Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 89

Słowa kluczowe: obwieszczenia wojewody

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2251 2019-08-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2019r., pod pozycją 2203
2019 2148 2019-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w dacie zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Skąpe w sprawie zakazu podlewania wodą z wodociągów gminnych ogrodów, terenów zielonych w Ołoboku, Niesulicach i Łąkiem ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2019 r., pod pozycją 1894
2019 1432 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2019 r. Statut Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
2019 1433 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w tytule uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 roku nr VI/114/2019
2019 1419 2019-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom na 2019 r.
2019 1307 2019-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w treści par. 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., pod pozycją 1229
2019 1203 2019-04-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin CZG-12
2019 946 2019-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2019 roku i III kwartale 2019 roku na terenie województwa lubuskiego
2019 784 2019-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin z siedzibą w Żaganiu
2019 473 2019-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
2018 2965 2018-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w treści § 1 ust. 2 lit. e i ust. 3 uchwały Rady Gminy Żagań nr XXXIX/261/18 z dnia 30 października 2018r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 5 listopada 2018r., pod pozycją 2545
2018 2161 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2018 roku i I kwartale 2019 roku na terenie województwa lubuskiego
2018 1245 2018-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2018 r. o sprostowaniu błędów
2018 1061 2018-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. o sprostowaniu błędów
2018 1035 2018-04-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Lubuskich
2018 817 2018-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2018 roku i III kwartale 2018 roku na terenie województwa lubuskiego
2017 2750 2017-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w numerze uchwały Rady Gminy Gubin z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., poz. 1758
2017 2740 2017-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w numerze uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 grudnia 2016r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. pod pozycją 2684
2017 2214 2017-10-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w treści § 1 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 157/XXVIII/2017 z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 29 września 2017r., poz. 2003
2017 2026 2017-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2017 roku i I kwartale 2018 roku na terenie województwa lubuskiego
2017 1975 2017-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego
2017 1734 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12
2017 1697 2017-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego
2017 1501 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim
2017 1227 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w dacie uchwały nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 31 marca 2017 r. pod pozycją 761
2017 1193 2017-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie treści załącznika do Uchwały Rady Gminy Przytoczna Nr XXVIII/189/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2017 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2017 r., poz. 710
2017 1109 2017-04-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo - Gminnego
2017 723 2017-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II i III kwartale 2017 roku na terenie województwa lubuskiego
2017 620 2017-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie sprostowania treści załącznika do uchwały Nr XXXI.185.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 2 lutego 2017r., poz. 297
2017 455 2017-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w treści załącznika nr 4 do uchwały Rady Gminy Dąbie nr XI/91/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 7 stycznia 2016r., poz. 59
2017 370 2017-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w treści § 10, 11 i 12 uchwały Rady Gminy Żagań nr XXI/153/16 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 2 stycznia 2017r., poz. 6
2017 157 2017-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie treści załącznika do Uchwały budżetowej Rady Gminy Dąbie nr XXI/178/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2017r., poz. 114
2016 2294 2016-11-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego
2016 1933 2016-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2016 roku i I kwartale 2017 roku na terenie województwa lubuskiego
2016 1720 2016-08-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego
2016 1648 2016-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin
2016 691 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II i III kwartale 2016 roku na terenie województwa lubuskiego
2016 596 2016-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie sprostowania błędu w § 4 uchwały z dnia 31 stycznia 2003r. nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Nowej Soli opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 7 z dnia 10 lutego 2003r., pod pozycją 140
2016 472 2016-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Lubuskich
2016 305 2016-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 292 2016-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie sprostowania błędu w dacie uchwał Rady Gminy Trzebiechów nr XI/72/2016, nr XI/73/2016 oraz nr XI/74/2016, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2016r., pod pozycją 187, 188 i 189
2015 1656 2015-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2015 roku i I kwartale 2016 roku na terenie województwa lubuskiego
2015 1389 2015-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2015r.
2015 1102 2015-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wyrejestrowania związku międzygminnego "Zielonogórski Związek Gmin"
2015 795 2015-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr NK-I.420.2.2014TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
2015 753 2015-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie sprostowania błędu w dacie uchwały nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na 2016 rok, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2015r., pod pozycją 599
2015 623 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II i III kwartale 2015 roku na terenie województwa lubuskiego
2015 289 2015-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie Statutu Związku Powiatów Lubuskich
2015 290 2015-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Lubuskich
2014 2096 2014-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie sprostowania błędu w treści rozporządzenia nr 19/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmieniającego rozsporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia komunalnego wody podziemnej w Łężycy, na terenie gminy Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 2 września 2014r., pod pozycją 1584
2014 1722 2014-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2014 roku i I kwartale 2015 roku na terenie województwa lubuskiego
2014 1639 2014-09-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 września 2014r. o sprostowaniu błędów
2014 1396 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie treści załącznika do uchwały Nr XLIX/590/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2014r., poz. 1247
2014 1249 2014-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.
2014 967 2014-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin
2014 891 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie
2014 860 2014-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin
2014 859 2014-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich"
2014 787 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2014 roku i III kwartale 2014 roku na terenie województwa lubuskiego
2013 2866 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie treści § 7 uchwały Nr XXX/238/13 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 1 lipca 2013r., poz. 1612
2013 2747 2013-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia statutu Celowego Związku Gmin "Puszcza Drawska"
2013 2049 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2013 roku i I kwartale 2014 roku na terenie województwa lubuskiego
2013 1924 2013-09-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie
2013 916 2013-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2013r. sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2013 roku i III kwartale 2013 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2013 855 2013-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Związku Celowego Gmin MG-6
2013 695 2013-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie treści załącznika do uchwały Nr XXXI/244/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2013r., poz. 58
2013 508 2013-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2013r.
2013 287 2013-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
2013 20 2013-01-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Celowego Związku Gmin SGO5
2013 21 2013-01-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Zielonogórskiego Związku Gmin
2012 2870 2012-12-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 października 2012r. dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z póżn. zm.) na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony i promocji zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) oraz w obszarze pomocy społecznej w 2012 roku:
2012 2765 2012-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 2581 2012-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie treści załącznika do uchwały Nr XXXI/237/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 8 listopada 2012r., poz. 2082
2012 1768 2012-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2012 roku i I kwartale 2013 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2012 1317 2012-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie sprostowania błędu w treści uchwały Nr IX/28/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 5 maja 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. Nr 82, poz. 1619
2012 785 2012-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków  mieszkalnych w II kwartale 2012 roku i III kwartale 2012 roku  na terenie województwa lubuskiego.
2012 619 2012-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędu w treści uchwały Nr XIX/116/05 Rady Gminy Żary z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2005r. Nr 46, poz. 1005
2012 537 2012-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lutego 2012r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Niegosławice
2011 2115 2011-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 września 2011r. o sprostowaniu błędu
2011 1510 2011-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r.
2010 1946 2010-12-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2010r.
2010 610 2010-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 maja 2010r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Przytoczna
2009 1877 2009-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2009r.
2009 1261 2009-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 2009r.
2009 1200 2009-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2009r. dotyczące sprostowania błędu w spisie treści oraz treści Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego Nr 53 z dnia 12 maja 2009r.
2009 1142 2009-07-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych
2009 1085 2009-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracyji publicznej w województwie
2009 990 2009-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2009r. dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie: alkoholizmowi, narkomanii oraz HIV/AIDS na 2009 rok
2009 457 2009-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2009 roku i III kwartale 2009 roku na terenie Województwa Lubuskiego