Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 945 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2018 2002 2018-09-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA 2017 ROK
2018 619 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2017 1770 2017-08-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 31 marca 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2016 690 2016-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2015 133 2015-01-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr RPF.3035.I.2014 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 25 marca 2014r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2013 1083 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
2011 1159 2011-05-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 30 marca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
2010 1949 2010-12-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 15 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowogród Bobrzański za 2009 rok.
2010 1290 2010-09-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na zaopatrzeniu mieszkańców wsi Piaski w wodę do celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej zlokalizowanej we wsi Kaczenice.