Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 230

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1916 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosolskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 1311 2019-04-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.
2019 706 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Otyń
2019 707 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Nowe Miasteczko
2019 708 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2019 375 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok
2018 2500 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/263/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
2018 2501 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/266/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019.
2018 2502 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/267/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu nowosolskiego
2018 2377 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/258/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2018 2309 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/260/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowosolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 2308 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/259/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. o zmianie uchwały Nr XV/80/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2018 2311 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/262/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2018 2310 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/261/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów
2018 1260 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów
2018 911 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2017
2018 837 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących dochód Powiatu Nowosolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
2018 838 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego
2018 839 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych i wodach płynących gminy Kolsko.
2018 713 2018-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowosolskiego
2018 627 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 166 2018-01-23 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
2018 34 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2018 rok
2017 2569 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2017 2553 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
2017 2536 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2017 2537 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2018
2017 2166 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/210/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących dochód Powiatu Nowosolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
2017 1970 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, drogi powiatowej położonej na terenie miasta Nowa Sól.
2017 1032 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 366 2017-02-14 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 lutego 2017 r.
2016 2616 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 2615 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2017
2016 2256 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2016 1890 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie gminy Otyń.
2016 1777 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie gminy Otyń do kategorii dróg powiatowych
2016 1776 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie gminy Kożuchów.
2016 1775 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Nowa Sól.
2016 1774 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól do kategorii dróg powiatowych
2016 1773 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego.
2016 1659 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2016 793 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu nowosolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowosolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 367 2016-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowosolskiego
2016 231 2016-02-01 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 stycznia 2016r.
2016 149 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2016
2016 55 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2522 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.
2015 1952 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2016
2015 1951 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2015 1554 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól do kategorii dróg powiatowych
2015 1553 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Nowa Sól.
2015 1313 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych i wodach płynących gminy Kolsko.
2015 727 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego.
2015 195 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 stycznia 2015r.
2014 2445 2014-12-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 16 stycznia 2014r.
2014 2375 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2014 2269 2014-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosolskiego
2014 2194 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/333/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nowosolskiego.
2014 2033 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LII/336/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.
2014 2031 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LII/338/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2014 2030 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LII/337/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2015
2014 1849 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LI/328/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2014 1642 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr L/321/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1640 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr L/324/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych położonych na terenie miasta Nowa Sól do kategorii dróg powiatowych.
2014 1612 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr L/325/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól.
2014 1356 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/315/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Nowosolskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2014 1039 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
2014 405 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego
2014 142 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2014
2014 52 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2014
2013 2810 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 2748 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
2013 2749 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
2013 2750 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 2001 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, ulicy położonej na terenie miasta Nowa Sól
2013 1971 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól.
2013 1972 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2013 1973 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2013 1965 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Nowosolskim
2013 1752 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2013 1628 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2013 1629 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2013 1630 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 1625 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 1623 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
2013 919 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 918 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
2013 920 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2013 922 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 921 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2013 913 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych mieszczących się przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. Szprotawska 19.
2013 624 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 555 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2013
2013 540 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 2 wyłączonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 541 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2013 539 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 537 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 538 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 542 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej wyłączonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2013 546 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej wyłączonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 547 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 545 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 543 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2013 544 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 wyłączonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2013 531 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 530 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 529 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 532 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 535 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowej Soli
2013 534 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Internatu z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 533 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 520 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 521 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 522 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 76 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2013 75 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2013.
2012 2695 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 2696 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, dla którego Powiat Nowosolski pełni funkcję podmiotu tworzącego
2012 2697 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII /184/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
2012 2221 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kożuchowie oraz utworzenia 3 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 a także zmiany nazwy i nadania nowego statutu Domowi Dziecka – Placówce Wielofunkcyjnej w Kożuchowie, prowadzonym przez Powiat Nowosolski
2012 2056 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowosolskiego
2012 1811 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w  Nowym Miasteczku
2012 1820 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2012 1771 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowosolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2012 1658 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
2012 1593 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
2012 1517 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów
2012 1469 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2012 1338 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Soli.
2012 1076 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1077 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1078 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1075 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1072 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2012 1073 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1074 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1083 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2012 1084 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Nowej Soli
2012 1085 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Nowej Soli
2012 1082 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2012 1079 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2012 1080 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2012 1081 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2012 870 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 326 2012-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 18/2012/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 stycznia 2012r.
2012 171 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2012
2011 2595 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 2596 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
2011 2259 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowosolski, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć.
2011 2258 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2011 2260 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Kożuchów
2011 2262 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól
2011 2261 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/69/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowe Miasteczko. .
2011 1706 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowe Miasteczko.
2011 1705 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól do kategorii drogi powiatowej.
2011 1704 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól.
2011 1709 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2011 1708 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Kożuchów.
2011 1707 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie gminy Nowe Miasteczko do kategorii drogi powiatowej.
2011 1506 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 3 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2011 940 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/39/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działajacych na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 941 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.
2011 641 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011r. uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2011
2011 594 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 595 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
2011 276 2011-01-26 Aneks Aneks nr 1/2010/602 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 września 2010r.
2011 211 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/288/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Nowej Soli, ul. Arciszewskiego 13
2011 212 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/290/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingach strzeżonych.
2011 213 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/292/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2010 1365 2010-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 59/2010 Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2010 1335 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego.
2010 1334 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 1122 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, dróg gminnych położonych na terenie miasta Nowa Sól.
2010 1117 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/266/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Nowosolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2010 1119 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności
2010 1120 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej.
2010 1121 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia ulic położonych na terenie miasta Nowej Soli dotychczasowej kategorii dróg powiatowych.
2010 1118 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Nowosolskim
2010 997 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2010 996 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2010 999 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2010 998 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2010 995 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2010 992 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 991 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimeirza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 994 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 993 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 1006 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2010 1005 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku.
2010 1008 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącejw skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2010 1007 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2010 1004 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 5 w Kożuchowie
2010 1001 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyh Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2010 1000 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2010 1003 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie
2010 1002 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli.
2010 480 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/231/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 307 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/197/2009 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego.
2010 309 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosolski.
2010 310 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego na rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011".
2010 237 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 2228 2009-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 652/2009/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 listopada 2009r.
2009 2173 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie nr 577/09/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 listopada 2009r.
2009 1841 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2009
2009 1454 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/537/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1455 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/538/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1452 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/533/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1453 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/536/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1458 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/545/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1459 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/548/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1456 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/539/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1457 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/544/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1397 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 509/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 września 2009r.
2009 1398 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 510/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 września 2009r.
2009 1375 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
2009 1300 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 435/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1299 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 434/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1298 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 433/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1301 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 436/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1304 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 439/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1303 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 438/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1302 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 437/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1245 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 882 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli
2009 883 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Nowej Soli
2009 884 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Siedlisku i likwidacji szkół oraz internatu wchodzących w jego skład
2009 614 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski
2009 546 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie nr PZD/3/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 marca 2009r.
2009 267 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Siedlisku
2009 152 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg