Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

Słowa kluczowe: środowisko

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 185 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.30.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
2018 2796 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego”
2018 2411 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.585.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sulechów
2018 2361 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.265.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1666 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1115 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 2533 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/125/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Torzym
2015 2048 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/139/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 34+500)
2014 2283 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LXXV.686.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
2013 1376 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/546/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp.
2013 830 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287 w m. Lubsko, nr 296 w m. Żagan, nr 278 w m. Sulechów)”
2011 2546 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2011 - 2014, z perspektywą na lata 2015 - 2018"
2011 880 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki.
2009 2070 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych
2009 1650 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/312/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1494 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/379/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry - miasta na prawach powiatu"
2009 1445 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/245/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: uchwalenia trybu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzciel.
2009 1400 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/09 Rady Gminy Otyń z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków
2009 769 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na inwestycje związane z ochroną środowiska
2009 734 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierjących azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Drezdenko ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 180 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/15/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/4/01 z dnia 30 października 2001r. w sprawie zatwierdzenia ramowego regulaminu dysponowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej