Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 137

Słowa kluczowe: aneksy do porozumień

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2169 2019-08-01 Aneks Aneks nr 1/2019 Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca 2019 r. do Porozumienia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miedzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dot. pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
2019 2147 2019-07-26 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Nowosolskiego; Powiatu Wschowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. do porozumienia Nr 5/2018 zawartego w dniu 31 grudnia 2018 r.
2019 1882 2019-07-03 Aneks Aneks nr 4 Powiatu Nowosolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2019 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2019 1702 2019-06-11 Aneks Aneks nr 1 Gminy Szczaniec; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. do porozumienia nr DG.032.11.2018 z dnia 19.10.2018r.
2019 1157 2019-04-10 Aneks Aneks nr 1 Gminy Szlichtyngowa; Miasta Leszna z dnia 22 stycznia 2019 r. do porozumienia nr MOPR NR 064.25.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2019 814 2019-03-18 Aneks Aneks Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"
2019 634 2019-03-01 Aneks Aneks Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących udzielania dotacji w celu realizacji zadań oświatowych zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty
2019 471 2019-02-15 Aneks Aneks nr 3 Starosty Nowosolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2019 r. Wojewody Lubuskiego do porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 2723 2018-11-27 Aneks Aneks nr 4 Miasta Zielona Góra z dnia 3 września 2018 r. do Porozumienia Miedzygminnego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
2018 2302 2018-10-10 Aneks Aneks Gminy Świebodzin; Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. do Porozumienia nr DG.III.8014.46.2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie skrzyżowania w ramach inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie”
2018 2000 2018-09-05 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2016 r. zawartego w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zwanym w treści Porozumienia "Wojewodą" a Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Piotra Brombera, zwanym w treści Porozumienia "Dyrektorem LOW NFZ"
2018 1074 2018-04-23 Aneks Aneks nr 1 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F oraz 1221F w m. Staropole"
2018 434 2018-02-19 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu geodezji i kartografii
2018 179 2018-01-25 Aneks Aneks Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 17 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2018 161 2018-01-23 Aneks Aneks nr 7/2018 Miasta Zielona Góra z dnia 2 stycznia 2018 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2018 150 2018-01-22 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. do porozumienia nr DG.031.1.1.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
2017 2711 2017-12-14 Aneks Aneks nr 1 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 września 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2017 2402 2017-11-21 Aneks Aneks Gminy Cybinka; Wojewody Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Cybinka
2017 1611 2017-07-10 Aneks Aneks nr FE-II.2.2013-01 Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr FE-II.1.2013 z dnia 29.08.2013 r. na rzecz realizacji Projektu pn. Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra
2017 1349 2017-06-09 Aneks Aneks Gminy Międzyrzecz; Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, eksploatacji i obsługi zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej drogowej na terenie miasta Międzyrzecz w obrębie skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi
2017 368 2017-02-14 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie powierzenia zadań z zakresu geodezji i kartografii.
2017 369 2017-02-14 Aneks Aneks nr 6/2017 Miasta Zielona Góra z dnia 4 stycznia 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2017 358 2017-02-13 Aneks Aneks nr 1B DO ANEKSU NR 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r., aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r., aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 10 listopada 2016 r. do aneksu nr 15, aneksem nr 1A z dnia 14 listopada 2016 r. do aneksu nr 16, aneksem nr 1B z dnia 21 listopada 2016 r. do aneksu nr 16 oraz aneksem nr 1A z dnia 28 listopada 2016 r. do aneksu nr 14, zwanego dalej Porozumieniem
2017 3 2017-01-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 grudnia 2016r. do porozumienia nr DG.031.1.1.2016 z dnia 12 stycznia 2016r.
2017 4 2017-01-02 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 grudnia 2016r. do porozumienia nr 45/DG/2009 z dnia 30 października 2009r.
