Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 146

Słowa kluczowe: alkohol

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1602 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc oraz ograniczeń czasowych sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz
2019 1541 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2019 1499 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2019 1284 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2019 1285 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2019 403 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Torzym
2018 3149 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/250/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cybinka
2018 2298 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/712/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/691/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2283 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/465/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2284 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.153.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 3 października 2018 r.
2018 2242 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie
2018 2204 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1037.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2192 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Żagań z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań
2018 2200 2018-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.146.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2018 r.
2018 2088 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cybinka
2018 2079 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Torzym
2018 2066 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/847/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2042 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/560/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2041 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.229.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2043 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/561/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 2049 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Santok
2018 2048 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1967 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/537/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminy Nowa Sól – Miasto
2018 1966 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1971 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/691/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1968 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/538/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1956 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/334/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2018 1957 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/335/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2018 1960 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc oraz ograniczeń czasowych sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz.
2018 1880 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.269.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
2018 1879 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.268.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kargowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1886 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/333/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sulęcin
2018 1881 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.270.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kargowa
2018 1786 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIII/485/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1790 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji
2018 1732 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/383/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skwierzyna
2018 1733 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/384/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu a także odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Skwierzyna
2018 1682 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuplice
2018 1641 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2018 1618 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIX/366/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowogród Bobrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1617 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIX/365/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2018 1625 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/324/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2018 1624 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/323/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2018 1606 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LI/314/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2018 1607 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LI/315/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2018 1589 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiel
2018 1563 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.296.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 1486 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/476/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
2018 1485 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/475/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1489 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/333/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko
2018 1487 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/477/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1473 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
2018 1463 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1457 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1458 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1459 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1452 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Małomice
2018 1430 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/228/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Małomice
2018 1431 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/230/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1435 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzeszyce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1396 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/271/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowice
2018 1395 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/798/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 1407 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/50/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2018 1402 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVII/458/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kożuchów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 1381 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.976.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1383 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/361/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1324 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/37/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek
2018 1325 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/38/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1326 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/39/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbąszynek ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2017 2091 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytoczna
2017 1834 2017-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/17/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2017 1671 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji
2017 1537 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2017 1225 2017-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 967/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w przedmiocie ustalenia dla miasta Nowej Soli punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Nowej Soli miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 829 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/342/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 360 2017-02-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 696/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży określonych uchwałą nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Kożuchowie
2017 355 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 694/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 338 2017-02-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 695/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 289 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/305/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 290 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia dla Gminy Nowa Sól – Miasto liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2017 246 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.518.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2799 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie Gminy Babimost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2639 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kożuchów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 2638 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 1892 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/128/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytom Odrzański
2016 1838 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/74/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2016 1736 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2016 1498 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2016 1245 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa
2015 2704 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/260/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określania zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2015 1942 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia dla Gminy Zabór liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 1715 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1499 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w placówce dla osób nietrzeźwych w Gorzowie Wlkp.
2015 1165 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. wprowadzenia na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2015 418 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.43.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 401 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 0007.18.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kargowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 2046 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krzeszyce
2014 1964 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/347/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2014 1963 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/346/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowogród Bobrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 1668 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/408/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2014 1656 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2014 1451 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy
2014 1322 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/252/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie gminy Babimost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1170 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.589.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 1150 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2014 1093 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/313/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 1087 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/299/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2014 987 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań
2014 945 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/380/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa
2014 940 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2014 935 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2014 647 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 559 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 435 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LXII/698/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp.
2014 243 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/574/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin
2014 78 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/209/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Bobrowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2553 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2339 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2278 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytnica
2013 2194 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jasień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2181 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz.
2013 1603 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/237/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2013 604 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2013r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
2013 549 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 lutego 2013r.
2012 1371 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI.118.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 1333 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2012 794 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2011 2050 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasady usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 302 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2011 218 2011-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2011 38 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 290/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy.
2010 1858 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/314/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1262 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVIII/168/93 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 maja 1993 roku.
2010 1089 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/34/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1090 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/35/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek
2010 986 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/330/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2010 913 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
2010 831 2010-06-24 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2010r. informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
2010 376 2010-04-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010r.
2010 194 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 153 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew.
2010 35 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr LVI/718/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie statutu Izby Wytrzeźwień w Raculi.
2009 1546 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 września 2009r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomice
2009 1346 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomice
2009 1084 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, w dniach 31 lipca – 2 sierpnia 2009 r., w związku z imprezą Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.
2009 343 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drezdenko limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży