Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

Słowa kluczowe: sprostowanie błędów

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2251 2019-08-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2019r., pod pozycją 2203
2019 1433 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w tytule uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 roku nr VI/114/2019
2019 1307 2019-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w treści par. 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., pod pozycją 1229
2019 1199 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 1184 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 1032 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 972 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 753 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019
2018 2965 2018-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w treści § 1 ust. 2 lit. e i ust. 3 uchwały Rady Gminy Żagań nr XXXIX/261/18 z dnia 30 października 2018r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 5 listopada 2018r., pod pozycją 2545
2018 2333 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVII/466/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LVI/456/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok
2018 1245 2018-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2018 r. o sprostowaniu błędów
2018 1061 2018-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. o sprostowaniu błędów
2018 1042 2018-04-13 Postanowienie Postanowienie nr OSZ.4210.40.16.2017.2018.14725.VIII.BK.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2018 r.
2017 2758 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 2750 2017-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w numerze uchwały Rady Gminy Gubin z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., poz. 1758
2017 2740 2017-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w numerze uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 grudnia 2016r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. pod pozycją 2684
2015 2004 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/73/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Małomicach Nr XIV/66/2015 z dnia 26 października 2015r.
2015 753 2015-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie sprostowania błędu w dacie uchwały nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na 2016 rok, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2015r., pod pozycją 599
2014 2096 2014-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie sprostowania błędu w treści rozporządzenia nr 19/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmieniającego rozsporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia komunalnego wody podziemnej w Łężycy, na terenie gminy Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 2 września 2014r., pod pozycją 1584
2014 1859 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV.259.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 15 października 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze
2014 1189 2014-06-11 Postanowienie Postanowienie nr NK-I.4131.75.2014.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2014r.
2014 582 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.219.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w numerze uchwały z dnia 17 stycznia 2014 roku
2013 1285 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXV/153/09 Rady  Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych  zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2013 342 2013-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie o sprostowaniu błędu pisarskiego
2012 2038 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Cybince do Zespołu Szkół w Cybince
2012 749 2012-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 467 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII.94.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012r. sprawie: sprostowania błędu w numerach uchwał z dnia 15 grudnia 2011.
2009 1278 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 257/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1274 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie sprostowania będu pisarskiego w nazwie użytku ekologicznego
2009 415 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r. dotyczące sprostowania błędu w treści uchwały Nr VI/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 27 kwietnia 1989r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Racula ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 8, poz. 172 wydanym 15 maja 1989r.
2009 376 2009-03-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2009r. w sprawie sprostowania błędu w Obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 lutego 2009r.