienie Porozumienie nr 9/UMWP/DIF/2016 Województwa Lubuskiego; Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2016 866 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra
2016 852 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie gminy Dąbie; powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 marca 2016r.
2016 823 2016-04-13 Aneks Aneks nr 1 Do Porozumienia Nr DG.I.8060.17.2015 Z DNIA11.12 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2016 804 2016-04-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wschowskiemu na rok 2016 na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych wraz ze znakami legalizacyjnymi przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Wschowa w związku z nadaniem nazwy drodze wewnętrznej na podstawie uchwały Nr XIV/141/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 482 2016-03-03 Aneks Aneks nr 5/2016 Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia 2016r. do Porozymienia Międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2016 475 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.2.2016 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie współfinansowania przez Powiat Świebodziński oraz Gminę Zbąszynek zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku"
2016 389 2016-02-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.1.2016.PD Rady Miejskiej w Żarach z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2016 375 2016-02-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Żagańskiego z dnia 23 lutego 2016r.
2016 374 2016-02-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Żagańskiego z dnia 23 lutego 2016r.
2016 373 2016-02-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Żagańskiego z dnia 23 lutego 2016r.
2016 295 2016-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 1042F. Powiatu Żagańskiego z dnia 10 lutego 2016r.
2016 227 2016-02-01 Porozumienie Porozumienie nr FN.0316.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 194 2016-01-27 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.1.1.2016 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2016 147 2016-01-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.5.2015 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Łęknica przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2016 136 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 12/2015/16 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 83 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8060.17.2015 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2015 2389 2015-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0009.2015 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kolsko, Gminę Kożuchów, Gminę Nowa Sól, Gminę Otyń i Gminę Siedlisko - Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
2015 2365 2015-12-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr Porozumienie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Witnica od Gminy Bogdaniec zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Bogdaniec
2015 1895 2015-11-05 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.2.2015 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2015r.
2015 1400 2015-07-22 Porozumienie Porozumienie nr FE-ZIT/2015 Miasta Zielona Góra z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra
2015 1153 2015-06-24 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.1.2015 Gminy Świebodzin; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonania czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Grodziszcze”
2015 1105 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2015r. dotyczące wspólnej realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
2015 960 2015-05-20 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.2.2015 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy dróg powiatowych: nr 1212F (ul. Kosieczyńska) oraz nr 4304F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku
2015 927 2015-05-08 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie finansowania w 2015 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2015 580 2015-03-24 Porozumienie Porozumienie nr 7/2014/15 Miasta Zielona Góra; Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2015 565 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.6.2014.2015 Wójta Gminy Lubrza; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1239F i 1237F w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów w m. Bucze."
2015 543 2015-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2015 Gminy Bogdaniec; Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Bogdaniec opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy
2015 492 2015-03-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr P/4/2015 Burmistrza Słubic; Wójta Gminy Górzyca z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wspólnego projektu pod tytułem: "Bezpieczne Nadodrze - zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym poprzez doposażenie OSP Górzyca i Słubice" w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2015 447 2015-03-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 lutego 2015r.
2015 97 2015-01-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu geodezji i kartografii
2014 2479 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia
2014 2478 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice, włącznie z mostem
2014 2429 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2014 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 16 września 2014r.
2014 2413 2014-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bojadła od Gminy Trzebiechów zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie
2014 2307 2014-12-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175F w m. Sucha
2014 2306 2014-12-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F w m. Jeleniów
2014 2304 2014-12-04 Porozumienie Porozumienie Miasta Zielona Góra z dnia 1 grudnia 2014r.
2014 2271 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie nr DG.V.8050.2.6.2014 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2014 2249 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie nr BZP.021.1.2014 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 13 października 2014r. w sprawie powierzenia Gminie zadania pn. "Budowa chodnika w Niekarzynie na potrzeby rozwoju turystyki w miejscowości”
2014 2238 2014-11-25 Porozumienie Porozumienie Powiatu Gorzowskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przekazania i przejęcia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy oraz prowadzenia inwestycji termomodernizacji w obiektach szkolnych
2014 1874 2014-10-23 Porozumienie Porozumienie nr FE-ZIT Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 września 2014r. w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra
2014 1650 2014-09-19 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-sportowy w Zawadzie” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1636 2014-09-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1053F (długość odcinka – 4,2 km) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 w m. Kiełpin do skrzyżowania z drogą gminną nr 0024413F w m. Jarogniewice
2014 1632 2014-09-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Województwa Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wykonania przez Gminę Dąbie zadania Województwa Lubuskiego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 288 w miejscowości Dąbie do zjazdu nad Jezioro Dąbie
2014 1464 2014-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 8/UMWP/DIF/2014 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego zawarte pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, w imieniu którego działa: Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego przy kontrasygnacie Józefy Chaleckiej – Skarbnik Województwa Lubuskiego zwanym dalej „Powierzającym” a Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w imieniu którego działają: 1) Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego 2) Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 1364 2014-07-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr FE-II.2.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie realizacji projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra
2014 1129 2014-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Powiatu Leszczyńskiego; Powiatu Wschowskiego z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie finansowania w 2014 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2014 1098 2014-05-26 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.1.2014 Powiatu Wschowskiego; Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń dzieciom i młodzieży autystycznej z terenu Powiatu Wschowskiego
2014 962 2014-04-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 18 grudnia 2013r.
2014 699 2014-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013/14 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Starosty Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 673 2014-03-12 Porozumienie Porozumienie międzygminne z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania oraz udzielenia przez Gminę Krosno Odrzańskie Gminie Nowa Sól-Miasto pomocy finansowej w celu realizacji części zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Przystani rzecznych na Odrze w miejscowościach: Siedlisko, Stara Wieś (Gmina Nowa Sól), Bobrowniki (Gmina Otyń), Pomorsko (Gmina Sulechów), Krępa (Gmina Zielona Góra), Nietków (Gmina Czerwieńsk), Gostchorze (Gmina Krosno Odrzańskie), Urad (Gmina Cybinka), Górzyca, Kostrzyn nad Odrą”.
2014 547 2014-02-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul.Wincentego Witosa wraz z wjazdami w ulicach Macieja Rataja, Lucjana Rydla, Św. Mikołaja, Polnej w Raculi” na terenie gminy Zielona Góra
2014 526 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr WKU 01/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2013r. w sprawie współdziałania pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. , zwanym dalej „Miastem” reprezentowanym przez Tadeusza Jędrzejczaka Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorzowa Wlkp. – Małgorzaty Zienkiewicz a Województwem Lubuskim zwanym dalej „Województwem” reprezentowanym przez Elżbietę Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego – Józefy Chaleckiej.
2014 476 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013/SM Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 3 grudnia 2013r.
2014 472 2014-02-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Żagańskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
2014 249 2014-01-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2013r. dotyczące wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
2014 205 2014-01-27 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.5.2013 Burmistrza Kargowej z dnia 26 września 2013r. o przejęcie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Kargowa
2014 206 2014-01-27 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.7.2013 Burmistrza Kargowej z dnia 7 października 2013r.
2014 181 2014-01-20 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.9.2013 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 8 października 2013r.
2014 151 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.11.2013 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. powierzenie Gminie zakupu materiałów oraz wykonania zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Klasztornej w m. Lubrza, na odcinku od ul. 3 Maja do cmentarza komunalnego".
2014 96 2014-01-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Żagańskiego z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez okres 3 lat szkolnych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Szprotawie i włączeniu w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie, przy ul. Niepodległości 7, w celu dokończenia procesu dydaktycznego uczniów w związku z wyrokiem I OSK 447/13 (data orzeczenia 6 czerwiec 2013 r.) uchylającym wyrok WSA i rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r., tym samym utrzymującym w mocy Uchwałę nr XXIX/198/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie odstąpienia od porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Żagańskim a Gminą Szprotawa
2013 2687 2013-12-09 Porozumienie Porozumienie nr DG.V.8050.2.5.2013 . z dnia 9 października 2013r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2013 2477 2013-11-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr FE-II.1.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2013r. na rzecz realizacji Projektu pn. „Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra”
2013 2023 2013-09-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 września 2013r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa placu festynowego w Krępie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 2024 2013-09-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 września 2013r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika (dokończenie) w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 2005 2013-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 29/UMWP/DIF/2013 . z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcie przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2013 1859 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika (dokończenie) w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1858 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa placu festynowego w Krępie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1861 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa placu festynowego wraz z oświetleniem w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1860 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1855 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia na os. Eden w Drzonkowie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1854 2013-08-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2013 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2013r. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost
2013 1857 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Drzonkowie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1856 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia wokół remizy strażackiej w Drzonkowie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1867 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy z punktem bibliotecznym w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1866 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1869 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-sportowy w Zawadzie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1868 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Remont dachu w budynku świetlicy w Zatoniu” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1863 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół krzyża w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1862 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1865 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Turystycznej w Przylepie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1864 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Ochli” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1846 2013-08-20 Porozumienie Porozumienie nr EP.033.1.2013 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 12 kwietnia 2013r. Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń dzieciom i młodzieży autystycznej z terenu Powiatu Wschowskiego
2013 1528 2013-06-21 Porozumienie Porozumienie nr WKU 02/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie współdziałania pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a Województwem Lubuskim
2013 1488 2013-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie finansowania w 2013 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2013 1484 2013-06-07 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.5.2012 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 października 2012r.
