Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1040 2019-04-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1.2019 Burmistrza Lubska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubsko zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osoby bezdomnej z terenu Gminy Jasień usługą świadczoną przez ogrzewalnię prowadzoną przez Gminę Lubsko z siedzibą pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, reprezentowaną przez: 1. Burmistrza Lubska – Janusza Dudojcia z kontrasygnatą Skarbnika – Danuty Szewczyk; a Gminą Jasień, z siedzibą, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień, reprezentowaną przez 1. Burmistrza Jasienia – Andrzeja Kamyszka z kontrasygnatą Skarbnika– Agnieszki Woźniak; o następującej treści:
2019 783 2019-03-12 Informacja Informacja nr RN.7113.1.2019 Burmistrza Lubska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2018 1856 2018-08-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2017 rok
2018 721 2018-03-22 Informacja Informacja nr RN.7113.1.2018 Burmistrza Lubska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2017 1678 2017-07-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 663 2017-03-21 Informacja Informacja nr RN.7113.6.2017 Burmistrza Lubska z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2016 1267 2016-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2015 rok
2016 705 2016-03-31 Informacja Informacja nr GK.7113.6.2016 Burmistrza Lubska z dnia 23 marca 2016r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2015 1108 2015-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 25 maja 2015r. z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2014 rok
2015 634 2015-03-31 Informacja Informacja nr GK.7113.6.2015 Burmistrza Lubska z dnia 31 marca 2015r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2014 1198 2014-06-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2013 rok
2014 795 2014-04-01 Informacja Informacja nr GK.7113.2.4.2014 Burmistrza Lubska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do poublicznego zasobu gminy Lubsko
2013 1627 2013-07-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2012 rok
2013 926 2013-04-03 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Lubska z dnia 29 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Lubsko
2012 1165 2012-06-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2011 rok  SPIS TREŚCI
2012 784 2012-03-30 Informacja Informacja Burmistrza Lubska z dnia 29 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Lubsko
2011 1659 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 31 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSKO ZA 2010 ROK
2009 2147 2009-12-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2008r.
2009 486 2009-04-06 Informacja Informacja Burmistrza Lubska Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położnych na obszarze Gminy Lubsko