2016 2687 2016-12-19 Aneks Aneks nr 1A DO ANEKSU NR 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r., aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r., aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 10 listopada 2016 r. do aneksu nr 15, aneksem nr 1A z dnia 14 listopada 2016 r. do aneksu nr 16 oraz aneksem nr 1B z dnia 21 listopada 2016 r. do aneksu nr 16, zwanego dalej Porozumieniem
2016 2686 2016-12-19 Aneks Aneks nr 1B DO ANEKSU NR 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r. , aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r. , aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 10 listopada 2016 r. do aneksu nr 15, oraz aneksem nr 1A z dnia 14 listopada 2016 r. do aneksu nr 16, zwanego dalej Porozumieniem
2016 2685 2016-12-19 Aneks Aneks nr 1A DO ANEKSU NR 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r. , aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r., aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r. oraz aneksem nr 1A z dnia 10 listopada 2016 r. do aneksu nr 15, zwanego dalej Porozumieniem
2016 2668 2016-12-16 Aneks Aneks nr 1A DO ANEKSU NR 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r. , aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r. oraz aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r., zwanego dalej Porozumieniem
2016 2075 2016-10-25 Aneks Aneks nr 9 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany finansowania w roku 2016 zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2016 2043 2016-10-14 Aneks Aneks nr 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 września 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r., aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r. zwanego dalej Porozumieniem
2016 2042 2016-10-14 Aneks Aneks nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 września 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r. zwanego dalej Porozumieniem
2016 1502 2016-07-11 Aneks Aneks nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11 oraz aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r., zwanego dalej Porozumieniem
2016 831 2016-04-14 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2016r.
2016 609 2016-03-21 Aneks Aneks nr 1A DO ANEKSU NR 11 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z 6 listopada 2015 r. oraz aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r., zwanego dalej Porozumieniem
2016 296 2016-02-10 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r. , aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października oraz aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r. zwanego dalej Porozumieniem,
2016 137 2016-01-15 Aneks Aneks nr 1 Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 8 grudnia 2015r. do Porozumienia Nr 12/2015/16 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 109 2016-01-13 Aneks Aneks nr 1 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 17 listopada 2015r. do Porozumienia nr 1/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie finansowania w 2015 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2015 2728 2015-12-30 Aneks Aneks nr 7 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany finansowania w roku 2015 zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2015 2729 2015-12-30 Aneks Aneks nr 8 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany finansowania w roku 2015 zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2015 2091 2015-11-24 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2015 1953 2015-11-10 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 listopada 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015r. oraz aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., zwanego dalej Porozumieniem
2015 1818 2015-11-02 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 października 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., oraz aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r. zwanego dalej Porozumieniem
2015 1764 2015-10-21 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 października 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r. oraz aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r. zwanego dalej Porozumieniem
2015 977 2015-05-26 Aneks Aneks nr 1 z dnia 15 maja 2015 r. Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 maja 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bojadła od Gminy Trzebiechów zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulechowie
2015 853 2015-04-30 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 kwietnia 2015r. do Porozumienia z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice, włącznie z mostem
2015 494 2015-03-11 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2015 478 2015-03-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2015r.
2015 295 2015-02-16 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2015 220 2015-02-02 Aneks Aneks nr 4/2015 . z dnia 15 stycznia 2015r. do porozumienia międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2015 140 2015-01-20 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2014 2013 2014-11-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 listopada 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r. oraz aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r. zwanego dalej Porozumieniem
2014 1900 2014-10-28 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 października 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r. zwanego dalej Porozumieniem
2014 1869 2014-10-22 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego; ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 8 września 2014r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2014 1842 2014-10-10 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 września 2014r. do porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2014 1701 2014-09-26 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2014r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących udzielania dotacji w celu realizacji zadań oświatowych
2014 1499 2014-07-31 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1470 2014-07-23 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy z punktem bibliotecznym w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1471 2014-07-23 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Ochli” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1469 2014-07-23 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa placu festynowego w Krępie” na terenie gminy Zielona Góra.
2014 1127 2014-06-03 Aneks Aneks Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Ochli” na terenie gminy Zielona Góra
2014 448 2014-02-18 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2014 394 2014-02-07 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2014 357 2014-02-05 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2014 176 2014-01-20 Aneks Aneks nr 3/2013 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 30 grudnia 2013r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2014 126 2014-01-13 Aneks Aneks nr 3/2013 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 16 grudnia 2013r. do porozumienia międzygminnego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra
2014 122 2014-01-13 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2013r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa lubuskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych,
2014 123 2014-01-13 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2013r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa lubuskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych,
2014 121 2014-01-13 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 listopada 2013r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa lubuskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych
2013 2785 2013-12-18 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r.
2013 2758 2013-12-16 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 13 listopada 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2013 2681 2013-12-06 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r. zwanego dalej Porozumieniem,
2013 1458 2013-06-04 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r.
2013 1455 2013-06-04 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ratownictwa medycznego
2013 1264 2013-05-07 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2013 403 2013-02-05 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2013 404 2013-02-05 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2013 344 2013-01-22 Aneks Aneks nr 2/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transortu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2013 94 2013-01-07 Aneks Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transortu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2012 2816 2012-12-19 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 listopada 2012r. do Porozumienia nr 45/DG/2009, z dnia 30 października 2009r.
2012 2537 2012-12-05 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 listopada 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r.
2012 2291 2012-11-16 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.  o następującej treści: a Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego w imieniu którego działają: o następującej treści:
2012 2255 2012-11-15 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 8 października 2012r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2012 1597 2012-08-23 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia nr DT-D/3448/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2012 1132 2012-05-31 Aneks Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 kwietnia 2012r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transortu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2012 1039 2012-05-16 Aneks Aneks nr 3 do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010 r. Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2012 953 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 954 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 955 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Sulęcińskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 950 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Gorzowskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 951 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Krośnieńskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 952 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Międzyrzeckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 959 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Żagańskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 960 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r.
2012 961 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 956 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Świebodzińskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 957 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Wschowskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 958 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Zielonogórskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 946 2012-04-27 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Słubickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 947 2012-04-27 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 stycznia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Żarskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 705 2012-03-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2012 706 2012-03-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2012 685 2012-03-20 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawiebieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2012 334 2012-01-25 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2012r. do porozumienia zawartego dnia 22 marca 2011r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2011 2604 2011-12-09 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia nr 45/DG/2009 z dnia 30 października 2009r. Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2011 2457 2011-11-23 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 października 2011r.
2011 2415 2011-11-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 listopada 2011r.
2011 994 2011-05-05 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010 r. Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2011 797 2011-03-31 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 686 2011-03-15 Aneks Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra
2011 318 2011-02-04 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2011 319 2011-02-04 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. do porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzina
2011 275 2011-01-26 Aneks Aneks nr 1/2010/601 DO POROZUMIENIA 108/2010/PZD z dnia 22 września 2010r.
2011 276 2011-01-26 Aneks Aneks nr 1/2010/602 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 września 2010r.
2011 277 2011-01-26 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 grudnia 2010r. Aneks nr 2z dnia 24 grudnia 2010r.do Porozumienia Nr ES/3052/ 1 /2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38”.
2010 1994 2010-12-30 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego - na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów.
2010 1846 2010-12-13 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 października 2010r. do Porozumienia nr 45/DG/2009 z dnia 30 października 2009r.
2010 1833 2010-12-10 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010 r. Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wykonywania od 01 stycznia 2010 r. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2010 1727 2010-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. Aneks nr 1z dnia 10 sierpnia 2010r.do Porozumienie Nr ES/3052/ 1 /2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38”.
2010 1081 2010-08-11 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 lipca 2010r. do porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2010 1080 2010-08-11 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 lipca 2010r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2010 816 2010-06-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 czerwca 2010r.
2010 743 2010-06-11 Aneks Aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 744 2010-06-11 Aneks Aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 745 2010-06-11 Aneks Aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 668 2010-05-27 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 669 2010-05-27 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r.
2009 2174 2009-12-28 Aneks Aneks nr 13 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 listopada 2009r. do porozumienia nr 1/99 z dnia 25 marca 1999r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2009 2002 2009-12-11 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2009r.
2009 1599 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 września 2009r. Aneks nr 1 z dnia 30 września 2009r. do porozumienia nr 16/DG/2009 z dnia 27.04.2009r.
2009 1147 2009-07-31 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 21 listopada 2007r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie prowierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonanie zadań zespołów ratownicwa medycznego, zawieranie , rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów
2009 1088 2009-07-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 29 czerwca 2009r.
2009 846 2009-06-01 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 21 listopada 2007r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego - na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów, zmienionego aneksami z dnia: 11 grudnia 2007r., 31 stycznia 2008r., 29 października 2008r., 29 grudnia 2008r. i 12 lutego 2009r.
2009 847 2009-06-01 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. do porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie "Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno
2009 647 2009-04-28 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2001r.
2009 547 2009-04-10 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 5 sierpnia 2002r. w sprawie wykonywania od 1 lipca 2002r. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2009 283 2009-03-04 Aneks Aneks nr . Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2009r. .