2013 1150 2013-04-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 25 lutego 2013r.
2013 864 2013-03-26 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 856 2013-03-25 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.4.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 października 2012r.
2013 839 2013-03-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.2.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 września 2012r. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego
2013 829 2013-03-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ROŚ.031.1.2013 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2013 497 2013-02-13 Porozumienie Porozumienie nr DT-D/3196/12 . z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2013 358 2013-01-28 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.1.2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 3 września 2012r.
2013 349 2013-01-23 Porozumienie Porozumienie nr 2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności
2013 96 2013-01-07 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.13.2012 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek wykonania dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kosieczyńskiej w Zbąszynku, w ramach projektu pod nazwą: "Przebudowa ciągu ulic: Platanowa, Kościelna, B.Chrobrego, Plac Dworcowy i Kosieczyńska w Zbąszynku."
2013 27 2013-01-03 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.6.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2012r.
2013 22 2013-01-02 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 października 2012r.
2012 2827 2012-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 14/2012/13 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 2720 2012-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 92/UMWP/DIF/2012 . z dnia 31 października 2012r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2012 2651 2012-12-11 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012/13 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2012 2591 2012-12-07 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie finansowania w 2012 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2012 1842 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Zielona Góra z dnia 17 października 2012r. w sprawie wspólnego wykonania zadania publicznego polegającego na zleceniu wykonania opracowania: aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zielona Góra.
2012 1836 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie termomodernizacji Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy zawarte 30 maja 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim
2012 1837 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą” zawarte w Kostrzynie nad Odrą dnia 27 czerwca 2012 roku
2012 1759 2012-10-04 Porozumienie Porozumienie nr WKU 01/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2012r.
2012 1748 2012-10-03 Porozumienie Porozumienie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przedszkola specjalnego  pomiędzy:  Gminą Strzelce Krajeńskie  reprezentowaną przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich – Wiesława Sawickiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika - Adama Skrockiego  a  Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  1.Andrzej Bajko – Starosta,  2.Wiesław Pietruszak – Wicestarosta,  przy kontrasygnacie Wandy Podhajnej – Skarbnika.
2012 1502 2012-07-30 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.1.2012 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń dzieciom niewidomym i słabo widzącym oraz autystycznym z terenu Powiatu Wschowskiego
2012 1497 2012-07-27 Porozumienie Porozumienie Gminy Słubice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego
2012 1476 2012-07-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie załozenia i prowadzenia przedszkola specjalnego
2012 1274 2012-06-28 Porozumienie Porozumienie nr DT-D/3448/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2012 1192 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Sulęcina z dnia 14 marca 2012r. w sprawie powierzenia gminie Sulęcin zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sulęcinie oraz kierowanie do niego osób wymagających opieki z gminy Torzym
2012 326 2012-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 18/2012/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 stycznia 2012r.
2012 325 2012-01-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bobrowice z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie realizacji zadania z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia transportu uczniów zamieszkałych w miejscowości Stary Zagór położonej w Gminie Dąbie z miejscowości Dychów do Gimnazjum w Bobrowicach
2012 197 2012-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór.
2012 4 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.5.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa
2012 3 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.4.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Babimost zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego
2012 6 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.7.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Zabór zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego
2012 5 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.6.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 2331 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 487/2011/PZD Powiatu Nowosolskiego
2011 2288 2011-11-08 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.2.2011 z dnia 1 września 2011r. W sprawie przejęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła
2011 2289 2011-11-08 Porozumienie Porozumienie nr Z/211/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie zawarcie porozumienia z Powiatem Zielonogórskm w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujacych się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2011-2012.
2011 2264 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr 502/2011/PZD Starosty Nowosolskiego z dnia 5 października 2011r. Starosty Nowosolskiego
2011 1990 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 23/UMWP/BRDW/2011 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie zadań publicznych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, jak również turystyki na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2011 1850 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 0 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania Gminie Zbąszynek przez Powiat Świebodziński zadania polegającego na prowadzeniu „Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4”.
2011 1797 2011-08-16 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Powiatowego Gimnazjum w Szprotawieprzy ul. Niepodległości 7,
2011 1713 2011-08-08 Aneks Aneks nr 3 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 lipca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
2011 1613 2011-07-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 10 czerwca 2011r. pomiędzy Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim reprezentowanym przez:Andrzeja Bajko - StarostęAndrzeja Liberę - Wicestarostęprzy kontrasygnacie Skarbnika - Wandy PodhajnejaGminą Drezdenko reprezentowaną przez:Burmistrza Gminy Drezdenko - Macieja Pietruszakaprzy kontrasygnacie Skarbnika - Aleksandry Lachowicz
2011 1614 2011-07-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 czerwca 2011r. zawarte w dniu 28.06.2011 roku w Strzelcach Krajeńskich pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, reprezentowanym przez:1. Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Bajko,2. Wicestarostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Liberę,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Wandy Podhajnej,zwanymi dalej „Powiatem”,aGminą Dobiegniew reprezentowaną przez:Burmistrza Gminy Dobiegniew – Leszka Walocha,przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobiegniew – Jacka Antropikazwanymi dalej „Gminą”
2011 1391 2011-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 120/2011 Starosty Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2011 1392 2011-06-30 Aneks Aneks nr 2 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 19 maja 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
2011 1359 2011-06-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 POMIĘDZY GMINĄ MIĘDZYRZECZ I POWIATEM MIĘDZYRZECKIM z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową przez Gminę Międzyrzecz
2011 685 2011-03-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór.
2011 602 2011-03-03 Porozumienie Porozumienie nr DT/2856/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu zadania, będącego zadaniem własnym Województwa Lubuskiego w zakresie realizacjiczęści zadania pn. "Organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskiech", oraz przekazania przez Wojewóztwo Lubuskie dotacji związanej z realizacją tego zadania
2011 429 2011-02-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Świdnica
2011 428 2011-02-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Czerwieńsk
2011 431 2011-02-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra
2011 430 2011-02-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2011 316 2011-02-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 listopada 2010r. Porozumienie w soprawie przejeci od Gminy Nowa Sól zadania zarządzania publiczna droga gminną.
2011 317 2011-02-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 listopada 2010r. Porzumienie w sprawie przejęcia od Gminy Otyn zadania zarządzania publiczną droga gminną.
2011 65 2011-01-11 Porozumienie Porozumienie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia procesu dokumentacyjnego dla przebudowy skrzyżowania ulic Nowej i Stanisława Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 286 i 138 oraz przebudowy ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Gubin
2010 1915 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2010r.
2010 1914 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2010r.
2010 1913 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie finansowania w 2010 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2010 1916 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
2010 1919 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr Gm / VI / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogóskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bojadła
2010 1918 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr Gm / V / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kargowa
2010 1917 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych, a także ich rodziców i nauczycieli
2010 1829 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / II / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2010 1828 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / I / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost
2010 1831 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / IV / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór
2010 1830 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / III / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2010 1413 2010-10-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2010 1364 2010-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 108/2010/PZD Powiatu Nowosolskiego z dnia 17 maja 2010r.
2010 1365 2010-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 59/2010 Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2010 1341 2010-09-28 Porozumienie Porozumienie nr ES. 3052 / 2 / 10 Starosty Zielonogórskiego z dnia 29 sierpnia 2010r. w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych, a także ich rodziców i nauczycieli
2010 1290 2010-09-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na zaopatrzeniu mieszkańców wsi Piaski w wodę do celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej zlokalizowanej we wsi Kaczenice.
2010 1170 2010-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 29 lipca 2010r.
2010 1171 2010-08-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Międzyrzecza Komisarza Rządowego z dnia 19 sierpnia 2010r. rozwiązujące porozumienie w sprawie utworzenia przy Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu Gimanzjum dla Dorosłych
2010 1156 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr FN/2/2010 z dnia 2 sierpnia 2010r. Pomiędzy Gminą Nowa Sól reprezentowaną przez Jarosława Dykiel – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Gardzioła a Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski Mirosław Olejniczak - Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla
2010 960 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 maja 2010r.
2010 832 2010-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 9/UMWP/BRDW/2010 z dnia 12 maja 2010r.
2010 742 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie nr ES/3052/1/2010 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 marca 2010r.
2010 699 2010-06-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2010 662 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 58/2010/PZD z dnia 15 marca 2010r.
2010 665 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 107/2010/PZD z dnia 12 kwietnia 2010r.
2010 664 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 106/2010/PZD z dnia 12 kwietnia 2010r.
2010 661 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 57/2010/PZD z dnia 15 marca 2010r.
2010 663 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r.
2010 659 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 658 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 660 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2010r.
2010 641 2010-05-20 Porozumienie Porozumienie nr ES. / U - 433 / 1 /2010 z dnia 23 marca 2010r.
2010 521 2010-04-26 Porozumienie Porozumienie nr FN/1/2010 z dnia 7 kwietnia 2010r. Pomiędzy Gminą Nowa Sól reprezentowaną przez Jarosława Dykiel – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Gardzioła a Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski Mirosław Olejniczak - Członek Zarządu przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu – Gabriela Radziszewska
2010 434 2010-04-14 Porozumienie Porozumienie nr 10/DG/2010 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 marca 2010r.
2010 376 2010-04-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010r.
2010 313 2010-03-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 312 2010-03-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 258 2010-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 225/09 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 3 grudnia 2009r.
2010 116 2010-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 226/2009 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadań związanych z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2010 84 2010-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 53/DG/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 grudnia 2009r.
2009 2228 2009-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 652/2009/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 listopada 2009r.
2009 2173 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie nr 577/09/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 listopada 2009r.
2009 2056 2009-12-15 Porozumienie Porozumienie Międzygminne z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wymiarki zadań własnych Gminy Iłowa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Borowe
2009 1836 2009-12-03 Porozumienie Porozumienie nr 45/DG/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2009r.
2009 1673 2009-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2009r.
2009 1595 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1599 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 września 2009r. Aneks nr 1 z dnia 30 września 2009r. do porozumienia nr 16/DG/2009 z dnia 27.04.2009r.
2009 1596 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1598 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1597 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1579 2009-11-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie "Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą"
2009 1539 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/II/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1538 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/I/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1541 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/IV/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1540 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/III/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1454 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/537/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1455 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/538/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1452 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/533/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1453 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/536/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1458 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/545/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1459 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/548/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1456 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/539/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1457 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/544/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1396 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 29/DG/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 sierpnia 2009r.
2009 1397 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 509/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 września 2009r.
2009 1398 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 510/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 września 2009r.
2009 1343 2009-09-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Nowosolskiego z dnia 31 sierpnia 2009r.
2009 1300 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 435/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1299 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 434/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1298 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 433/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1301 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 436/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1304 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 439/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1303 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 438/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1302 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 437/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1086 2009-07-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009r.
2009 1087 2009-07-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 9 lipca 2009r.
2009 1080 2009-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2009r. o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost
2009 1081 2009-07-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 6 marca 2009r. do porozumienia Nr 1/2009 o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost
2009 1039 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie ZARZADU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 15 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Pszczew zadań w zakresie prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego
2009 964 2009-06-17 Porozumienie Porozumienie nr 16/DG/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 kwietnia 2008r.
2009 963 2009-06-17 Porozumienie Porozumienie nr DG.II.0718-19/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2009r.
2009 965 2009-06-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Wschowskiego z dnia 22 maja 2009r.
2009 845 2009-06-01 Porozumienie Porozumienie nr 56/BRDW/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie zadań publicznych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, jak również turystyki w województwie - opracowania pn. Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2009 765 2009-05-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Starosty Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2009 766 2009-05-14 Porozumienie Porozumienie nr WO.X.0711-1/2009 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r.
2009 728 2009-05-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2009r.
2009 544 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2009r.
2009 545 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2009r.
2009 546 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie nr PZD/3/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 marca 2009r.
2009 458 2009-04-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Nowosolskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przekazania zadania prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej w Siedlisku
2009 153 2009-01-23 Porozumienie Porozumienie nr . Powiatu Gorzowskiego z dnia 19 grudnia 2008r. porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu i nazwie "Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą "