Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29551

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2254 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Żagań z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2255 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Żagań z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2252 2019-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok
2019 2253 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Żagań z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 2256 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2019 2259 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kargowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2260 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sulechów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2257 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn.
2019 2258 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie nr 151/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Świebodzin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2250 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 176/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Żagań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2251 2019-08-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2019r., pod pozycją 2203
2019 2246 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 150/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2245 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jst organem prowadzącym.
2019 2247 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 173/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2249 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 175/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Żary na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2248 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 174/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2242 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/97/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jasieniu z dnia 25 marca 1983 roku w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Jasień
2019 2243 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2244 2019-08-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr RF3035.1.2019 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 17 czerwca 2019 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2018 ROK
2019 2239 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 170/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tuplice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2240 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 171/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Żary na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2241 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2238 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Słońsk z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Słońsk
2019 2237 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2233 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2232 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 2231 2019-08-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/0801/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gorzowskiego
2019 2236 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim
2019 2235 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2234 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Bogdaniec publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2019 2229 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X.73.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2230 2019-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 211/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Książ Śląski
2019 2223 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 2224 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2019 2221 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 2222 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 2227 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klępina, gmina Nowogród Bobrzański
2019 2228 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X.72.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2225 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 2226 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z sal komunalnych należących do gminy Nowogród Bobrzański
2019 2218 2019-08-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie im. Prof. Lucjana Agapowa”
2019 2217 2019-08-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego
2019 2220 2019-08-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański za 2018 rok
2019 2219 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 159/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 sierpnia 2019 r.
2019 2214 2019-08-12 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 217/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czciradz
2019 2213 2019-08-12 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 215/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Studzieniec
2019 2212 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2019 2216 2019-08-12 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 229/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielice
2019 2215 2019-08-12 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 226/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie andania statutu sołectwu Dziadoszyce z przysiółkiem Zawada
2019 2211 2019-08-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2019 Starosty Żarskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żarskiego
2019 2209 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez gminę Dobiegniew.
2019 2210 2019-08-09 Komunikat Komunikat nr 1/2019 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego
2019 2208 2019-08-08 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r.
2019 2207 2019-08-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
2019 2205 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
2019 2204 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2019 2206 2019-08-07 Postanowienie Postanowienie nr 243/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2203 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów w Gminie Torzym
2019 2198 2019-08-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 213/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cisów
2019 2199 2019-08-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 214/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Solniki
2019 2196 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bledzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2195 2019-08-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 02/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu międzyrzeckiego.
2019 2200 2019-08-06 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 220/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Mirocin Średni
2019 2197 2019-08-06 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 212/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stypułów z przysiółkiem Kierzkowice
2019 2202 2019-08-06 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 225/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sokołów
2019 2201 2019-08-06 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 221/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Radwanów
2019 2188 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Długoszyn
2019 2190 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowo
2019 2189 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Drogomin
2019 2186 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2183 2019-08-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nowosolskiego
2019 2187 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
2019 2194 2019-08-05 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 224/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Drwalewice
2019 2185 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Przytoczna
2019 2184 2019-08-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 02/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żarskiego
2019 2191 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Małuszów
2019 2192 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Miechów
2019 2193 2019-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czerwieńska Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018
2019 2180 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Kopernika w Nowym Miasteczku
2019 2181 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany i uporządkowania nazw niektórych ulic położonych w Nowym Miasteczku.
2019 2182 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2171 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów
2019 2172 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Rychlik
2019 2173 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
2019 2168 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/144/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
2019 2169 2019-08-01 Aneks Aneks nr 1/2019 Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca 2019 r. do Porozumienia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miedzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dot. pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
2019 2170 2019-08-01 Porozumienie Porozumienie Gminy Szprotawa; Wojewody Lubuskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 2177 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Wielowieś
2019 2178 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
2019 2179 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów
2019 2174 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzebów
2019 2175 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno Lubuskie
2019 2176 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Tursk
2019 2167 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Nowosolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 2165 2019-07-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Zielonogórskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwaną dalej „Powiatową Radą”
2019 2166 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Gminy Czerwieńsk; Wojewody Lubuskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 2164 2019-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 02/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu międzyrzeckiego.
2019 2162 2019-07-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2019 2163 2019-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.169.2019.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2019 r.
2019 2156 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/51/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 2157 2019-07-29 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.8.2019 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F i dróg gminnych na działkach o nr.: 62/5; 62/6 w m. Zagórze"
2019 2154 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 152/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2155 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 154/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2160 2019-07-29 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 148/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2161 2019-07-29 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 205/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2019 2158 2019-07-29 Postanowienie Postanowienie nr 242/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2159 2019-07-29 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 129/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna
2019 2147 2019-07-26 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Nowosolskiego; Powiatu Wschowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. do porozumienia Nr 5/2018 zawartego w dniu 31 grudnia 2018 r.
2019 2150 2019-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.168.2019.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2019 r.
2019 2153 2019-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.166.2019.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2149 2019-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.167.2019.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2019 r.
2019 2146 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/195/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 2152 2019-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.173.2019.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2019 r.
2019 2148 2019-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w dacie zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Skąpe w sprawie zakazu podlewania wodą z wodociągów gminnych ogrodów, terenów zielonych w Ołoboku, Niesulicach i Łąkiem ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2019 r., pod pozycją 1894
2019 2151 2019-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.170.2019.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2019 r.
2019 2136 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2137 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2138 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2133 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 3 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2134 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli od obowiązku realizacji 5 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2135 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 5 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2139 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2143 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła.
2019 2144 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
2019 2145 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.171.2019.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2019 r.
2019 2140 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 2 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2141 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2142 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2129 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XI.63.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
2019 2128 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 2127 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2019 2132 2019-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.163.2019.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lipca 2019 r.
2019 2131 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
2019 2130 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz oraz określenia granic obwodów tych szkół
2019 2124 2019-07-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr IX/1/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2019 2123 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2019 - 2023.
2019 2126 2019-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.165.2019.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lipca 2019 r.
2019 2125 2019-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.149.2019.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 19 lipca 2019 r.
2019 2118 2019-07-22 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 178/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Niesulice
2019 2117 2019-07-22 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 166/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Koźminek
2019 2116 2019-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WFB.3035.12.2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2018
2019 2119 2019-07-22 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 179/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Ołobok
2019 2122 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.151.2019.AHOR Wojewody Lubuskiego z dnia 19 lipca 2019 r.
2019 2121 2019-07-22 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 251/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napokójw alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
2019 2120 2019-07-22 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 180/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Pałck
2019 2115 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.161.2019.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lipca 2019 r.
2019 2114 2019-07-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór z wykonania budżetu Gminy Zabór na dzień 31.12.2018r.
2019 2113 2019-07-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Babimostu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Babimost za rok 2018.
2019 2107 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2019 r.
2019 2108 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony pomiędzy ulicami Zielonogórską i Nowosolską do granicy miasta z gminą Otyń).
2019 2105 2019-07-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji
2019 2106 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok.
2019 2111 2019-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 27 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.
2019 2112 2019-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójt Gminy Szczaniec w sprawie wykonania budżetu Gminy Szczaniec za 2018 rok
2019 2109 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X.41.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stanowiących dochód Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2019 2110 2019-07-18 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.14.7.2019.40.XV.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2019 r.
2019 2090 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.36.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 2089 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.35.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otyń
2019 2091 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Drzewce i Małe Drzewce
2019 2093 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.38.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 2092 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.37.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 2085 2019-07-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sulęcińskiego
2019 2084 2019-07-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu słubickiego
2019 2086 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.31.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ługi
2019 2088 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.34.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń
2019 2087 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.32.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 2094 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X.39.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Otyń oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego
2019 2101 2019-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 172/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Błonie
2019 2100 2019-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 168/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kiełcze
2019 2102 2019-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 173/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Darnawa
2019 2104 2019-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 175/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkie
2019 2103 2019-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 185/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Zawisze
2019 2096 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszanów
2019 2095 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Drzewce
2019 2097 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI.52.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2099 2019-07-17 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.3.2019 Gminy Świebodzin; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jeziory"
2019 2098 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 0007.123.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sulechów
2019 2067 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/182/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 2066 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/181/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica
2019 2065 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/180/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Witnica
2019 2070 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gola
2019 2069 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dryżyna
2019 2068 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/183/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/177/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica
2019 2064 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/150/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2060 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/144/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kożuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2059 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Kożuchów
2019 2058 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2063 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Torzym
2019 2062 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 2061 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (dla terenów położonych przy ulicy Wojska Polskiego, przy ulicy 8-Maja i przy ulicy Zjednoczenia)
2019 2080 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 162/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ojerzyce
2019 2079 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 161/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Smardzewo
2019 2078 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Kargowej z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2018 rok
2019 2083 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 184/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Węgrzynice
2019 2082 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 183/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skąpe
2019 2081 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 165/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wilenko
2019 2077 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie WÓJTA GMINY BOJADŁA z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2018
2019 2073 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalewo
2019 2072 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychowice
2019 2071 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górczyna
2019 2076 2019-07-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 0050.77.2019 Burmistrza Czerwieńska z dnia 15 lipca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Czerwieńsk
2019 2075 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Gostomie w miejscowości Gościm
2019 2074 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamysłów
2019 2031 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2032 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim oraz nadania mu statutu.
2019 2029 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 2030 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki
2019 2033 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy „Maleństwa" w Krośnie Odrzańskim
2019 2036 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/107/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól - Miasto
2019 2037 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowa Sól – Miasto
2019 2034 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 2035 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól - Miasto
2019 2028 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krosno Odrzańskie.
2019 2021 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli
2019 2022 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2019 2019 2019-07-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 02/0808/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu świebodzińskiego
2019 2020 2019-07-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
2019 2023 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
2019 2026 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 2027 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2019 2024 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2025 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2038 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2051 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/106/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 2052 2019-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Zabór
2019 2049 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Niegosławice
2019 2050 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 37/2019 Wójta Gminy Skąpe w sprawie zakazu podlewania wodą z wodociągów gminnych ogrodów, terenów zielonych w Ołoboku, Niesulicach i Łąkiem
2019 2053 2019-07-15 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego związanych z udzielaniem dotacji jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych
2019 2056 2019-07-15 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 169/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wolimirzyce
2019 2057 2019-07-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.142.2019.AHOR Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lipca 2019 r.
2019 2054 2019-07-15 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 164/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Opalewo
2019 2055 2019-07-15 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 181/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podła Góra
2019 2048 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2041 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bielawy
2019 2042 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Różanówka
2019 2039 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlisko oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 2040 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedlisko
2019 2043 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borowiec
2019 2046 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019-2023.
2019 2047 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 2044 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Piękne Kąty
2019 2045 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr LI/15/2018 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1999 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.200.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wrejonie ul. Trójmiejskiej w Zielonej Górze
2019 1998 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.199.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wrejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza w Zielonej Górze
2019 1997 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2000 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.210.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej zasilającej Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Zielonej Górze
2019 2003 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2002 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa
2019 2001 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.215.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Róży Wiatrów w Zielonej Górze
2019 1992 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko trawiaste przy ul. Okrężnej”
2019 1991 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk położonych przy Jeziorze Łubowo w miejscowościach Lubiewo i Zagórze.
2019 1990 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 1993 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne w Rąpinie”
2019 1996 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/117/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2019 1995 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 55/X/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gorzowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1994 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne w Gościmiu”
2019 2004 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX.52.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Zabór.
2019 2014 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Ośrodek Wczasowy „IRENA” Ewa Kąpińska i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2019 2013 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu
2019 2012 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2015 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2018 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2019 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
2019 2017 2019-07-12 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.8.15.2019.1286.XX.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2019 r.
2019 2016 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 138/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 lipca 2019 r.
2019 2007 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo.
2019 2006 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok
2019 2005 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 642/2 i 642/3 obręb Zabór
2019 2008 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2011 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2019 r.”
2019 2010 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2019 2009 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Cybinka
2019 1987 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX.51.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 1986 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich.
2019 1985 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2019 1984 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1983 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie
2019 1980 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2019 roku
2019 1979 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz
2019 1981 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 1988 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 172/11, 172/12 i części działki nr 172/3 obręb Łaz
2019 1982 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1989 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CUW.032.1.2019. Gminy Czerwieńsk; Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk pięcioletniego technikum
2019 1978 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, Gmina Przewóz.
2019 1976 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VII.79.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1977 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1965 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1966 2019-07-10 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 133/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chwalim położonego w gminie Kargowa
2019 1967 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 1964 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X.50.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2019 1961 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/51/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1962 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 1963 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1968 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szprotawa, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1973 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Kleszczewo
2019 1974 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Rzepin
2019 1975 2019-07-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica; Wójta Gminy Kłodawa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji organu doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z siedzibą w Kłodawie
2019 1972 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1969 2019-07-10 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 118/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagówek
2019 1970 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 1971 2019-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.138.2019.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lipca 2019 r.
2019 1959 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII.78.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II.37.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
2019 1960 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
2019 1950 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X.212.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 1951 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 1952 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/168/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1947 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXIV/225/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
2019 1948 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X.207.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika ks. Kazimierza Michalskiego.
2019 1949 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim.
2019 1956 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/171/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6. letnie i dzieci młodsze
2019 1957 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/188/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondo Europejskie
2019 1958 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/189/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Miła
2019 1953 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Gminy Kłodawa.
2019 1954 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/169/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1955 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/170/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2019 1943 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1942 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2019 1941 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1946 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki Łużyckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1945 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1944 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście
2019 1937 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.
2019 1936 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki.
2019 1935 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2019 1940 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu udzielania dotacji z budżetu spółkom wodnym
2019 1939 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2019 1938 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego obowiązującego na terenie Gminy Kłodawa.
2019 1932 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 1933 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V.21.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1934 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V.22.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1931 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą
2019 1930 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 0007.64.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
2019 1926 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2019 1925 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1924 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2019 1929 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1928 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019  roku
2019 1927 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wschowski w 2019 roku.
2019 1915 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 0007.61.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 1916 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosolskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 1917 2019-07-05 Postanowienie Postanowienie nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1912 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
2019 1913 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2020 rok.
2019 1914 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w Skórzynie do kategorii dróg gminnych
2019 1921 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 1922 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 1923 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 67/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
2019 1918 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 62/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 311/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1919 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 63/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 89/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1920 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 64/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 129/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1899 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.71.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1898 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.70.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Pszczew
2019 1901 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.78.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.204.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2019 1900 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.75.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Pszczew Nr XIII.72.2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.
2019 1897 2019-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 176/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Międzylesie
2019 1894 2019-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Skąpe z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania wodą z wodociągów gminnych ogrodów, terenów zielonych w Ołoboku, Niesulicach i Łąkiem
2019 1893 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1896 2019-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 174/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalinowo
2019 1895 2019-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 182/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rokitnica
2019 1902 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.79.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.124.2016 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1909 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/116/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 1908 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1911 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze.
2019 1910 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
2019 1907 2019-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Słońsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Słońsk
2019 1904 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.85.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczewie
2019 1903 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.80.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniający uchwałę Nr XX.125.2016 Rady Gminy Pszczew w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2019 1906 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 91/2019 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27.06.2019 w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, trawników oraz napełniania zbiorników (np. baseny, oczka wodne) z sieci wodociągowej
2019 1905 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.86.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Pszczew
2019 1891 2019-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 137/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojnowo położonego w Gminie Kargowa
2019 1892 2019-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 170/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Górna Kargowa
2019 1882 2019-07-03 Aneks Aneks nr 4 Powiatu Nowosolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2019 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2019 1883 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
2019 1884 2019-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 121/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sieniawy
2019 1879 2019-07-03 Postanowienie Postanowienie nr 149/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1880 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2019 1881 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobiegniew.
2019 1888 2019-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 124/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelechów
2019 1889 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X.58.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1890 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1885 2019-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 134/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smolno Wielkie położonego w Gminie Kargowa
2019 1886 2019-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 130/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy R. Traugutta w Zielonej Górze
2019 1887 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 1876 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Dobiegniew.
2019 1877 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 1878 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/256/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1874 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX.62.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1875 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX.63.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Łagów instrumentem płatniczym, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 1863 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/104/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Bytomiec
2019 1862 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/105/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Granice
2019 1865 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/106/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Skarbona
2019 1864 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/103/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Miłów
2019 1859 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/102/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Rybaki
2019 1858 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 1861 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/100/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Maszewo
2019 1860 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/101/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Połęcko
2019 1871 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/108/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Gęstowice
2019 1870 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/109/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Rzeczyca
2019 1873 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/114/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Trzebiechów- Siedlisko
2019 1872 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/107/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Korczyców
2019 1867 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/112/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Skórzyn
2019 1866 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/113/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Chlebów
2019 1869 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/110/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Radomicko
2019 1868 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/111/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Lubogoszcz
2019 1856 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1857 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo , od dnia 1 września 2019 r.
2019 1848 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.213.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1849 2019-07-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mechowisko Kosobudki”
2019 1847 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.192.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci.
2019 1845 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.59.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
2019 1846 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.191.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2019 1850 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 121/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 1854 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/121/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2019 1855 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/122/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
2019 1853 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/120/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 1851 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 123/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 1852 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/118/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 1841 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1840 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn
2019 1839 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Lubiszyn oraz sposobu ich rozliczania
2019 1844 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica
2019 1843 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1842 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom
2019 1828 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1829 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2019 1830 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2019 1827 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1824 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
2019 1825 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1826 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/32/2019 w sprawie wysokości opłaty targowej
2019 1831 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
2019 1836 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin
2019 1837 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/146/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w grupie żłobkowej oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 1838 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sława
2019 1835 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X.209.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
2019 1832 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1833 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1834 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1817 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2019 rok
2019 1818 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Źródlanym na terenie Nadleśnictwa Karwin
2019 1815 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/186/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na obszarze wodnym Jeziora Osiek, Żabie, Ogardzka Odnoga, Lipie zlokalizowanych na terenie Gminy Dobiegniew.
2019 1816 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krośnieńskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 1819 2019-06-27 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.23.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2019 r.
2019 1822 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2019 1823 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1820 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie
2019 1821 2019-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowosolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nowej Soli na kadencję w latach 2019 - 2023
2019 1811 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1810 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1812 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1814 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2019 1813 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica od dnia 1 września 2019 roku
2019 1800 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/102/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Surowa
2019 1801 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/103/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Włostów - Dąbrowiec
2019 1802 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/104/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotnik
2019 1799 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/101/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stawnik
2019 1796 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/98/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rościce
2019 1797 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/99/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sieniawa Żarska
2019 1798 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/100/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Siodło
2019 1807 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1808 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Biedrzychowice Dolne
2019 1809 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/90/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łaz
2019 1806 2019-06-26 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
2019 1803 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Źródlanym na terenie Nadleśnictwa Karwin
2019 1804 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Lubowo k. miejscowości Rąpin.
2019 1805 2019-06-26 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej
2019 1792 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/94/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mirostowice Dolne
2019 1791 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/93/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Miłowice
2019 1790 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/92/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Marszów
2019 1795 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/97/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olszyniec
2019 1794 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/96/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olbrachtów
2019 1793 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/95/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mirostowice Górne
2019 1781 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drożków
2019 1782 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/86/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Grabik
2019 1783 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/87/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kadłubia
2019 1778 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/82/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bieniów
2019 1779 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bogumiłów - Janików
2019 1780 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drozdów - Rusocice
2019 1787 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX.64.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1788 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1789 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1784 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/88/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubomyśl
2019 1785 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/89/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubanice
2019 1786 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/91/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łukawy
2019 1777 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew
2019 1772 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
2019 1771 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2019 1770 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2019 1773 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/105/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i barw Gminy Żary
2019 1776 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2019 roku
2019 1775 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/114/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1774 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/106/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Żary
2019 1764 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Deszczno
2019 1765 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 0007.49.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1762 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą oraz urzadzeń cmentarnych
2019 1763 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2019 1768 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1769 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1766 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 1767 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach etatu
2019 1756 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Motylewo